กทม.เลื่อนเก็บค่าโดยสารรถไฟฟ้าสายสีเขียว ลดภาระประชาชนช่วงโควิด

2021-02-09 11:15:27

กทม.เลื่อนเก็บค่าโดยสารรถไฟฟ้าสายสีเขียว ลดภาระประชาชนช่วงโควิด

Advertisement

กทม. ประกาศเลื่อนเก็บค่าโดยสารสายสีเขียว 104 บาทตลอดสายออกไปก่อน ช่วยลดภาระของประชาชนช่วงการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19

เมื่อวันที่ 9 ก.พ. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงนามในประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่องการกำหนดค่าโดยสารโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ และช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต โดยระบุว่า ตามที่ได้มีประกาศเมื่อวันที่ 15 ม.ค. 2564 จัดเก็บค่าโดยสารโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวในอัตราไม่เกิน 104 บาทตลอดสาย ตั้งแต่วันที่ 16 ก.พ.2564 เป็นต้นไปนั้น

"หมอกฤษณ์" เผยดวงชะตา 4 ธาตุ สุดเฮงสุดปังรับปี 2564

“เหนือ-อีสาน” อ่วม! 26 จังหวัด ฝนถล่ม-ลูกเห็บตก

"หลวงตาบุญชื่น" ถึงตัวเมืองหนองคายแล้ว

กทม. ได้รับนโยบายจากรัฐบาลให้พิจารณาทบทวนอัตราค่าโดยสารตามประกาศ โดยให้คำนึงถึงภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนและภาระของกรุงเทพมหานครให้เกิดความเหมาะสมภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยร่วมหารือแนวทางในการดำเนินการกับสภากรุงเทพมหานครเพื่อลดผลกระทบดังกล่าว
อาศัยอำนาจตามความในข้อ 4 แห่งข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเรื่องค่าบริการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร 2552 จึงให้เลื่อนการจัดเก็บค่าโดยสารตามประกาศดังกล่าวออกไปก่อน