เตรียมเฮ ! “หม่อง ทองดี”จ่อรับสัญชาติไทย

2018-08-10 15:40:45

เตรียมเฮ ! “หม่อง ทองดี”จ่อรับสัญชาติไทย

Advertisement

ผอ.สำนักบริหารการทะเบียน แจงละเอียดยิบให้สัญชาติไทย 4 หมูป่า ชี้ “หม่อง ทองดี”ต้องรอหนังสือรับรองจาก3 หน่วยงาน ก่อนส่งเรื่องถึงอธิบดีกรมการปกครองพิจารณารับรองเมื่อวันที่ 10 ส.ค. นายวีนัส ศรีสุข ผอ.สำนักบริหารการทะเบียน กระทรวงมหาดไทย กล่าวถึงการให้สัญชาติไทยแก่เยาวชนและโค้ชทีมหมูป่าอะคาเดมีแม่สาย 4 คน แต่นายหม่อง ทองดี ที่เคยสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยยังไม่ได้สัญชาติไทย ว่า มติ ครม.กำหนดหลักเกณฑ์การให้สัญชาติ เมื่อวันที่ 7 ธ.ค. 2559 กำหนดดังนี้ 1.เด็กที่เกิดในประเทศไทยโดยมีบิดาหรือมารดาเป็นชนกลุ่มน้อยหรือกลุ่มชาติพันธุ์ เช่น จีนฮ้อ ไทลื้อ ชาวเขา ซึ่งพ่อแม่ต้องเข้ามาในประเทศไทยเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15 ปี ซึ่งนายพรชัย คำหลวง กับ ด.ช.มงคล บุญเปี่ยม มีแม่เป็นกลุ่มไทลื้อที่อพยพเข้ามาอยู่ในประเทศไทยตั้งแต่ปี 2538 ซึ่งเกิน 15 ปี ดังนั้น ด.ช.พรชัย กับ ด.ช.มงคลก็ได้สัญชาติ


นายวีนัส กล่าวต่อว่า สำหรับ ด.ช.อดุลย์ สามอ่อน ไม่สามารถเข้ากลุ่มที่ 1 ได้เพราะถูกพ่อแม่ทอดทิ้งแม้เกิดในประเทศไทย ซึ่งตามหาพ่อแม่ไม่ได้ ด.ช.อดุลย์ อยู่ในการดูแลของคริสต์จักร อ.เเม่สาย จ.เชียงราย เข้าเกณฑ์ในคุณสมบัติกลุ่มที่ 2 คือเด็กไร้รากเหง้าที่พ่อแม่ทอดทิ้งไป โดยจะได้สัญชาติไทยต่อเมื่อเกิดประเทศไทยเรียนหนังสือในประเทศไทยไม่น้อยกว่า 10 ปี มีหนังสือรับรองความเป็นคนไร้รากเหง้าออกให้โดยหน่วยงานในสังกัดของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(พม.) ซึ่งด.ช.อดุลย์เกิดในประเทศไทยอายุย่าง 14 ปี มีหนังสือรับรองความเป็นบุคคลไร้รากเหง้าออกโดย พม.จ.เชียงราย จึงได้สัญชาติ

