ประกาศรายชื่อผู้โชคดีจากกิจกรรม "เปิดหน้าจอ รอข่าวจัดหนัก"

2019-10-21 15:00:37

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีจากกิจกรรม "เปิดหน้าจอ รอข่าวจัดหนัก"

NEW 18 ขอเชิญแฟนข่าวร่วมสนุกกับกิจกรรม "เปิดหน้าจอ รอข่าวจัดหนัก" ลุ้นของรางวัลจากผลิตภัณฑ์มาม่าแบบจัดหนัก จัดเต็ม วันละ 5 รางวัล รางวัลละ 1 ลัง ตลอดเดือนตุลาคม

*กติกา*

- แค่แสดงความคิดเห็นต่อรายการ "ข่าวจัดหนัก" (ชมแล้วเป็นอย่างไร, อยากให้เพิ่มเติม หรือปรับปรุงอย่างไร)

Advertisement- ความเห็นใดเป็นประโยชน์ และได้รับการพิจารณา รับผลิตภัณฑ์จากมาม่าจำนวน 1 ลัง ส่งให้ฟรีถึงบ้าน

*วิธีร่วมสนุก*
- เตรียมโทรศัพท์มือถือที่สามารถสแกน QR Code ได้

Advertisement- รอชมรายการ "ข่าวจัดหนัก" เวลา 07:00 - 08:00 น.
- สแกน QR CODE ด้วยโทรศัพท์มือถือ เพื่อเข้าไปแสดงความคิดเห็น
- กรอกข้อความให้ครบถ้วน แล้วกดส่งมาหาเรา ไม่เสียค่าส่ง
- ประกาศรายชื่อผู้โชคดีวันถัดไป ในรายการ “ข่าวจัดหนัก” และทางเว็บไซต์ www.newtv.co.th/news/42273 ในวันเดียวกัน เวลา 15:00 น.

*เงื่อนไข*
- QR CODE จะปรากฏขึ้นขณะรายการ "ข่าวจัดหนัก" ออกอากาศทั้ง 3 ช่วง ช่วงละ 1 ครั้ง ครั้งละ 3 นาที

Advertisement- ผู้ร่วมสนุกต้องสแกน QR CODE และตอบคำถามให้เสร็จสิ้นภายในเวลา 1 ชั่วโมง หรือ ขณะที่รายการยังดำเนินอยู่ เกินกว่าเวลากำหนดถือว่า "โมฆะ"
- ขอสงวนสิทธ์สำหรับผู้ที่กรอกข้อมูลครบถ้วน และ 1 คน ต่อ 1 รางวัล เท่านั้น
- NEW 18 จะจัดส่งของรางวัลให้แก่ผู้โชคดีทางไปรณีย์ ตามที่อยู่ที่ให้ไว้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
- คณะกรรมการจะคัดเลือกผู้โชคดีจากความเห็นที่เป็นประโยชน์ ซึ่งการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
- ระยะเวลาของกิจกรรม 1 ตุลาคม - 31 ตุลาคม 2562


ประกาศรายชื่อผู้โชคดีจากกิจกรรม "เปิดหน้าจอ รอข่าวจัดหนัก"


Advertisementรายชื่อผู้โชคดีประจำวันอังคารที่ 1 ตุลาคม 2562

 1. ทรงศักดิ์ พันเลิศธนสาร
 2. ธเนศ ธีระภาสกร
 3. คำพันธ์ ป้องดี
 4. นีรนุช แดงหล้า
 5. กฤตินันท์ เศรษฐวณิชพร

รายชื่อผู้โชคดีประจำวันพุธที่ 2 ตุลาคม 2562 

 1. ทรงพล แจ้งพิพัฒน์
 2. นาฏยา สีดอกบวบ
 3. ประพันธ์​ ลักษณะ​ไทย​
 4. สุเทพ พาดี
 5. ทวี ธนูศรี

รายชื่อผู้โชคดีประจำวันพฤหัสบดีที่ 3 ตุลาคม 2562

 1. ศิริพร พานนท์
 2. รุ่งนภา ต่ำกระโทก
 3. ชยพล ผู้พัฒน์
 4. เรไร ปัญญาผล
 5. ณรงค์ ชาติปรีชากุล 


รายชื่อผู้โชคดีประจำวันศุกร์ที่ 4 ตุลาคม 2562

 1. ปิยะวรรณ จึ่งสกุล
 2. ธารทิพย์ สิงห์ลอ
 3. ขจรศักดิ์ มณีประเสริฐ
 4. สายสร้อย ป้องดี
 5. สมศักดิ์ ธรรมศร

