“ราชทัณฑ์" เปิดค่ายมวยในเรือนจำ ต่อยอดเป็นนักมวยอาชีพ

2021-02-03 22:30:28

“ราชทัณฑ์" เปิดค่ายมวยในเรือนจำ ต่อยอดเป็นนักมวยอาชีพ

Advertisement

“ราชทัณฑ์" เปิดค่ายมวยในเรือนจำ ต่อยอดเป็นนักมวยอาชีพภายหลังพ้นโทษ

"เอไทม์มีเดีย"แจงแล้ว "ดีเจมะตูม" จบ ม.ศิลปากรจริงหรือไม่ ?

ชัดแล้ว "สรยุทธ"พ้นเรือนจำไปทีวีช่องไหน?

ไปรษณีย์วอนชาวเน็ตช่วย ร้อนใจอยากส่งจดหมาย แต่แกะลายมือไม่ออก

แหกทุกกฎ หนุ่มอีสานแปลงร่างเป็น "กระสือ"ไลฟ์ขายกระเป๋า

พีคสุด ๆ หนุ่มวัย 34 ประกาศหาคู่ หน้าเด็กจนคนแห่ถามใช้ครีมอะไร?

เมื่อวันที่ 3 ก.พ. นายอายุตม์ สินธพพันธุ์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ เปิดเผยถึง การจัดโครงการฝึกอบรมกีฬามวยเพื่อฝึกทักษะวิชาชีพให้กับผู้ต้องขัง ประจำปี 2564 ว่าเป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้ผู้ต้องขังที่มีใจรักและมีความสามารถพิเศษด้านกีฬามวย ได้ฝึกฝนและพัฒนาตนเอง เพื่อก้าวไปสู่การเป็นนักมวยอาชีพภายหลังพ้นโทษ ไม่หวนกลับมากระทำผิดซ้ำอีก ตลอดจนเป็น การอนุรักษ์ สืบสานกีฬามวยให้คงอยู่คู่สังคมไทยได้เป็นอย่างดี กรมราชทัณฑ์ โดยเรือนจำจังหวัดนนทบุรี ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของงานด้านการพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง เพื่อคืนคนดีมีคุณค่าสู่สังคม ควบคู่กับการควบคุมและแก้ไข โดยใช้กระบวนการแก้ไขฟื้นฟู และพัฒนาทั้งในด้านร่างกาย จิตใจ และสังคม ซึ่งกีฬาถือเป็นเครื่องมือสำคัญประการหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังได้เป็นอย่างดี ซึ่งการเล่นกีฬาเปรียบเสมือนการจำลองสถานการณ์ในชีวิตจริง ที่มีทั้งความสุข สมหวัง ผิดหวัง มีทั้งชัยชนะและความพ่ายแพ้ ที่ทุกคนต้องปรับตัวและยอมรับให้ได้ รวมถึงทักษะการวางแผน การเคารพในกฎและกติกา เช่นเดียวกับสังคมภายนอกที่มีกฎหมายเป็นกรอบใน การดำเนินชีวิต โดยเฉพาะสิ่งสำคัญที่สุดคือ กีฬาจะช่วยส่งเสริมให้ผู้เล่นมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง พร้อมพัฒนาตนเองในด้านอื่นๆ ต่อไป


นายอายุตม์ กล่าวต่อว่า  การเล่นกีฬา ยังสามารถพัฒนาต่อยอดไปเป็นอาชีพได้ โดยเฉพาะกีฬามวย ซึ่งเน้นการใช้ทักษะ ความสามารถเฉพาะตัว ฝึกฝนได้ด้วยตนเอง จึงควรส่งเสริมให้ผู้ต้องขังที่มีความสนใจมีพรสวรรค์ มีความถนัด ได้ฝึกฝนและพัฒนาต่อยอด เพื่อก้าวไปสู่การเป็นนักกีฬามวยอาชีพ จนสามารถนำไปประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ภายหลังพ้นโทษ เรือนจำจังหวัดนนทบุรีจึงได้จัดทำโครงการฝึกอบรมกีฬามวยเพื่อฝึกทักษะวิชาชีพให้กับผู้ต้องขัง และเปิดค่ายมวยเรือนจำจังหวัดนนทบุรีขึ้น ซึ่งได้รับเกียรติจากนักมวยระดับโลก อย่างพันตรีสมจิต จงจอหอ และมนัส บุญจำนงค์ แชมป์เหรียญทองโอลิมปิก ร่วมเปิดค่ายมวยดังกล่าว โดยกีฬาชกมวยมุ่งส่งเสริมให้ผู้ต้องขังที่มีความสนใจและพรสวรรค์ ด้านกีฬามวย ได้รับการฝึกฝน พัฒนาต่อยอดทักษะฝีมือ ตลอดจนได้โชว์ความสามารถให้เป็นที่ยอมรับ มีทัศนคติที่ดี ทั้งต่อตนเองและสังคม สามารถปรับตัวอยู่ในสังคมภายนอกได้อย่างปกติสุข ไม่หวนกลับมากระทำความผิดซ้ำภายหลังพ้นโทษ ในวันนี้ นอกจากจะเป็นการเปิดโครงการฝึกอบรมกีฬามวยเพื่อฝึกทักษะวิชาชีพให้กับผู้ต้องขังแล้ว ยังเป็นการเปิดค่ายมวยเรือนจำจังหวัดนนทบุรีอย่างเป็นทางการ ซึ่งต้องขอบคุณภาคีเครือข่าย ทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมให้โอกาส ให้การสนับสนุนด้านการฝึกทักษะ กีฬามวยให้กับผู้ต้องขัง เพื่อต่อยอดเป็นอาชีพ โดยคาดหวังว่าในอนาคต จะมีนักมวยมืออาชีพเกิดขึ้นภายในรั้วเรือนจำ และได้รับการให้โอกาสจากสังคมในการกลับตนเป็นคนดีต่อไปในอนาคต