เด้ง"ผกก.ภูเขียว"ปล่อย"ม็อบ"แขวนป้ายปฏิรูปสถาบัน

2021-02-02 10:25:23

เด้ง"ผกก.ภูเขียว"ปล่อย"ม็อบ"แขวนป้ายปฏิรูปสถาบัน

Advertisement

เด้งฟ้าผ่า "ผกก.ภูเขียว" คาดปล่อยปละ "กลุ่มราษฎร" แขวนป้าย "ปฏิรูปสถาบัน" หน้าโรงพัก

“ไทยตอนบน” หนาวลดลง อุณหภูมิสูงขึ้น 1-3 องศา

"โจ ไบเดน" ขู่คว่ำบาตรเมียนมา หลังทหารยึดอำนาจ

จีนทลายแก๊งผลิตวัคซีนโควิดปลอม

เมื่อวันที่ 2 ก.พ. มีรายงานว่า กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 3 มีหนังสือเรื่องให้ข้าราชการตำรวจรักษาราชการตามคำสั่งตำรวจภูธรภาค 3 ที่ 206/2564 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ให้ว่าที่ พ.ต.อ.เพิ่มสุข ศิริพละ ผกก.สภ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ ไปปฏิบัติราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจภูธรภาค 3 โดยให้ขาดจากตำแหน่งและหน้าที่สังกัดเดิมตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง และเพื่อให้การปฏิบัติราชการในภาพของตำรวจภูธรภาค 3 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ต่อทางราชการ ฉะนั้นอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 72 (3) แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 7/2559 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 ให้ พ.ต.อ.ปราโมทย์ สิมหลวง รองผู้บังคับการตำรวจภูธร จ.ชัยภูมิ รักษาราชการแทนในตำแหน่ง ผกก.สภ.ภูเขียว อีกหน้าที่หนึ่ง ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง สั่ง ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ลงชื่อ พล.ต.ท.ภาณุรัตน์ หลักบุญ ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 3 สำหรับหนังสือคำสั่งดังกล่าว คาดว่าเกิดจากกลุ่มราษฎร นำป้ายปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ ไปแขวนไว้ที่หน้า สภ.ภูเขียว และเปิดเวทีปราศรัย