รายชื่อผู้โชคดีประจำวันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม 2562

 1. ณัฐพงศ์ สุมาดง
 2. ศักดิ์ศิธร ขจรไพร
 3. การุณย์ กันจา
 4. ธนศักดิ์ นนตะพันธุ์
 5. วิรัช เปียมิน

รายชื่อผู้โชคดีประจำวันอังคารที่ 8 ตุลาคม 2562

 1. อุเทน สารวรรณ์
 2. ตี พูนท่าหว้า
 3. มนัสนันท์ อรรคพันธุ์
 4. สุจิวรรณ บุญรวม
 5. ศรีเรือน เรือนโรจน์

รายชื่อผู้โชคดีประจำวันพุธที่ 9 ตุลาคม 2562

 1. รัตนดาวัลย์ จินดาร้อง
 2. สุพิชา จักรศิริ
 3. ศกลนันท์ ขุนพรหม
 4. สายใจ แสงแก้ว
 5. ปรเมษฐ์ ปัจจัยสมบูรณ์

รายชื่อผู้โชคดีประจำวันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม 2562

 1. นัฐวุฒิ ศรีสุธรรม
 2. จินต์จุฑา แสงกระจ่าง
 3. นายขจรศักดิ์ ภูทองนาค
 4. พรสวรรค์ ช่างปลูก
 5. วิศวชิต เอกสุข

รายชื่อผู้โชคดีประจำวันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2562

 1. กานต์ เสนลา
 2. จำลองลักษณ์ ทองพิมพ์
 3. เปรมจิตร ทวี
 4. เทพพิทักษ์ สว่างวิทยวัฒนา
 5. สุวพีร์ พุฒอนันต์ไชย

รายชื่อผู้โชคดีประจำวันจันทร์ที่ 14 ตุลาคม 2562

 1. พิชญธิดา  ศรีพล
 2. ศรัณยู  ดุลยเสนี
 3. กรภัทร์  อยู่เย็น
 4. วัฒนา  หวั่งประดิษฐ์
 5. ขจรศักดิ์  แตงอ่อน

รายชื่อผู้โชคดีประจำวันอังคารที่ 15 ตุลาคม 2562

 1. ศิริยากร พ่อค้า
 2. ทัศนีย์ ไพวัน
 3. กวินนา สามร้อยยอด
 4. องอาจ ใจทัศน์กุล
 5. ถาวร มารุนับ

  Advertisementรายชื่อผู้โชคดีประจำวันพุธที่ 16 ตุลาคม 2562

 1. อมรรัตน์ ปานจันทร์
 2. สุดารัตน์ จงศิริรักษ์ 
 3. ประทัง มาลาดี
 4. นาง บุดดี ภูสี
 5. วิสิทธิ์ ชาญกิจ

รายชื่อผู้โชคดีประจำวันพฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม 2562

 1. วิรัน เสพธรรม
 2. วิไล ศุภสิน
 3. ฐิติกา จักรศิริ
 4. จงกลณี สุทธิทักษ์
 5. คนัสนันท์ บุญเกิด

รายชื่อผู้โชคดีประจำวันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม 2562

 1. ปัณณวัฒน์ อัคสังข์
 2. เพ็ญศรี พวงเงิน
 3. ไกรทอง อ่อนคำ
 4. แก้วตา จินดาวงศ์
 5. นารี พูนท่าหว้า

รายชื่อผู้โชคดีประจำวันจันทร์ที่ 21 ตุลาคม 2562

 1. จีรย์พัน เติมสุข
 2. พงษ์อนันต์ ไตรปาน
 3. สุธารัตน์ พลีรักษ์
 4. จำเริญ สิทธิหล้า
 5. หทัยทิพย์ พลีรักษ์

ผู้โชคดีจะได้รับผลิตภัณฑ์มาม่า รางวัลละ 1 กล่อง (30 ซอง) new18 จะส่งของรางวัลไปให้ตามที่อยู่ที่ให้มาค่ะ 

ขอบคุณที่ร่วมสนุกกับกิจกรรมของ NEW 18 แล้วอย่าลืม กดไลค์ กดแชร์ และกดติดตาม เพื่อจะไม่พลาดข่าวสารและสาระดีๆ จาก NEW 18 นะคะ