"สุชาติ"ชี้ลดขนาดราชการ ประชาชนมีอำนาจมากขึ้น

2022-05-18 10:05:49

"สุชาติ"ชี้ลดขนาดราชการ ประชาชนมีอำนาจมากขึ้น

Advertisement

"สุชาติ"ชี้ลดขนาดราชการ ประชาชนมีอำนาจมากขึ้น  จี้ยกเลิกกฎหมายควบคุมอิสระภาพเสรีภาพ

เมื่อวันที่ 18 พ.ค. ศ.ดร.สุชาติ ธาดาธำรงเวช อดีต รมว.คลัง และอดีตหัวหน้าพรรคเพื่อไทย ระบุว่า 1.งบประมาณรัฐบาลกว่า 3 ล้านๆ บาท ก็คือการขอเงินประชาชนมาใช้จ่าย เพื่อดูแลความปลอดภัยและความเป็นอยู่ของประชาชน ดังนั้น งบประมาณของรัฐในแต่ละกรมกองจะเป็นประโยชน์หรือไม่ ให้เราตั้งคำถามว่างบส่วนนี้ ใช้เงินมากขนาดนี้ ประชาชนได้อะไร

2. งบประมาณ กอ.รมน. งบราชการลับ ประมาณปีละ 10,000 ล้านบาท ประชา​ชนไม่ได้ประโยชน์อะไร จึงควรยกเลิกไป เพราะเป็นงบใช้ควบคุมประ​ชาชน เป็นรัฐบาลแบบเผด็จการ ไม่ใช่รัฐบาลประชาธิปไตย การใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ที่ให้ทหาร ตำรวจที่เกี่ยวข้อง ได้เวลาบำนาญเป็น 2 เท่า ควรเลิกไป ให้เอาเงินเหล่านี้มาจัดเป็นบำนาญประชาชนคนละ 3,000 บาทต่อเดือน

3.ปัจจุบัน เศรษฐกิจไทยในระยะสั้น มีปัญหาหนักมาก คือรัฐบาลทำให้เศรษฐกิจหยุดชะงัก ภาคธุรกิจและประชาชนตกงานค้าขายไม่ได้ รัฐบาลไปกู้เงินมาแจก จนภาครัฐเป็นหนี้มากมาย กว่า 60% ของ GDP รัฐอาจล้มละลายได้ รัฐไม่มีเงินลงทุนพัฒนาประเทศ ประชาชนไม่มีรายได้ ต้องกู้มากิน จนหนี้ครัวเรือนสูงมากกว่า 90% ของ GDP

4.รัฐบาลต้องลดรายจ่ายลงทันที แล้วใช้มาตรการช่วยประชาชนให้ตรงจุดที่สุด เช่น ลดภาษีน้ำมันลงไป 100,000 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือประชาชน โดยไปตัดลดงบประมาณที่ไม่จำเป็น เช่น รายจ่ายที่ทำโครงการ IO ทำโฆษณา รายจ่ายที่ใช้ตรวจสอบประชาชน สิ่งเหล่านี้ประชาชนไม่ได้ประโยชน์ มีแต่เสียประโยชน์ รัฐบาลตะวันตกจะไม่ทำเพราะผิดรัฐธรรมนูญ แต่รัฐบาลขุนศึกขุนนางมักทำ เพราะมองตัวเองเป็นนายประชาชน วิธีการเช่นนี้ ผิดหลักงบประมาณเพื่อรับใช้ประชาชน

5.ค่าใช้จ่ายในกระบวน​การรักษาความสงบเรียบร้อยภายในและรักษาความยุติธรรม ดูน่าจะมีรายจ่ายมากไป “เหมือนกับคนที่มีบ้านผุพัง แต่สร้างรั้วล้อมบ้านไว้อย่างสวยงาม” ค่าสร้างรั้วเหล่านั้น ล้วนเอาเงินจากคนจนในบ้านที่ผุพัง

6.การแนะนำในสิ่งเหล่านี้ ผู้มีอำนาจอยู่แล้วคงไม่อยากทำ ดังนั้น ในสิ่งแรก คือการลดขนาดภาครัฐ ลดจำนวนกระทรวง กรม กอง ให้มีเท่าที่จำเป็น อย่างประเทศญี่ปุ่นมีขนาด GDP ใหญ่กว่าไทย 10 เท่า มีเพียง 12 กระทรวง มีรัฐมนตรี 18 คน ประเทศไทยมีกรม กอง ซ้ำซ้อนกันมากมาย จึงควรควบรวมจำนวนกรม กอง เน้นให้มีเจ้าภาพรับผิดชอบโดยตรง และลดการบูรณาการลง ประเทศที่มีกรมกองมากๆ จะเป็นสังคมศักดินา ที่ไปเอาภาษีประชาชนมาจ่ายเพื่อตนเอง ในสังคมศักดินาประชาชนจึงยากจนเป็นทาสแรงงาน ทาสทุน รัฐบาลไม่อยากให้ประชาชนมีความรู้ มีการศึกษา สังคมศักดินาจะอยู่ไม่ได้ ถ้าคนฉลาดขึ้น

