"สร้างอนาคตไทย" จ่อเชิญ "สมคิด" นั่งแคนดิเดตนายกฯ

2022-05-17 17:52:36

"สร้างอนาคตไทย" จ่อเชิญ "สมคิด" นั่งแคนดิเดตนายกฯ

Advertisement

"สร้างอนาคตไทย" จ่อเชิญ "สมคิด" นั่งแคนดิเดตนายกฯ  "สนธิรัตน์" โวพรรคเนื้อหอม คนแย่งกันลงสมัคร  ตั้ง 10 กก.นโยบายลงพื้นที่รับฟังปัญหา ก่อนสกัดเป็นนโยบาย แนวทาง 

เมื่อวันที่ 17 พ.ค. พรรคสร้างอนาคตไทย (สอท.) นำโดยนายอุตตม สาวนายน หัวหน้าพรรค นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ เลขาธิการพรรค และแกนนำพรรค ได้จัดทำพิธีทำบุญพรรค ที่ทำการพรรค ถ.ศรีนครินทร์ โดยมีสมเด็จพระมหาธีราจารย์ เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร เป็นประธานในการเจริญพระพุทธมนต์ พร้อมด้วยพระสงฆ์ 9 รูป จากนั้นในช่วงบ่ายเป็นการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค (กก.บห.)

ต่อมาเวลา 15.45 น. นายนริศ เชยกลิ่น โฆษก สอท.แถลงภายหลังการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค (กก.บห.) ว่า ที่ประชุม กก.บห.มีมติรับทราบการลงพื้นที่ พร้อมกับเปิดตัวผู้สมัคร ส.ส.ที่ จ.นครศรีธรรมราช และสุราษฎร์ธานี โดยจากการลงพื้นที่ดังกล่าวได้รับการต้อนรับจากประชาชนอย่างล้นหลาม และจะมีการเปิดตัวผู้สมัคร ส.ส.เพิ่มเติม ที่ จ.พัทลุง ภูเก็ต พังงา และสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเป็นส่วนที่เรามีความสนใจและมีผู้สนใจมาสมัครเป็นตัวแทนของพรรคจำนวนมาก ถือว่าเป็นนความสำเร็จของพรรคในระดับหนึ่ง ประชาชนต้องการการเปลี่ยนแปลงในจังหวัดในภาคใต้

นายนริศ กล่าวว่า ที่ประชุมยังมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายพรรคสร้างอนาคตไทย เพื่อกำหนดแนวนโยบายของพรรคให้ทันแข่งขันเลือกตั้งที่ใกล้จะมาถึงนี้ จำนวน 10 คน ประกอบด้วย 1.นายกำพล ปัญญาโกเมศ 2.นายสันติ กีระนันทน์ 3.นายนริศ เชยกลิ่น 4.นายวิรัช วิฑูรย์เธียร 5.นายบุญส่ง ชเลธร 6.นางทิพย์พาพร ตันติสุนทร 7.นพ.จรุง เมืองชนะ 8.นายโอฬาร วีระนนท์ 9.นายอาสา วัฒนญานกุล 10.นายแก้ว สังข์ชู นอกจากนี้ ยังมีแต่งตั้งที่ปรึกษาคณะกรรมการฯ จำนวน 7 คน ได้แก่ นายอุตตม สาวนายน หัวหน้าพรรค นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ เลขาธิการพรรค นายสุพล ฟองงาม นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ นายวิเชียร ชวลิต นายสุรนันทน์ เวชาชชีวะ และนายวัชระ กรรณิการ์ กก.บห. เพื่อดูแลนโยบายต่างๆ ที่สำคัญของพรรค ทั้งยาง ข้าว การเงินการคลัง

นายอุตตม กล่าวว่า คณะกรรมการดังกล่าวเป็นกลไกสำคัญของพรรค เสมือนเวทีรวบรวมชุดความคิดของทุกคนในพรรค รวมถึงเชื่อมโยงกับทุกภาคส่วน ทั้งผู้ประกอบการ สังคม โดยต้องรับฟังจากทุกภาคส่วนและช่วยกันระดมสมองให้ตกผลึกออกมาเป็นแนวนโยบายและมาตรการที่พรรคเห็นว่าจับต้องได้และทำได้ทันที อีกทั้งจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการย่อยเพื่อประสานในพื้นที่ต่างๆ เพื่อรับฟังปัญหาประชาชนโดยตรง แลกเปลี่ยนความเห็น เพื่อจัดทำนโยบายและมาตรการที่แม่นยำเพื่อสอดรับกับสถานการณ์ปัจจุบัน ไม่ได้นั่งคิดนโยบายอยู่แต่ในห้อง นอกจากนี้ ที่ประชุม กก.บห.ยังมีมติรับทราบเรื่องการรับสมัครสมาชิกพรรคผ่านระบบออนไลน์ การเตรียมความพร้อมสู่การเลือกตั้ง การรณรงค์แคมเปญต่างๆ ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณา

