"จุรินทร์" ช่วยผู้เดือดร้อนโครงการเขื่อนหัวนา

2022-05-18 16:17:44

 "จุรินทร์" ช่วยผู้เดือดร้อนโครงการเขื่อนหัวนา

Advertisement

"จุรินทร์" ช่วยผู้เดือดร้อนโครงการเขื่อนหัวนา ส่งเลขานุการรับเรื่องเตรียมจัดประชุมแก้ปัญหาทันที

เมื่อวันที่ 18 พ.ค.65  ที่ทำเนียบรัฐบาล นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.)  รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.พาณิชย์ ได้รับการประสานงานเพื่อการจัดประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาจากโครงการฝายหัวนา จ.ศรีสะเกษ โดยมอบหมายให้นายบุณย์ธีร์ พานิชประไพ เลขานุการ รมว.พาณิชย์และคณะ รับมอบหนังสือร้องทุกข์จากคณะของนายกฤษกร ศิลารักษ์ ผู้ประสานงานกลุ่มผู้เดือดร้อนจากโครงการเขื่อนหัวนากลุ่มโนนสังข์ กลุ่มราษีไศล กลุ่มกำนันผู้ใหญ่บ้าน  โดยได้ยื่นหนังสือขอให้พิจารณาแก้ไขปัญหาให้กับราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากโครงการฝายหัวนา หลังจากคณะอนุกรรมการได้ประชุมให้ความเห็นชอบมาก่อนหน้านี้และมีรายชื่อผู้ที่สมควรจะได้รับค่าชดเชยจากเขื่อนหัวนา จ.ศรีสะเกษจำนวน 399 แปลง โดยแยกเป็นที่ดินประเภทมีเอกสารสิทธิ์ จำนวน 47 แปลง และที่ดินที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ จำนวน 352 แปลง

นายบุณย์ธีร์ กล่าวว่า เพื่อให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ ตามนโยบายให้ความเป็นธรรมและช่วยเหลือประชาชนทั่วถึงของนายจุรินทร์ ในฐานะประธานคณะกรรมการแก้ไขปัญหาโครงการฝายหัวนา อย่างไรก็ตามเมื่อเรื่องนี้ผ่านฝ่ายเลขาคณะกรรมการฯเมื่อใดแล้ว แนวทางของนายจุรินร์ก็ให้พิจารณาบรรจุวันประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาโครงการฝายหัวนาโดยเร็ว