เยือนมรดกโลก "ถ้ำหินอวิ๋นกัง" พุทธศิลป์ล้ำค่าเก่าแก่ 1,500 ปี

2022-05-18 16:25:07

เยือนมรดกโลก "ถ้ำหินอวิ๋นกัง" พุทธศิลป์ล้ำค่าเก่าแก่ 1,500 ปี

Advertisement

ต้าถง, 16 พ.ค. (ซินหัว) — ชวนชมความงามของหมู่พระพุทธรูปขนาดใหญ่ ซึ่งตั้งตระหง่าน ณ ถ้ำหินแกะสลักอวิ๋นกัง เมืองต้าถง มณฑลซานซีทางตอนเหนือของจีน

ถ้ำหินอวิ๋นกัง มีอายุ 1,500 ปี ประกอบด้วยถ้ำหลัก 45 แห่ง และรูปปั้นอีกมากกว่า 51,000 ชิ้น ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก (UNESCO) เมื่อปี 2001