สธ.เผยสำนักงบฯอนุมัติงบกลางจ่ายค่าตอบแทนเสี่ยงภัยโควิด 7,777 ล้าน

2022-05-17 19:00:28

สธ.เผยสำนักงบฯอนุมัติงบกลางจ่ายค่าตอบแทนเสี่ยงภัยโควิด  7,777 ล้าน

Advertisement

รองปลัด สธ.เผยสำนักงบประมาณอนุมัติงบกลางจ่ายค่าตอบแทนเสี่ยงภัยโควิด ต.ค.-ธ.ค. 64  7,777 ล้าน เร่งจัดสรรลงพื้นที่ คาดว่าแล้วเสร็จไม่เกินต้นสัปดาห์หน้า ส่วนรอบ ม.ค.-มี.ค.65 อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลในพื้นที่เพื่อเสนอต่อไป 

เมื่อวันที่  17 พ.ค.65 นพ.ธงชัย กีรติหัตถยากร รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึงกรณีข้อสงสัยเรื่องบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานโควิด 19 ในช่วงเดือน ต.ค. - ธ.ค.64 ยังไม่ได้รับค่าตอบแทนเสี่ยงภัย ว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติเมื่อวันที่ 22 มี.ค.65 อนุมัติงบค่าตอบแทนเสี่ยงภัยผู้ปฏิบัติงานโควิด 19 ช่วงเดือน ต.ค. - ธ.ค.64 รวมถึงงบฉีดวัคซีนโควิด 19 นอกสถานพยาบาล งบยารักษา และงบค่ารักษาคนไร้สิทธิ์ ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขได้ส่งเรื่องไปยังสำนักงบประมาณแล้วและมีการติดตามสอบถามเป็นระยะ ล่าสุดได้รับหนังสือแจ้งจากสำนักงบประมาณแล้วว่า ได้พิจารณาและอนุมัติให้สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการบรรเทา แก้ไขปัญหา และเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด 19 จำนวน 7,777 ล้านบาท โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดสรรลงพื้นที่ คาดว่าจะแล้วเสร็จไม่เกินต้นสัปดาห์หน้า

"ส่วนงบค่าตอบแทนเสี่ยงภัยและงบฉีดวัคซีนโควิด 19 นอกสถานที่ของช่วงเดือน ม.ค. - มี.ค.65 อยู่ระหว่างให้แต่ละจังหวัดรวบรวมข้อมูลหลักฐานการปฏิบัติงานส่งส่วนกลางเพื่อนำเสนอสำนักงบประมาณในงวดต่อไป ยืนยันว่าบุคลากรผู้ปฏิบัติงานจะได้เงินค่าตอบแทนเสี่ยงภัยและค่าฉีดวัคซีนนอกสถานที่อย่างแน่นอน เพียงแต่ต้องรอการอนุมัติเบิกจ่ายตามขั้นตอนงบประมาณ ซึ่งได้สื่อสารกับนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดและผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุกแห่งให้ทำความเข้าใจกับบุคลากรในสังกัด และเมื่อได้รับการจัดสรรงบแล้วให้เร่งเบิกจ่ายให้บุคลากรต่อไป” นพ.ธงชัย กล่าว