"บิ๊กป้อม" น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงแก้ไขปัญหาความยากจน

2020-10-09 14:20:13

"บิ๊กป้อม" น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงแก้ไขปัญหาความยากจน

Advertisement

"บิ๊กป้อม" น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง ทฤษฎีใหม่ ร.9 แก้ไขปัญหาความยากจน  ลดความเหลื่อมล้ำ

เมื่อ 9 ต.ค. พล.ต.พัชร์ชศักดิ์ ปฏิรูปานนท์ ผู้ช่วยโฆษกประจำรองนายกรัฐมนตรี  เปิดเผยว่า วันนี้ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย นายสุชาติ ชมกลิ่น รมว.แรงงานและคณะ ได้เดินทางไปปฏิบัติราชการ เพื่อติดตามความคืบหน้าโครงการ แก้ปัญหาความยากจนแบบบูรณาการ จ.สมุทรสงคราม ณ ห้องประชุมแม่กลอง ศาลากลาง จ.สมุทรสงคราม โดยมีนายชรัส บุญณสะ ผวจ.สมุทรสงคราม ให้การต้อนรับ

พล.อ.ประวิตร พร้อมคณะ ได้รับฟังการบรรยายสรุปผลการดำเนินงาน และความสำเร็จของโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการ จ.สมุทรสงคราม  จ.ขอนแก่น จ.เชียงราย จ.นครพนม จ.นครศรีธรรมราช และ จ.อุทัยธานี รวมทั้งได้รับฟังความคิดเห็นจากผู้นำชุมชน และครัวเรือนเป้าหมาย ที่ได้รับการช่วยเหลือจาก จ.สมุทรสงครามโดยมีอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนได้กล่าวสรุปผลการแก้ไขปัญหาความยากจนในภาพรวม ทั้งนี้ จ.สมุทรสงคราม ได้เป็นจังหวัดนำร่องจังหวัดหนึ่ง ที่มีการใช้ระบบบริหารจัดการข้อมูล จากระบบการพัฒนาคนแบบชี้เป้า (Thai People Map and Analytics Platform : TPMAP ) ทำให้การแก้ปัญหาความยากจนตรงกับกลุ่มเป้าหมายในระดับพื้นที่ ซึ่งในปี2562 จ.สมุทรสงคราม ได้ผ่านการสำรวจพบว่า มีคนจนจำนวน 601 ครอบครัว (903คน) ภายหลังได้รับการแก้ไขปัญหาความยากจนแล้ว ในปี2563 มีคนจนจำนวน 465 ครัวเรือน (750 คน) ลดลงจากปี2562 จำนวน 136 ครัวเรือน นับเป็นความสำเร็จในระดับที่น่าพอใจ TPMAP จึงถือเป็นเครื่องมือเชิงนโยบายชิ้นแรกของประเทศไทย ที่สามารถระบุกลุ่มเป้าหมายของการพัฒนาได้ทั้งครัวเรือน และบุคคล พร้อมทั้งยังสามารถให้ความช่วยเหลือเร่งด่วน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ หลังจากนั้น พล.อ.ประวิตร และคณะ ได้เดินเยี่ยมชมนิทรรศการ และพบปะประชาชน ที่ได้รับความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ของรัฐ ผ่านข้อมูลในระบบ TPMAP

พล.อ.ประวิตร ได้กล่าวมอบนโยบายแก่เจ้าหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทย (มท.) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)  และ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)  โดยรัฐบาลได้เล็งเห็นความสำคัญ ของการขจัดความยากจน การลดความเหลื่อมล้ำและพัฒนาคนทุกช่วงวัยเพื่อให้คนยากจน มีความอยู่ดีมีสุข โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง พร้อมกล่าวชื่นชมเจ้าหน้าที่ที่ช่วยปฏิบัติงาน ด้วยดี และเป็นกำลังใจให้เดินหน้าต่อเนื่อง ที่จะช่วยเหลือประชาชนให้พ้นจากความยากจน อย่างยั่งยืน ต่อไป

พล.อ.ประวิตร ยังได้กล่าวเพิ่มเติมถึง แนวทางการแก้ปัญหาความยากจนต่อกลุ่มคนจนเป้าหมาย จะต้องน้อมนำศาสตร์พระราชา หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ ของรัชกาลที่ 9 มาดำเนินการให้เป็นรูปธรรม และจริงจัง เพื่อให้คนยากจนได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และมีความสุข ก่อให้เกิด ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ตลอดไป

อ่านข่าวเพิ่มเติม

แม่จะฟ้อง !! คนปล่อยคลิปเสียง "ซาร่า" หัวร้อนกับ "ไมค์" เตรียมรับหมายศาล 

โพสต์เพื่อหลอกใคร ? คนใกล้ชิดแจงภาพอัลตร้าซาวนด์ "ซาร่า" ที่แท้มีสาเหตุ

“ลีเดีย” เช็กปอดอีกครั้ง หลังรักษาโควิด-19 หาย พบถุงลมเป็นแผล - ยังไม่หายดี !