ประกาศรายชื่อผู้โชคดีจากกิจกรรม "เปิดหน้าจอ รอข่าวจัดหนัก"

2019-11-28 16:45:14

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีจากกิจกรรม "เปิดหน้าจอ รอข่าวจัดหนัก"

Advertisement

NEW 18 ขอเชิญแฟนข่าวร่วมสนุกกับกิจกรรม "เปิดหน้าจอ รอข่าวจัดหนัก" ลุ้นของรางวัลจากผลิตภัณฑ์มาม่าแบบจัดหนัก จัดเต็ม วันละ 5 รางวัล รางวัลละ 1 แพ็ก ตลอดเดือนพฤศจิกายน 

*กติกา*

- แค่แสดงความคิดเห็นต่อรายการ "ข่าวจัดหนัก" (ชมแล้วเป็นอย่างไร, อยากให้เพิ่มเติม หรือปรับปรุงอย่างไร)- ความเห็นใดเป็นประโยชน์ และได้รับการพิจารณา รับผลิตภัณฑ์จากมาม่าจำนวน 1 แพ็ก ส่งให้ฟรีถึงบ้าน

*วิธีร่วมสนุก*
- เตรียมโทรศัพท์มือถือที่สามารถสแกน QR Code ได้


- รอชมรายการ "ข่าวจัดหนัก" เวลา 07:00 - 08:00 น.
- สแกน QR CODE ด้วยโทรศัพท์มือถือ เพื่อเข้าไปแสดงความคิดเห็น
- กรอกข้อความให้ครบถ้วน แล้วกดส่งมาหาเรา ไม่เสียค่าส่ง
- ประกาศรายชื่อผู้โชคดีวันถัดไป ในรายการ “ข่าวจัดหนัก” และทางเว็บไซต์ www.newtv.co.th/news/42273 ในวันเดียวกัน เวลา 15:00 น.

*เงื่อนไข*
- QR CODE จะปรากฏขึ้นขณะรายการ "ข่าวจัดหนัก" ออกอากาศเป็นระยะ  


- ผู้ร่วมสนุกต้องสแกน QR CODE และตอบคำถามให้เสร็จสิ้นภายในเวลา 1 ชั่วโมง หรือ ขณะที่รายการยังดำเนินอยู่ เกินกว่าเวลากำหนดถือว่า "โมฆะ"
- ขอสงวนสิทธ์สำหรับผู้ที่กรอกข้อมูลครบถ้วน และ 1 คน ต่อ 1 รางวัล เท่านั้น
- ทีมงาน NEW 18 จะสุมเลือกรสชาติจัดส่งของรางวัลให้แก่ผู้โชคดีทางไปรณีย์ ตามที่อยู่ที่ให้ไว้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
- คณะกรรมการจะคัดเลือกผู้โชคดีจากความเห็นที่เป็นประโยชน์ ซึ่งการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
- ระยะเวลาของกิจกรรม 1 - 30 พฤศจิกายน 2562


ประกาศรายชื่อผู้โชคดีจากกิจกรรม "เปิดหน้าจอ รอข่าวจัดหนัก"
รายชื่อผู้โชคดีประจำวันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2562

 1. วรพรรณ ปิยะลิขิต
 2. ไพโรจน์ อุทุมภา
 3. ปราณีต คงแจ้ง
 4. จิรประภา เสน่ห์ดี
 5. ศมน ถิตประเสริฐ


ประกาศรายชื่อผู้โชคดีจากกิจกรรม "เปิดหน้าจอ รอข่าวจัดหนัก" ประจำวันจันทร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2562
ขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีทั้ง 5 ท่าน ดังนี้

 1. อิศเรศ ยิ้มอยู่
 2. ยินดี บัวจันทร์
 3. สุทธิพัฒน์ พลีรักษ์
 4. คมเพชร บุญชู
 5. จรินทร์ อนุสรณ์ศรีเจริญ


ประกาศรายชื่อผู้โชคดีจากกิจกรรม "เปิดหน้าจอ รอข่าวจัดหนัก" ประจำวันอังคารที่ 5 พฤศจิกายน 2562
ขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีทั้ง 5 ท่าน ดังนี้

 1. พิชชานันท์ สายเนตร
 2. วรรณนภัส พานนท์
 3. อนันต์ เรือนโรจน์
 4. ธณพล ขันธ์​สุวรรณ​
 5. วชิรศักดิ์ เฉลิมพรพัฒน์ 


