"รามาฯ-ม.กรุงเทพ"เอ็มโอยูพัฒนาแอพฯทางการแพทย์

2021-02-01 15:05:00

"รามาฯ-ม.กรุงเทพ"เอ็มโอยูพัฒนาแอพฯทางการแพทย์

Advertisement

"รามาฯ-ม.กรุงเทพ"เอ็มโอยูด้านวิชาการร่วมกัน ในการพัฒนาสื่อการทดลองเสมือนจริงและแอปพลิเคชันทางการแพทย์

ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดประจำวันที่ 1 ก.พ.2564

รวมเลขเด็ด 10 สำนัก งวดวันที่ 1 ก.พ.2564

โค้งสุดท้าย “เลขดังไอ้ไข่” เลขเด็ดมาแรง (งวด 1 ก.พ.64)

"หนุ่ม กรรชัย"เฉลยแล้วปาร์ตี้ "ดีเจมะตูม"แพร่โควิด "ปาร์ตี้ กกน."

เมื่อวันที่ 1 ก.พ. คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ด้านวิชาการร่วมกัน ในการพัฒนาสื่อการทดลองเสมือนจริงและแอพพลิเคชันทางการแพทย์ สำหรับการใช้งานในบุคลากรทางการแพทย์ และสำหรับผู้ดูแลผู้ป่วย ต่อยอดเชิงพาณิชย์ในอนาคต โดย ศ.นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และ ดร. ถิรพล วงศ์สอาดสกุล คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เป็นผู้ลงนามในครั้งนี้ เมื่อวันที่ 1 ก.พ. 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานคณบดี ชั้น 5 อาคารบริหาร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล


ศ.นพ.ปิยะมิตร กล่าวว่า คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล มีพันธกิจในการให้บริการรักษาพยาบาล พันธกิจในฐานะโรงเรียนแพทย์ และพันธกิจในด้านการทำวิจัยทางการแพทย์ ซึ่งในกระบวนการทำงานในทุกพันธกิจของ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล มุ่งเน้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาให้เกิดระบบการทำงานให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ ทั้งนี้ การพัฒนาศักยภาพงานในด้านวิชาการ งานบริการวิชาการ และงานที่ทำให้เกิดนวัตกรรมที่สามารถต่อยอดผลสำเร็จให้เกิดแก่บุคลากรที่จะนำไปสู่ผู้ป่วยในทุกระดับการรักษา ถือเป็นสิ่งสำคัญที่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ให้ความสำคัญในเรื่องนี้เป็นอย่างมากและต่อเนื่อง อีกทั้งยังมุ่งมั่นพัฒนาสื่อในการทดลองเสมือนจริงทางการแพทย์ผ่านรูปแบบแอปพลิเคชันที่ทำให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว และมีความพร้อมในการให้บริการอยู่อย่างเสมอ


ดร.ถิรพล  กล่าวว่า คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งในการร่วมเป็น ส่วนหนึ่งที่สำคัญในการร่วมกันดำเนินโครงการศึกษาวิจัย คิดค้น การวางแผนปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาสื่อการทดลองเสมือนจริงทางการแพทย์ผ่านรูปแบบแอพ พลิเคชัน ซึ่งความร่วมมือในครั้งนี้จะช่วยต่อยอดความสำเร็จที่สำคัญในการให้บริการรักษาพยาบาล และแรงสนับสนุนนี้ถือเป็นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ที่สำคัญระหว่างกันในวงการการศึกษา ที่จะพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนร่วมกันให้เกิดขึ้น ทั้งจากศาสตร์ทางการแพทย์ และศาสตร์ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้จะเป็นก้าวสำคัญในการพัฒนาและร่วมสร้างผลงานนวัตกรรมร่วมกันเป็นอย่างดี