"ชวน"ให้กำลังใจพระสงฆ์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ

2022-05-14 20:53:23

"ชวน"ให้กำลังใจพระสงฆ์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ

Advertisement

"ชวน"ให้กำลังใจพระสงฆ์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ วอนพระผู้ใหญ่กำกับดูแลพระสงฆ์ในความดูแลอย่างใกล้ชิด

เมื่อวันที่ 15 พ.ค.65 ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จ.อุดรธานี นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา และประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมและปลูกฝังแนวคิดบ้านเมืองสุจริตไปสู่เยาวชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 พร้อมทั้งให้เกียรติบรรยายเรื่อง "ประเทศรุ่งเรือง เมื่อบ้านเมืองสุจริต"โดยมีนางพรพิศ เพชรเจริญ เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร กล่าวรายงาน


นายชวน กล่าวว่า เราไม่ควรดูดายกับพฤติกรรมการทุจริต การโกง นักเรียน นักศึกษาในวันนี้ ในอนาคตหลายคนอาจขึ้นดำรงตำแหน่งสำคัญทางการเมือง ดังนั้นจึงจำเป็นต้องตระหนักเรื่องความสุจริตตั้งแต่ยังเป็นเด็ก นำแนวทางดังกล่าวไปใช้ในการดำรงชีวิต ขอให้ซื่อสัตย์สุจริตทั้งต่อหน้าและลับหลัง ไม่เกรงใจต่อสิ่งที่ไม่ถูกต้อง ยึดมั่นในความสุจริตเป็นที่ตั้ง จะทำให้ทั้งเราและประเทศชาติมีอนาคตที่ดี ความสุจริตสำคัญในทุกแวดวง ในวงการสงฆ์ก็เช่นกัน ขอให้กำลังใจพระสงฆ์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ และขอเรียกร้องให้พระชั้นผู้ใหญ่ลงไปกำกับดูแลพระสงฆ์ ในความดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันเหตุอันไม่ควร