ประกาศรายชื่อผู้โชคดีจากกิจกรรม "เปิดหน้าจอ รอข่าวจัดหนัก" ประจำวันพุธที่ 6 พฤศจิกายน 2562
ขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีทั้ง 5 ท่าน ดังนี้

1. เดือนฉาย สิทธิหล้า2. ทิพกัลยา ฉลาดรบ
3. เกวลีน สุวัฒนาธรรมกุล
4. ขจรศักดิ์ แตงอ่อน
5. Wuttisak Greetong


ประกาศรายชื่อผู้โชคดีจากกิจกรรม "เปิดหน้าจอ รอข่าวจัดหนัก" ประจำวันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน 2562
ขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีทั้ง 5 ท่าน ดังนี้

1. อุบลศรี เกตุประจักษ์
2. บุญเชิด บำรุงสุข
3. กิตติชัย ศรีทอง
4. ประพันธ์ ลักษณะ​ไทย​
5. จิรศักดิ์ เจียมสกุล

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีจากกิจกรรม "เปิดหน้าจอ รอข่าวจัดหนัก" ประจำวันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2562
ขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีทั้ง 5 ท่าน ดังนี้

1. ชลธิชา เชนชีวะชาติ
2. นภาภรณ์ ชัยนิธิกรรณ
3. ธนินทร์ เศรษฐวณิชพร
4. อุดมศิล กะการดี
5. กัมพล ลาภสุนทร 

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีจากกิจกรรม "เปิดหน้าจอ รอข่าวจัดหนัก" ประจำวันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2562
ขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีทั้ง 5 ท่าน ดังนี้


1. สันติ นามวิเศษ
2. นพรัตน์ ทวี
3. ด.ช พงศธร มารุนับ
4. ยายป่วน บุญพจน์
5. ปริญญา ฟูวงศ์


ประกาศรายชื่อผู้โชคดีจากกิจกรรม "เปิดหน้าจอ รอข่าวจัดหนัก" ประจำวันอังคารที่ 12 พฤศจิกายน 2562
ขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีทั้ง 5 ท่าน ดังนี้

 1. คาลิด เมืองเจียง
 2. นาย ยืนยง เหลืองศศิพงษ์
 3. ไพโรจน์ ตามตระกูล
 4. ประทัง แข่งขัน
 5. ชุติมา จันเพ็ญ


ประกาศรายชื่อผู้โชคดีจากกิจกรรม "เปิดหน้าจอ รอข่าวจัดหนัก" ประจำวันพุธที่ 13 พฤศจิกายน 2562
ขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีทั้ง 5 ท่าน ดังนี้

 1. ณัจยา วงศ์ดาว
 2. นารี พูนท่าหว้า
 3. ฐิติกา จักรศิริ
 4. อนงค์ ชื่นประภารัตน์
 5. ศรัณยู ดุลยเสนี

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีจากกิจกรรม "เปิดหน้าจอ รอข่าวจัดหนัก" ประจำวันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน 2562
ขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีทั้ง 5 ท่าน ดังนี้

 1. บังอร ผ่องจิตร์
 2. อริยา ปฏิภาภรณ์
 3. เพชร ศรีพล
 4. วิไล ศุภสิน
 5. ชัยณรงค์ เปรุนาวิน

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีจากกิจกรรม "เปิดหน้าจอ รอข่าวจัดหนัก" ประจำวันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2562
ขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีทั้ง 5 ท่าน ดังนี้ 

 1. พิชชา ศิลาพันธ์​
 2. ธนณัฏฐ์ โกเมศจามิกรณ์
 3. ขจรศักดิ์ แตงอ่อน
 4. อรวรรณ บุญมั้น
 5. หทัยทิพย์ ศรีจงกล

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีจากกิจกรรม "เปิดหน้าจอ รอข่าวจัดหนัก" ประจำวันจันทร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2562
ขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีทั้ง 5 ท่าน ดังนี้

 1. ขจรศักดิ์ แตงอ่อน
 2. นิติยา ผาสม
 3. ปราณี มั่นในธรรม
 4. พิษณุ แสงศิริไพศาล
 5. วารุณี ด่านสีทอง

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีจากกิจกรรม "เปิดหน้าจอ รอข่าวจัดหนัก" ประจำวันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน 2562
ขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีทั้ง 5 ท่าน ดังนี้

 1. ยินดี​ บัวจันทร์
 2. เปรมจิตร ทวี
 3. Amphorn Sa-ard
 4. สายใจ แสงแก้ว
 5. ปรเมษฐ์ ปัจจัยสมบูรณ์

