โพลชี้ ปชช.เชื่อปมทุจริตเป็นต้นเหตุ"บ่อนพนัน"

2021-02-05 11:35:43

โพลชี้ ปชช.เชื่อปมทุจริตเป็นต้นเหตุ"บ่อนพนัน"

Advertisement

"ซูเปอร์โพล" ชี้ "ทุจริต" เป็นต้นเหตุ "บ่อนพนัน" จี้ปฏิรูป "มท.-ตร." แก้ปมปล่อยปละละเลย

"บิ๊กอู๊ด"ลุยตรวจเข้มชายแดน หวั่น"เมียนมา"ทะลักเข้าไทย

"จักษุแทพย์" ตอกย้ำ ! ไม่มีอาหารเสริมชนิดใดช่วยดวงตาเป็น 2 ชั้นได้ !!เมื่อวันที่ 5 ก.พ. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) นำเสนอผลสำรวจภาคสนาม เรื่อง ทุจริต ต้นเหตุ บ่อน กรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ โดยดำเนินโครงการทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) จำนวน 1,124 ตัวอย่าง ระหว่างวันที่ 1-4 ก.พ.ที่ผ่านมา พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 95.9 ระบุว่าต้นเหตุของบ่อนพนัน คือ เจ้าหน้าที่รัฐทุจริตต่อหน้าที่ ปล่อยปละละเลย ในขณะที่ร้อยละ 4.1 ระบุว่าไม่ใช่ ที่น่าพิจารณา คือ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 94.0 ระบุว่า ปลัดกระทรวงและผู้นำหน่วยราชการอื่นๆ จำเป็นต้องออกมารับผิดชอบต่อการทุจริต ปล่อยปละละเลยปัญหาบ่อนพนัน ซึ่งเป็นต้นตอการแพร่ระบาดของโควิด-19 ขณะที่ร้อยละ 6.0 ระบุว่า ไม่ใช่ อย่างไรก็ตามส่วนใหญ่หรือร้อยละ 89.0 ระบุว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ตกเป็นเป้าถูกโจมตี แต่ไม่เห็นหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ออกมารับผิดชอบต่อการปล่อยปละละเลยปัญหาบ่อนพนัน ขณะที่ร้อยละ 11.0 ระบุว่าไม่ใช่


นอกจากนี้ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 92.4 ระบุว่า รัฐมนตรีเจ้ากระทรวงต่างๆ ที่ข้าราชการปล่อยปละละเลย ทุจริต จนกลายเป็นต้นเหตุของการเกิดบ่อนพนัน ต้องร่วมรับผิดชอบกับนายกรัฐมนตรี ด้วย ขณะที่ร้อยละ 7.6 ระบุว่าไม่ใช่ อย่างไรก็ตาม ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 88.8 ยังเชื่อมั่นว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา จะจัดการเด็ดขาดกับข้าราชการหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ที่ปล่อยปละละเลยให้มีการทุจริต จนกลายเป็นต้นเหตุของบ่อนพนัน ขณะที่ร้อยละ 11.2 ระบุว่าไม่ใช่ ที่น่าสนใจ คือ ประชาชนส่วนใหญ่หรือร้อยละ 99.8 ระบุว่า ฝ่ายปกครอง กระทรวงมหาดไทย กับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ควรได้รับการปฏิรูปก่อนส่วนราชการอื่น เพื่อแก้ปัญหาการปล่อยปละละเลยให้เกิดบ่อนพนันทั่วประเทศ ขณะที่ร้อยละ 0.2 ระบุว่าไม่ใช่ นอกจากนี้ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 93.3 ต้องการเห็นประชาชนมีส่วนร่วมติดตามประเมินผลการแก้ปัญหาบ่อนพนัน พิจารณาความดีความชอบ ลงโทษวินัยและปกครอง ตำรวจ และฝ่ายปกครอง กระทรวงมหาดไทยในระดับพื้นที่ชุมชนต่างๆ ขณะที่ร้อยละ 6.7 ระบุว่าไม่ใช่


ผอ.ซูเปอร์โพล กล่าวว่า สังคม คุม สังคม คือทางออกที่น่าสังเคราะห์จากผลโพลนี้ โดยเสียงของประชาชนส่วนใหญ่เป็นเอกฉันท์ชี้ให้เห็นว่า นายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นตำบลกระสุนตก เป็นเป้าถูกโจมตีโดยประชาชนส่วนใหญ่ไม่รับรู้ถึงการออกมาร่วมรับผิดชอบของข้าราชการหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ที่ปล่อยปละละเลย มีการทุจริต จนกลายเป็นต้นเหตุของการเกิดบ่อนพนันทั่วประเทศ ดังนั้นสังคมคุมสังคม จึงน่าจะทำให้เกิดการตัดสินใจใช้มาตรการ หรือเครื่องมือของรัฐบาลที่มีอยู่แล้ว โดยใช้กองกำลังของนายกรัฐมนตรี ภายใต้กฎหมายที่มีอยู่ อำนวยการต่อต้านการทุจริต รวมทั้งการปล่อยปละละเลยของข้าราชการ จนเป็นต้นเหตุของการเกิดบ่อนพนัน และปัญหาทุกข์ยากของประชาชนทั่วประเทศอยู่ในขณะนี้