"เซโกเบีย" เมืองมรดกโลก บ้าน "สะพานส่งน้ำ" ชื่อดัง

2022-05-17 13:50:09

"เซโกเบีย" เมืองมรดกโลก บ้าน "สะพานส่งน้ำ" ชื่อดัง

Advertisement

เซโกเบีย, 16 พ.ค. (ซินหัว) — ส่องทัศนียภาพอันงดงามของเมืองเซโกเบียของสเปน เมืองที่มีชื่อเสียงจากสะพานส่งน้ำโรมัน รวมถึงโบสถ์และปราสาทโบราณอันวิจิตรตระการตา

ทั้งนี้ ย่านเมืองเก่าของเซโกเบีย และสะพานส่งน้ำโรมัน ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก (UNESCO) ในปี 1985