วอนนายกฯหนุน “แม่น้ำเพชร สาย 2” แก้น้ำท่วม

2018-08-07 12:25:39

วอนนายกฯหนุน “แม่น้ำเพชร สาย 2” แก้น้ำท่วม

Advertisement

อดีต ส.ส.เพชรบุรี เรียกร้องนายกฯ ผลักดันโครงการก่อสร้าง “แม่น้ำเพชร สาย 2” เพื่อยุติปัญหาน้ำท่วมเมืองเพชรเมื่อวันที่ 7 ส.ค. นายอรรถพร พลบุตร อดีต ส.ส.เพชรบุรี พรรคประชาธิปัตย์ ได้ออกมาเรียกร้องให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้า คสช. อนุมัติโครงการก่อสร้าง “แม่น้ำเพชร สายที่ 2” เพื่อยุติปัญหาน้ำท่วมเมืองเพชร โดยระบุว่า จ.เพชรบุรีประสบปัญหาน้ำท่วมรุนแรงติดต่อกันมาหลายปี ขณะนี้สถานการณ์อยู่ในภาวะใกล้วิกฤต สร้างความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวมเป็นอย่างยิ่ง แนวทางการแก้ไขปัญหาหลัก คือ การสร้างคลองระบายน้ำสายใหม่ (Floodway)เป็นแนวเส้นตรง ระยะทางประมาณ 18-20 กม. จากพื้นที่เหนือเขื่อนเพชร และระบายน้ำไปลงทะเลที่รอยต่ออ.ท่ายาง-ชะอำ ในอัตรา 500 ล.บ.ม. ต่อวินาที คลองเส้นใหม่นี้จะแบ่งน้ำในยามวิกฤตออกสู่ทะเลก่อนถึงพื้นที่น้ำท่วมได้มากกว่าร้อยละ40 น้ำที่เหลือจึงมีปริมาณน้อยลงมาก และระบบระบายน้ำปกติสามารถรับมือได้นายอรรถพร กล่าวต่อว่า และชาวเพชรบุรีได้ยื่นเสนอโครงการแม่น้ำเพชรสายที่ 2 ต่อ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เมื่อครั้งเดินทางมาประชุม ครม. สัญจร ที่จ.เพชรบุรี รวมทั้งเสนอต่อกระทรวงเกษตรฯ และ กรมชลประทาน จนโครงการนี้ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าเป็นแนวทางหลักที่จะแก้ไขปัญหาน้ำท่วมเมืองเพชรอย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาด จึงขอเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีอนุมัติโครงการเป็นการเร่งด่วนเพื่อแก้ไขปัญหาของชาวเพชรบุรีต่อไป โครงการนี้อาจใช้งบประมาณเป็นจำนวนมาก แต่ก็คุ้มค่า นอกจากจะแก้ไขปัญหาน้ำท่วมเมืองเพชรอย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดแล้ว ยังเป็นแหล่งกักเก็บน้ำในหน้าแล้ง และเป็นการสร้างเครือข่ายคมนาคมสายใหม่ของเพชรบุรีด้วย