นิสิตจุฬาฯติดโควิด 2 ราย

2021-04-07 15:55:00

นิสิตจุฬาฯติดโควิด 2 ราย

Advertisement

นิสิตจุฬาฯติดโควิด 2 ราย  คณะกรรมการโควิด-19 กำหนด 5 มาตรการเฝ้าระวังและป้องกัน

เพจดังแฉ รมต.ไม่ได้ไปทองหล่อ 25 แต่ไปแถวทองหล่อ 13

ผวายกลำ ! เพจดังเผยมีคนติดโควิด-19 ร่วมงานบนเรือที่ “ดิว-เบล” มีเรื่องกัน

ซัดโควิดไปอีกคน "กัสจัง" ติดเชื้อ ! เปิดเผยไทม์ไลน์ทั้งหมด ขออภัยผู้ใกล้ชิด

เมื่อวันที่ 7 เม.ย. คณะกรรมการโควิด-19 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ออกประกาศมาตรการ หลังพบผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 (COVID–19)  ฉบับที่ 10/2564 ระบุว่า ด้วยวันที่ 6 เม.ย. 2564 คณะกรรมการโควิด-19 จุฬาฯ ได้รับแจ้งจากสำนักบริหารกิจการนิสิต จุฬาฯ ว่ามีนิสิต 2 ราย จากคณะรัฐศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ได้ไปตรวจหาเชื้อโควิด-19 (COVID-19) แล้วปรากฏผลเป็นบวก และขณะนี้นิสิตทั้ง 2 รายได้เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและป้องกันมิให้เชื้อโรคโควิด-19 แพร่กระจายเป็นวงกว้าง คณะกรรมการโควิด-19 จึงกำหนดมาตรการเพื่อดำเนินการดังต่อไปนี้

1. ปิดสถานที่ส่วนกลางที่นิสิตคนดังกล่าวใช้ทำกิจกรรม เพื่อฆ่าเชื้อและทำความสะอาดตามมาตรฐานทางสาธารณสุข

2. ติดตามผู้สัมผัสใกล้ชิดกับนิสิตคนดังกล่าวให้เข้ามารับการตรวจคัดกรองที่ศูนย์บริการสุขภาพแห่งจุฬาฯ โดยเร็วที่สุด เพื่อประเมินความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ ตรวจหาเชื้อ และให้คำแนะนำที่เหมาะสมต่อไป

3. ขอให้นิสิตและบุคลากร จุฬาฯ ที่สงสัยว่าตนติดเชื้อโรคโควิด-19 จากนิสิตคนดังกล่าวหรือไม่ เข้าไปประเมินความเสี่ยงด้วยการทำแบบคัดกรองออนไลน์ได้ที่ http://bkkcovid19.bangkok.go.th/ หากเป็นกลุ่มเสี่ยงสูง ให้ติดต่อเข้ารับการตรวจ ณ ศูนย์บริการสุขภาพแห่งจุฬาฯ โดยด่วนที่โทร. 0-2218-0568 หรือสายด่วนโทร. 09-1761-0988

4. เตรียมความพร้อมด้านการตรวจ การรักษาพยาบาล และสถานที่พักชั่วคราว (CU V Care) สำหรับนิสิตและบุคลากรจุฬาฯ ที่เข้าเกณฑ์ต้องเฝ้าระวังหรือสอบสวนโรคตามความเห็นของแพทย์

5. ด้านการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานนั้นยังคงให้ดำเนินการตามประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การเปิดสถานที่ทำการ การเปิดสถานที่ทำการ การจัดการเรียนการสอน และการปฏิบัติงาน ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง (ดูรายละเอียดได้ที่ https://www.chula.ac.th/news/43991/)

คณะกรรมการโควิด-19 จุฬาฯ ขอชื่นชมและเป็นกำลังใจให้นิสิตและบุคลากรจุฬาฯ ที่ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 และขอเน้นย้ำให้ปฏิบัติตามมาตรการเพื่อความปลอดภัยต่าง ๆ อย่างเคร่งครัดต่อไป โดยเฉพาะการสวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง สอบวัดอุณหภูมิ ลงทะเบียนแอพพลิเคชันหมอชนะ และล้างมือบ่อยๆ หากมีความคืบหน้าเพิ่มเติม คณะกรรมการโควิด-19 จะแจ้งให้ทราบเป็นระยะต่อไปผ่านทาง https://www.chula.ac.th/covid-19/ หัวข้อ “ข่าวสาร COVID-19”