นายสนธิรัตน์ กล่าวว่า พรรคเตรียมพร้อมเข้าสู่การเลือกตั้ง โดยมีความพร้อม 3 ส่วน ประกอบด้วย นโยบาย การคัดเลือกบุคลากร และการรณรงค์หาเสียงในพื้นที่ ขณะนี้พรรคได้ทำคาราวานเพื่อพบปะประชาชนแต่ละภาคทั่วประเทศ และจะทยอยเปิดตัวว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.ในแต่ละพื้นที่อย่างต่อเนื่อง โดยจะนำจุดแข็งและจุดยืนของ สอท. ที่มีความแตกต่างและเป็นความหวังของประชาชนได้ไปให้ประชาชนได้รับรู้ อย่างไรก็ตาม ในส่วนตัวผู้สมัคร ส.ส. เริ่มมีปัญหาผู้สมัครทับซ้อนมากขึ้นในแต่ละพื้นที่ เพราะมีผู้ที่สนใจเข้ามาอยู่กับพรรคจำนวนมาก เราจึงจะคัดเลือกผู้สมัครที่ดีที่สุดมาให้ประชาชน

เมื่อถามถึง การเทียบเชิญนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ อดีตรองนายกรัฐมนตรี มาเป็นแคนดิเดตนายกฯของพรรคเมื่อใด นายอุตตม กล่าวว่า ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนพูดคุยกัน แต่เราจะเรียนเชิญท่านแน่นอน เพียงแต่จะเลือกเวลาที่สอดคล้องเหมาะสมกับแผนงานของพรรคและนายสมคิด รวมถึงจะหารือกันถึงรูปแบบว่าจะเทียบเชิญอย่างไร คาดว่าจะใช้เวลาไม่นานเกินไป นอกจากนี้ พรรคจะนำข้อมูลที่นายสมคิดได้ไปปาฐกถาเมื่อวันที่ 15 พ.ค.ที่ผ่านมา มาสกัดและตกผลึกเป็นแนวนโยบายของพรรค

เมื่อถามว่า ตอนนี้หลายพรรคเริ่มขยับ สอท.มีแคมเปญเลือกตั้งอย่างไร นายสนธิรัตน์ กล่าวว่า เร็วๆ นี้ จะเปิดนโยบายของพรรคชุดแรก และจะทอยเปิดตัวผู้สมัคร รวมถึงบุคคลจะมาช่วยเรื่องนโยบายและยุทธศาสตร์ของพรรค ซึ่งวันนี้เปิดมา คนคือ นางทิพย์พาพร ซึ่งมีความเชี่ยวชาญเรื่องการศึกษาและสิทธิมนุษยชน นายพัฒนา เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารและโทรคมนาคม มีประสบการณ์เป็นผู้ช่วย ส.ส. อดีตที่ปรึกษา รมว.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และนพ.จรุง อดีต ผอ.สถาบันวัคซีน เชี่ยวชาญเรื่องระบาดวิทยา

ต่อข้อถามว่า นโยบายของพรรคจะทำอย่างไรไม่ให้ถูกมองเป็นกลุ่มก้อนเดียวกับพรรคพลังประชารัฐ นายสนธิรัตน์ กล่าวว่า เรามั่นใจในบุคลากรของพรรคว่ามีคุณสมบัติที่ประชาชนเชื่อถือได้ และมั่นใจแนวนโยบายที่จะออกมา โดยไม่สนว่าพรรคอื่นจะเป็นอย่างไร ยืนยันว่าพรรคมีจุดยืนไม่แบ่งขั้ว แบ่งฝ่าย เพราะต้องการเข้าไปแก้ไขปัญหาให้ประเทศมีทางออก เราจะไม่เป็นปฏิปักษ์กับใคร มุ่งหวังที่จะให้นายกรัฐมนตรีมาจาก สอท.

เมื่อถามถึงกรณี ส.ส.พรรคเพื่อไทยออกมาไล่ให้นายสมคิดกลับไปเลี้ยงหลานนั้น นายอุตตม กล่าวว่า ปกติ เป็นสีสันทางการเมืองที่ออกความเห็นซึ่งกันและกัน ทั้งนี้ ที่ผ่านมานายสมคิดทำงานและเลี้ยงหลานไปพร้อมกันอยู่แล้ว ท่านสามารถทำได้หลายอย่าง

รายงานข่าวแจ้งว่า ภายใน 1 เดือนหลังจากนี้ สอท.เตรียมจะส่งเทียบเชิญนายสมคิดมาเป็นแคนดิเดตนายกฯอย่างเป็นทางการ