"วิโรจน์" แจงยิบทุกนโยบายทำได้จริงไม่เกินอำนาจผู้ว่าฯกทม.

2022-05-18 01:00:00

"วิโรจน์" แจงยิบทุกนโยบายทำได้จริงไม่เกินอำนาจผู้ว่าฯกทม.

Advertisement

"วิโรจน์" แจงยิบทุกนโยบายทำได้จริงไม่เกินอำนาจผู้ว่าฯกทม.  ถามที่ผ่านมาไม่ทำเพราะไม่มีอำนาจหรือไม่กล้ากันแน่

เมื่อวันที่ 17 พ.ค.65 นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร ผู้สมัครผู้ว่าฯกทม. พรรคก้าวไกล กล่าวถึงการแสดงความเห็นที่ระบุว่า ผู้ว่าฯ กทม. ไม่มีอำนาจทำอะไร อย่าหาเสียงเพ้อฝันเกินจริงว่า  ประเด็นนี้ตนคิดว่าเป็นความเข้าใจผิดและเป็นอันตรายอย่างยิ่งต่อการพัฒนา กทม. แม้ผมจะเห็นว่าท้องถิ่นทั่วประเทศรวมถึง กทม.  ยังขาดอำนาจ ทรัพยากร และความเป็นอิสระในการบริหารจัดการ แต่มีหลายสิ่งอย่างที่ผู้ว่าฯ กทม.และ ส.ก. สามารถทำได้ทันที  ขอยกตัวอย่างความเข้าใจผิด 3 เรื่อง เกี่ยวกับนโยบายที่ผมเสนอ เพื่อทำให้เห็นว่าทุกเรื่องอยู่ในอำนาจหน้าที่ผู้ว่า กทม. ทำได้ทั้งสิ้น

ความเข้าใจผิดที่ 1 การเพิ่มสวัสดิการเป็นอำนาจของรัฐบาลกลางอย่างเดียว ท้องถิ่นทำไม่ได้   กทม. และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ สามารถจัดทำสวัสดิการในรูปเงินอุดหนุนได้ ตามอำนาจของ พ.ร.บ. แผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ พ.ศ. 2542 มาตรา 18 ส่วนปัญหาที่ว่าจะหาเงินมาจากไหน ในการเสนอนโยบายของเราก็ชัดเจนอยู่แล้วว่าการจัดทำสวัสดิการที่เราเสนอใช้งบประมาณปีละ 8,000 ล้านบาทต่อปี ซึ่งเราจะนำงบประมาณมาจากรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากการจัดเก็บภาษีที่ดิน 100% ซึ่ง กทม. จะมีรายได้เพิ่มขึ้นเป็น 18,000 ล้านบาทต่อปี ใช้งบประมาณเพียงครึ่งหนึ่งของรายได้ที่จะเพิ่มขึ้นส่วนนี้เท่านั้น

ความเข้าใจผิดที่ 2 กทม. ไม่มีอำนาจขึ้นค่าขยะห้างใหญ่  เรื่องการเก็บค่าขยะสภากรุงเทพฯสามารถออกข้อบัญญัติได้ตาม พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มาตรา 20 และมาตรา 63 เรื่องนี้คุณอัศวินเองก็ยอมรับในดีเบตช่อง 3 แล้วว่าทำได้ ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมผู้ว่าฯคนเก่าไม่ทำ

ความเข้าใจผิดที่ 3 ผู้ว่าฯกทม. จะเอาที่ดินเอกชนมาใช้ประโยชน์ได้ยังไง  กลไกภาษีที่ดินเป็นเครื่องมือสำคัญของท้องถิ่นในการกำหนดทิศทางการพัฒนาของเมือง  สำหรับ กทม.ถึงแม้อัตราภาษีจะถูกกำหนดมาจาก พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 แต่มีประกาศกระทรวงการคลังให้ท้องถิ่น สามารถยกเว้นการเก็บภาษีที่ดินสำหรับที่เอามาใช้ประโยชน์สาธารณะได้ ส่วนอัตราภาษีก็มีประกาศกระทรวงการคลัง ที่ให้อำนาจท้องถิ่นจัดเก็บภาษีที่ดินมากกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนดไว้เช่นกัน การเพิ่มหรือลดภาษี คือกลไกให้คุณให้โทษที่ กทม. สามารถทำได้เลย ตามข้อเสนอของผมให้ใช้ที่ดินเอกชนไปทำประโยชน์เพื่อประชาชน ในขณะเดียวกันเจ้าของที่ดินก็ได้รับการยกเว้นภาษี แทนที่จะต้องมาหาช่องเลี่ยงภาษีด้วยการซอยที่หรือปลูกกล้วยปลูกมะนาวกลางเมืองแบบนี้

"ทั้งหมดนี้เป็นแค่ตัวอย่างเท่านั้นที่แสดงให้เห็นว่าผู้ว่าฯกทม.สามารถทำอะไรได้อีกมาก ผมมาในฐานะนักการเมือง ลงสมัครรับเลือกตั้ง แบกอุดมการณ์ของตัวเองและความหวังประชาชนเอาไว้ ไม่แปลกที่เราจะต้องทำสิ่งที่เขาอนุญาตให้ทำควบคู่ไปกับการผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสิ่งที่ไม่เป็นธรรมด้วย ทุกวันนี้ไม่มีใครปฏิเสธว่าผู้ว่าฯกทม. และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ มีอำนาจ งบประมาณ และความเป็นอิสระในการบริหารจัดการงานในท้องถิ่นน้อยเกินไป จนทำให้ไม่สามารถตอบสนองปัญหาพี่น้องประชาชนได้ดีพอ และนี่คือเหตุผลที่ผมและพรรคก้าวไกลผลักดันการปฏิรูปกฎหมายกระจายอำนาจ  สุดท้ายแล้วผู้ว่ากทม.คนเดียวคงทำไม่สำเร็จ ต้องอาศัยพันธมิตรเราทั้งในสภาผู้แทนราษฎรทั้งในสภากรุงเทพมหานครทั้งประชาชนนอกสภาฯ เพื่อผลักดันสิ่งที่ควรจะเป็น สิ่งที่ดีกว่า ให้สำเร็จได้ นี่คือการทำงานเป็นทีมในทุกระดับ เห็นภาพชัดเจน มีเป้าหมายตรงกัน และผมขอยืนยันอีกครั้งว่าเหตุผลที่ผมตั้งใจลงสมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าในนามพรรคก้าวไกล ไม่ใช่เพียงเพราต้องการแค่ เปลี่ยนตัวผู้ว่าฯกทม.แต่ตั้งใจเปลี่ยนเกมด้วย"ฯายวิโรจน์ กล่าว