"จอมขวัญ"เกาะติดก่อสร้างประตูระบายน้ำกันน้ำทะเลไหลเข้าคลองสุนัขหอน

2022-05-15 11:49:30

"จอมขวัญ"เกาะติดก่อสร้างประตูระบายน้ำกันน้ำทะเลไหลเข้าคลองสุนัขหอน

Advertisement

"จอมขวัญ"เกาะติดก่อสร้างประตูระบายน้ำ คลองเขตเมือง กันน้ำทะเลไหลเข้าคลองสุนัขหอน คาดแล้วเสร็จเดือน ส.ค.นี้

เมื่อวันที่ 15 พ.ค. 65  น.ส.จอมขวัญ กลับบ้านเกาะ ส.ส. สมุทรสาคร เขต 3 พรรคเศรษฐกิจไทย (ศท.) กล่าวว่า ตนพร้อมด้วย นายสากล ชลคีรี ผอ.โครงการชลประทานสมุทรสาคร และนายวิรัช สาทรานุวัฒน์ หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำ (ปตร.) คลองเขตเมือง หมู่ 6 ต.นาโคก อ.เมืองจ.สมุทรสาคร บริเวณใกล้กับสะพานข้ามคลองเขตเมือง ถนนเอกชัยสายเก่า ซึ่งเป็นจุดที่สร้าง ปตร.คลองเขตเมือง ซึ่งอยู่บริเวณแบ่งเขตระหว่างจ.สมุทรสาครและจ.สมุทรสงคราม เพื่อทดแทนอาคารของเดิมที่อยู่บริเวณใต้สะพาน เป็นการป้องกันไม่ให้น้ำทะเลเข้ามาเติมในคลองสุนัขหอน ซึ่งขณะนี้ได้รับการขุดลอกคลองสุนัขหอนในเขต จ.สมุทรสาคร ครบถ้วนแล้วในปี 63-64 ระยะทางประมาณ 31 กม. ซึ่งในแผนงานนี้จะมีการสร้างประตูระบายน้ำของคลองสาขาที่เชื่อมต่อตรงระหว่างทะเลอ่าวไทยกับคลองสุนัขหอน คือ คลองเขตเมือง คลองนิคม 2 คลองสุนัขหอนหรือคลองนาโคก  และคลองตาก้าน ไล่เรียงกันไป ซึ่งคาดการณ์ว่า ถ้าไม่ติดปัญหาอะไรในภายในเดือน ส.ค. นี้ จะดำเนินการแล้วเสร็จ


นายสากล กล่าวต่อว่า ที่ผ่านมา ส.ส.จอมขวัญ กลับบ้านเกาะ ได้นำเรียนในสภาฯ เรื่องการพัฒนาคลองสุนัขหอน ให้ดำเนินการตั้งแต่ปี 63 เป็นต้นมา ได้แก่ ขุดลอกคลองสุนัขหอน ระยะทางประมาณ 6 กม. ในเขตตำบลนาโคก เมื่อปี 63 และดำเนินการขุดลอกต่อเนื่องในเขตตำบลกาหลง บางโทรัด บ้านบ่อ บางกระเจ้า และท่าจีน จนแล้วเสร็จทั้งสายคลองเมื่อปี 64 ที่เหลือคือการปรับปรุงอาคารประตูระบายน้ำและสถานีสูบน้ำให้มีประสิทธิภาพดีขึ้น ตั้งแต่คลองวัดเกตุมฯ ซึ่งก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อปี 64

ส่วนโครงการที่เหลือ คือ คลองเขตเมือง, คลองนิคม 2, คลองสุนัขหอนหรือคลองนาโคก, คลองตาก้าน ก็จะสร้างแล้วเสร็จทั้งหมดในปี 67 และมีแผนงานที่ล่าช้า 2 แห่ง คือ ปตร.บางยี่พระ และ ปตร.ปากคลองสุนัขหอน คาดว่าจะเริ่มก่อสร้างในปี 68 โดยเฉพาะ ปตร.ปากคลองสุนัขหอน ซึ่งเป็นแผนงานก่อสร้างขนาดใหญ่ วงเงิน 1,760 ล้านบาท ใช้เวลาก่อสร้าง 4 ปี จะดำเนินการโดยสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ กรมชลประทาน