"โสมทะเลทราย" หลายหมื่นไร่ ออกดอกกลาง "ทะเลทราย" ใหญ่สุดในจีน (มีคลิป)

2022-05-17 16:30:33

"โสมทะเลทราย" หลายหมื่นไร่ ออกดอกกลาง "ทะเลทราย" ใหญ่สุดในจีน (มีคลิป)

Advertisement


เฉี่ยโม่, 16 พ.ค. (ซินหัว) — อำเภอเฉี่ยโม่ แคว้นปกครองตนเองปาอินกัวเหลิง กลุ่มชาติพันธุ์มองโกล เขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์ทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีน ต้อนรับฤดูออกดอกของต่าหยูน หรือโร่วฉองหรอง (cistanche) บนพื้นที่กว่า 33,000 ไร่ ที่พากันเบ่งบานกลางทะเลทรายทากลิมากัน สร้างสีสันและความมีชีวิตชีวาให้กับทะเลทรายขนาดใหญ่ที่สุดของจีนแห่งนี้ โร่วฉองหรองเป็นยาสมุนไพรจีนสุดคุ้มชนิดหนึ่ง ซึ่งได้ชื่อว่าเป็น “โสมทะเลทราย”

อำเภอเฉี่ยโม่ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของทะเลทรายทากลิมากัน และพื้นที่เกือบร้อยละ 40 ของอำเภอถูกปกคลุมด้วยทะเลทราย จึงนำไปสู่การบุกเบิกและพัฒนา “เศรษฐกิจทะเลทราย” อย่างแข็งขัน

การเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจที่ช่วยป้องกันลมและควบคุมทราย ซึ่งรวมถึง “โสมทะเลทราย” ตั้งแต่ปี 2003 เป็นหนึ่งในแผนงานที่บรรลุผลตอบแทนทางนิเวศวิทยาและเศรษฐกิจแบบ “ได้ประโยชน์คู่ขนาน”

เทียนไหลฉวิน ผู้เพาะปลูกโสมทะเลทรายในอำเภอเฉี่ยโม่ เผยว่าเมล็ดพันธุ์ในปีนี้เติบโตดีมาก และคาดว่าจะสามารถเก็บเกี่ยวได้ประมาณวันที่ 10 มิ.ย. นี้

พาถี่กู่ลี่ ย่าเซิน พนักงานสถานีป้องกันลมและควบคุมทรายในอำเภอเฉี่ยโม่ ระบุว่าพวกเขาเก็บเกี่ยวโสมทะเลทรายสด 620 ตัน และเมล็ดพันธุ์โสมทะเลทราย 2.5 ตัน ที่ฐานควบคุมทรายเหอตงในปี 2021 ซึ่งมีมูลค่าสูงถึง 11.8 ล้านหยวน (ราว 60 ล้านบาท) ส่วนปีนี้คาดว่าปริมาณผลผลิตเมล็ดพันธุ์โสมทะเลทรายจะอยู่ที่ราว 3 ตัน และโสมทะเลทรายสดอยู่ที่ราว 800 ตัน