7.บางคนบอกว่ามีปัญหาที่ดิน ให้ตั้งกระทรวงที่ดิน มีปัญหาน้ำ ให้ตั้งกระทรวงน้ำ อันนี้ เป็นวิธีการคิดแบบศักดินา เป็นการสร้างราชการให้ใหญ่โตขึ้นไปเรื่อยๆ โดยไปเอาเงินภาษีประชาชนมาใช้ ระบบเช่นนี้มักมีปัญหาคอร์รัปชันมากขึ้นเรื่อย ๆ เช่น เวลามีปัญหาภัยแล้ง ระบบราชการก็จะเอาเงินไปขุดบ่อบาดาล อ้างว่าเพื่อช่วยประชาชน การขุดบ่อใช้เงินงบประมาณถึง 5-10 ล้านบาทต่อบ่อ ขณะที่ประชาชนขุดกันเองใช้เงินแค่ 2-3 แสนบาท จะเห็นความต่างอย่างชัดเจนของการใช้เงินซึ่งส่อไปในทางทุจริตคอร์รัปชัน

8.โครงการเอสเอ็มแอล ซึ่งรัฐบาลประชาชนเคยโอนเงินโดยตรง ให้องค์กรประชาชนไปจัดหาสิ่งที่ตนเองขาดแคลน ต่อมาก็มีนักการเมืองคอร์รัป​ชัน ไปบังคับประชาชนให้ซื้อของได้ 3 อย่างจากพรรคพวกตัวเอง คือ ตู้หยอดน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ เสาไฟพลังงานแสงอาทิตย์ บ่อน้ำใช้พลังงานแสงอาทิตย์

9.เรื่องคอร์รัปชันเงินและอำนาจในระบบราชการนั้นมีมาก ดังนั้น จึงต้องลดขนาดราชการ และลดจำนวนคนที่เกี่ยวข้อง พอลดขนาดลงไป ประชาชนที่แบกภาษี ก็จะเบาลง มีโอกาสใช้เงินที่หามา ได้เองมากยิ่งขึ้น ประชาชนจะเก่งขึ้น ฉลาดขึ้น จะมีอำนาจมากขึ้น ภาครัฐจะมีอำนาจน้อยลง

10.พรรคการเมืองที่​ต่างก็หาเสียงกัน ว่าจะดูแลพี่น้องประชาชน จึงต้องทำให้ประชาชนมีอำนาจมากขื้น ทั้งด้านกฎหมาย การเมืองการปกครอง และเศรษฐกิจ ถ้าประชาชนหาเงินมาแล้ว แล้วรัฐบาลเก็บภาษีไปหมด ประชาชนก็จะไม่มีอำนาจ

11.สิ่งที่รัฐบาลต้องดูแล ได้แก่ การศึกษา สาธารณสุข บรรเทาสาธารณภัย จึงควรให้รัฐบาลโอนเงินให้องค์กรประชาชน มีอำนาจใช้เงินโดยตรง เช่น กรอบคิด 30 บาทรักษาทุกโรค แทนการโอนเงินให้ระบบราชการไปจัดหา หากใช้กรอบคิดเช่นนี้ ประเทศก็จะเปลี่ยนแปลงจากหน้ามือเป็นหลังมือ จะพัฒนาขึ้นมากอย่างมหัศจรรย์

12.การดูแลกระบวนการยุติธรรม ให้ Digitalize เช่น ใช้ AI ตัดสินคดี ผลการตัดสินจะออกมาอย่างยุติธรรม กฎหมายต้องมีน้อยๆ เพื่อให้ประชาชนมีอำนาจ เพราะกฎหมายเป็นสิ่งที่รัฐใช้บังคับประชาชน ควรใช้กฎหมายเพื่อความสงบเรียบร้อยเท่านั้น ไม่มีควรมีกฎหมายที่ควบคุมอิสระภาพเสรีภาพของประชาชน เช่น​ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน

13.การบริหารประเทศให้รัฐใช้ระบบ Digital ทั้งหมด เป็น Paperless Government ประชาชนใช้บริการผ่านโทรศัพท์มือถือ ไม่ต้องไปที่สถานที่ราชการ จะทำให้มีความโปร่งใส รวดเร็ว คอร์รัปชันยาก ประเทศจะเจริญก้าวหน้าได้เร็ว