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีจากกิจกรรม "เปิดหน้าจอ รอข่าวจัดหนัก" ประจำวันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2562
ขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีทั้ง 5 ท่าน ดังนี้

 1. ศรพรหม ภูยาธร
 2. สุพิชา จักรศิริ
 3. สุทธิกาน อายุวัฒน์
 4. สิทธิศักดิ์ สุขเมือง
 5. ฐปนพงศ์ โยธาประเสริฐ

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีจากกิจกรรม "เปิดหน้าจอ รอข่าวจัดหนัก" ประจำวันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน 2562
ขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีทั้ง 5 ท่าน ดังนี้

 1. พิภพ จำปาศักดิ์
 2. พิษณุ นุตาคม
 3. มนัสนันท์ อรรคลีพันธ์
 4. พรสวรรค์ ช่างปลูก
 5. ณิชกุล สุทธิทักษ์


ประกาศรายชื่อผู้โชคดีจากกิจกรรม "เปิดหน้าจอ รอข่าวจัดหนัก" ประจำวันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2562 

ขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีทั้ง 5 ท่าน ดังนี้

 1. อัจฉรา โพธินิ่มแดง
 2. ขจรศักดิ์ แตงอ่อน
 3. วิราวรรณ ช่วยรักษา
 4. บุญลือ ชอบธรรม
 5. อภินันท์ ปรียาโชติ

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีจากกิจกรรม "เปิดหน้าจอ รอข่าวจัดหนัก" ประจำวันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2562
ขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีทั้ง 5 ท่าน ดังนี้

 1. จิตต์ อังคีรส
 2. ธนัชญา ราชตราชู
 3. นภาภรณ์ ชัยนิธิกรรณ
 4. พรชัย ทัศนวรปัญญา
 5. บุญเชิด บำรุงสุข 

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีจากกิจกรรม "เปิดหน้าจอ รอข่าวจัดหนัก" ประจำวันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน 2562
ขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีทั้ง 5 ท่าน ดังนี้

 1. กัลยรัตน์ รัตนะ
 2. เยาวภา ปลดปลิด
 3. ยอด บุญรวม
 4. ดวงพร พรหหมรัตน์
 5. เพชรรัตน์ มหาชัย


ประกาศรายชื่อผู้โชคดีจากกิจกรรม "เปิดหน้าจอ รอข่าวจัดหนัก" ประจำวันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2562
ขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีทั้ง 5 ท่าน ดังนี้

 1. ศรีนวล ภัทรานนท์
 2. เพ๊กเกียว แซ่แพ้
 3. กุสุมา ขุนหาญ
 4. วิรัลพัชร อำนวยภรณ์รหัส
 5. นฤเทพ จารุรัตน์เจริญ

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีจากกิจกรรม "เปิดหน้าจอ รอข่าวจัดหนัก" ประจำวันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน 2562
ขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีทั้ง 5 ท่าน ดังนี้

 1. อรัญ วิเศษ
 2. สมพงษ์ อาชาวัฒนากร
 3. ปริญดา หวานจินดา
 4. สุธรรม นุตาคม
 5. เศรษฐาวุฒิ บุตรศรีเมือง

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีจากกิจกรรม "เปิดหน้าจอ รอข่าวจัดหนัก" ประจำวันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2562
ขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีทั้ง 5 ท่าน ดังนี้

 1. นฤมล จารุรัตน์เจริญ
 2. ไกรทอง อ่อนคำ
 3. เจษฎา สมอยู่
 4. นัฐทิกา สว่างกุล
 5. วัฒนา หวั่งประดิษฐ์

ผู้โชคดีจะได้รับผลิตภัณฑ์มาม่า รางวัลละ 1 แพ็ก (6 ถ้วย) new 18 จะส่งของรางวัลไปให้ตามที่อยู่ที่ให้มาค่ะ
ขอบคุณที่ร่วมสนุกกับกิจกรรมของ NEW 18 แล้วอย่าลืม กดไลค์ กดแชร์ และกดติดตาม เพื่อจะไม่พลาดข่าวสารและสาระดีๆ จาก NEW 18 นะคะ 
สิ้นสุดกรรจกรรม ศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2562 

ลิงค์รายละเอียดกิจกรรม https://www.newtv.co.th/news/42273

#NEW18 #newtv18 #new18แจกมาม่า #ข่าวจัดหนักแจกมาม่า #แจกมาม่า #ข่าวจัดหนัก #กิจกรรมข่าวจัดหนัก #เปิดหน้าจอรอข่าวจัดหนัก