นายวีนัส กล่าวอีกว่า ส่วน นายหม่อง ทองดี เกิดในประเทศไทย แต่พ่อแม่ของนายหม่องไม่ใช่ชนกลุ่มน้อย แต่เป็นแรงงานต่างด้าวและเป็นแรงงานที่พิสูจน์สัญชาติกับประเทศเมียนมาแล้ว ถือพาสปอร์ตเมียนมาทั้ง 2 คน จึงเป็นสาเหตุที่นายหม่องขอสัญชาติไม่ได้ เพราะพ่อแม่เป็นแรงงานต่างด้าวและไม่ใช่เด็กไร้รากเหง้าซึ่งส่วนนี้ถือเป็นปัญหา นายหม่องเป็นกลุ่มที่ 3 ของมติครม.เมื่อวันที่ 7 ธ.ค. 2559 คือบุตรของคนต่างด้าวอื่นๆ ที่ไม่ใช่ชนกลุ่มน้อย ต้องเรียนจบปริญญาตรีในประเทศไทย จึงมีโจทย์ให้นายหม่องไปเรียนจบปริญญาตรี ซึ่งเมื่อจบปริญญาตรีก็สามารถนำปริญญาบัตร ทรานสคริปต์ขอสัญชาติได้ โดยไม่ต้องสนใจเรื่องพ่อแม่ เมื่อรอให้จบปริญญาตรีก็จะนาน จึงเปิดโอกาสให้กลุ่มที่ 3 ว่าถ้าคนที่ยังเรียนไม่จบปริญญาตรีแต่เป็นคนที่ทำประโยชน์ให้กับประเทศก็สามารถขอสัญชาติ 7 ทวิได้

นายวีนัส กล่าวด้วยว่า แต่มีเงื่อนไขต้องยื่นคำร้องว่าทำคุณประโยชน์ ซึ่งต้องมีหลักฐานการทำคุณประโยชน์โดยมีหนังสือรับรองจากส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ มีหลักฐานอธิบดีกรมการปกครองจะเป็นผู้พิจารณา เมื่อนายหม่องมีหนังสือรับรองการทำคุณประโยชน์จากส่วนราชการมาที่อธิบดีกรมการปกครอง ก็จะทำหนังสือกรมการปกครองตอบไปยัง จ.เชียงใหม่ ว่าเป็นคนที่ทำประโยชน์ให้ประเทศ นายหม่องก็จะเอาหนังสือการรับรองจากอธิบดีกรมการปกครองไปขอสัญชาติ ปัจจุบันนายหม่องมีหนังสือรับรองหรือยัง ก็ต้องเรียนว่าตั้งแต่ไปแข่งเครื่องบินกระดาษพับตั้งแต่ปี 2552 ก็ยังไม่มีหนังสือรับรองจากหน่วยงานไหน ขณะนี้ทราบว่านายหม่องติดต่อประสานขอหนังสือรับรองไปยังกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแล้ว และทางกระทรวงก็จะออกหนังสือรับรองให้ นอกจากนี้จะมีกรมอุทยาน แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่นายหม่องไปสอนเรื่องโดรน รวมถึงสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสที่ถือว่าเป็นหน่วยงานของรัฐก็จะออกหนังสือรับรองให้ ซึ่งขณะนี้ทางกรมรอเอกสารจากส่วนราชการอยู่ผอ.สำนักบริหารการทะเบียน กล่าวด้วยว่า สำหรับนายเอกพล จันทะวงษ์ หรือ โค้ชเอก ไม่สามารถเข้าเกณฑ์เหมือน 4 คนนี้ได้เพราะโค้ชเอกเกิดในประเทศไทยโดยมีพ่อเป็นชนกลุ่มน้อย แต่ต่างจากกลุ่มที่ 1 เพราะพ่อของโค้ชเอกเป็นไทยลื้อที่เกิดในไทยแต่ไม่ได้สัญชาติไทยเพราะติดประกาศคณะปฏิวัติ(ปว.337) มีผลตั้งแต่ 2515- 2535 มีผลอยู่ 20 ปี พอถึงปี 2551 ก็มีกฎหมายสัญชาติฉบับที่ 4 เรียกว่า มาตรา 23 คือการคืนสัญชาติให้คนที่ถูก ปว.337 ให้ไปขอสัญชาติไทยกลับมา แต่พ่อโค้ชเอกเสียชีวิต แต่มาตรา 23 คืนให้ถึงบุตรของคนเหล่านี้ที่เกิดในไทยด้วย ซึ่งโค้ชเอกเกิดที่ รพ.แม่สาย มีหนังสือรับรองการเกิดโค้ชเอกจึงได้สัญชาติไทยตามมาตรานี้

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

4 หมูป่าได้สัญชาติไทยแล้ว