“กลุ่มสร้างไทย” ตั้งเป้าขจัดความยากจนจากหญิงไทย

2021-03-08 08:48:05

“กลุ่มสร้างไทย” ตั้งเป้าขจัดความยากจนจากหญิงไทย

Advertisement

"คุณหญิงสุดารัตน์"โพสต์แถลงการณ์ “กลุ่มสร้างไทย” เนื่องในวันสตรีสากล ยกย่องผู้หญิงทุกคนที่ประสบความสำเร็จ ขอสนับสนุนให้ผู้หญิงได้รับความช่วยเหลือในการเข้ามาขับเคลื่อนเศรษฐกิจและพัฒนาสังคมอย่างเต็มที่ ตั้งเป้าขจัดความยากจน เพื่อส่งเสริมศักยภาพให้สามารถดูแลครอบครัวได้อย่างสมบูรณ์และเป็นกำลังสำคัญในการสร้างรายได้ให้กับครอบครัวและประเทศชาติต่อไป

ตร.เร่งล่าคนร้ายอำมหิตจ่อยิงหัว 3 เยาวชนแก๊งลักเล็กขโมยน้อย

เผยชุดพญาไก่ระบำถวายเจ้าแม่ตะเคียน "กรรชัย" ทำเอาแฟนๆ ขำก๊าก !!

เมื่อวันที่ 8 มี.ค. คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานกลุ่มสร้างไทย  โพสต์แถลงการณ์ “กลุ่มสร้างไทย” เนื่องในวันสตรีสากล ผ่านเพจ คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์   Sudarat Keyuraphan  ระบุว่า จากข้อมูลของสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศ (TDRI) ในปี พ.ศ. 2563 พบว่าประเทศไทยมีประชากรหญิงจำนวน 34.92 ล้านคน หรือ 51.3 เปอร์เซ็นต์  ของประชากรทั้งหมด และมีประชากรหญิงในวัยแรงงาน 29.40 ล้านคน หรือ 51.7 เปอร์เซ็นต์ ของประชากรวัยแรงงานทั้งหมด อย่างไรก็ตาม กำลังแรงงานผู้หญิงเหลือเพียง 17.29 ล้านคน หรือ 45.3เปอร์เซ็นต์  ของกำลังแรงงานทั้งหมด ส่วนหนึ่งเนื่องจากผู้หญิงต้องทำงานช่วยเหลือครอบครัว จึงทำให้มีอัตราการเข้าสู่ตลาดแรงงานต่ำลง

ผู้หญิงไทยได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19 กว่า 2.3เปอร์เซ็นต์  เมื่อเทียบกับผู้ชายที่ได้รับผลกระทบเพียง 1.5 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเปรียบเทียบรายงานปี พ.ศ. 2562 และ 2563 แล้ว จะเห็นว่าผู้หญิงว่างงานแฝงเพิ่มขึ้นจาก 1.9 แสนคน เป็น 1.1 ล้านคน หรือคิดเป็น 503.3เปอร์เซ็นต์  โดยอาชีพพนักงานบริการและขายของหน้าร้านว่างงานสูงสุดถึง 283 เปอร์เซ็นต์  นอกจากนี้ “ข้อเสียเปรียบของความเป็นแม่ในตลาดแรงงาน” ยิ่งชัดขึ้น เพราะผู้หญิงเป็นผู้ที่ต้องออกจากงานเพื่อดูแลครอบครัว

“กลุ่มสร้างไทย” ยกย่องผู้หญิงทุกคนที่ประสบความสำเร็จและขอสนับสนุนให้ผู้หญิงได้รับความช่วยเหลือในการเข้ามาขับเคลื่อนเศรษฐกิจและพัฒนาสังคมอย่างเต็มที่ โดยผ่านทางนโยบายเร่งด่วน “สร้างงาน สร้างรายได้ และลดภาระรายจ่าย” และนโยบายระยะยาวที่สอดคล้องกับกระแสของโลกที่มีผู้หญิงได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงจากการปฎิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 มากกว่าผู้ชาย ในสาขาอาชีพที่คาดว่าจะเติบโตเร็วที่สุดในอนาคต คือ สาขาสเต็ม หรือ STEM: Science (วิทยาศาสตร์) Technology (เทคโนโลยี) Engineering (วิศวกรรมศาสตร์) และ Mathematics (คณิตศาสตร์) เช่น การ upskill เพื่อต่อยอดทักษะที่สำคัญในอนาคต การ reskill เพื่อปรับทักษะการทำงานที่โลกต้องการ และการเรียนรู้ทักษะการเป็นผู้ประกอบการ SMEs เป็นต้น

กลุ่มสร้างไทย” ขอ ChooseToChallenge ให้รัฐบาลและทุกภาคส่วนช่วยเหลือผู้หญิง หรือ “คนตัวเล็ก” ที่ได้ประสบปัญหาจากภาวะเศรษฐกิจถดถอย เพื่อให้ผู้หญิงไทยมีทักษะการทำงานที่ดีขึ้น มีรายได้มากขึ้น และสามารถพัฒนาสังคมที่มีคุณภาพอย่างยั่งยืน

สำหรับกลุ่มสร้างไทย เราขอ ChooseToChallenge ตัวเอง โดยขอตั้งเป้าหมายในการ ”ขจัดความยากจน” จากผู้หญิงไทย เพื่อส่งเสริม “ศักยภาพ” ของผู้หญิงไทยให้สามารถดูแลครอบครัวได้อย่างสมบูรณ์และเป็นกำลังสำคัญในการสร้างรายได้ให้กับครอบครัวและประเทศชาติต่อไป

ขอบคุณเพจ คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ Sudarat Keyuraphan