ร่วมงานกับเรา
ตำแหน่ง ฝ่าย อัตรา กรอกใบสมัคร
Co-Producer (ด่วน) ฝ่ายข่าว 1
เจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน ฝ่ายบัญชีและการเงิน 1
บริษัท ดีเอ็น บรอดคาสท์ จำกัด
818 หมู่ 2 ต.สำโรงเหนือ อ.เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10270
0 2021 7777 ต่อ 1024
095 372 7404