ยล "ซากโบราณซ่างตู" มรดกอารยธรรม "ราชวงศ์หยวน"

2022-05-17 11:25:16

ยล "ซากโบราณซ่างตู" มรดกอารยธรรม "ราชวงศ์หยวน"

Advertisement

ซีหลินกัวเล่อ, 16 พ.ค. (ซินหัว) — ซากโบราณซ่างตู จัดเป็นหนึ่งในสองเมืองหลวงแห่งสำคัญยุคราชวงศ์หยวนเมื่อเกือบ 800 ปีก่อน ซึ่งปัจจุบันตั้งอยู่ในอำเภอเจิ้งหลาน แคว้นซีหลินกัวเล่อ เขตปกครองตนเองมองโกเลียในทางตอนเหนือของจีน โดยโบราณสถานแห่งนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี 2012