"วิโรจน์" ชูนโยบาย 437 รร.กทม. ไร้บูลลี่

2022-05-13 22:28:42

"วิโรจน์" ชูนโยบาย 437 รร.กทม. ไร้บูลลี่

Advertisement

"วิโรจน์" ชูนโยบาย  437 รร.กทม. ไร้บูลลี่ เคารพสิทธิเสรีภาพนักเรียน

เมื่อวันที่ 13 พ.ค.65 นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร ผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. พรรคก้าวไกล โพสต์ข้อความทางเฟซบุ๊กเรียกร้องให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในระบบการศึกษาดูแลเรื่องการละเมิดสิทธิเสรีภาพในโรงเรียนอย่างจริงจริง

นายวิโรจน์ กล่าวว่า เศร้าใจทุกครั้งที่ได้ยินข่าวนักเรียนเป็นเหยื่อของระบบอำนาจนิยมในโรงเรียน ตั้งแต่ระเบียบทรงผม เครื่องแต่งกาย การปล่อยปะละเลยให้การกลั่นแกล้งรังแก ล้อเลียนกันด้วยเรื่องทางอัตลักษณ์ และการล่วงละเมิดสิทธิ์ทางวาจาและทางร่างกายกลายเป็นเรื่องปกติ ซึ่งไม่ใช่แค่ระหว่างนักเรียนด้วยกัน หลายครั้งเป็นระหว่างครูและนักเรียน สังคมที่งอกงาม คือสังคมที่เปิดกว้างให้ทุกคนมีความคิดสร้างสรรค์ สามารถเลือกเส้นทางชีวิตของตัวเอง และวิ่งตามความฝันของตัวเองได้ ซึ่งที่ผ่านมาดูเหมือนว่าระบบการศึกษาของไทยจะเดินตรงข้ามกับเส้นทางนั้นทั้งหมด

นายวิโรจน์ยังได้เรียกร้องไปยังผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับระบบการศึกษาทุกระดับ ทั้งรัฐบาลกลางและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องใส่ใจปัญหาอย่างจริงจังโดยเฉพาะอย่างยิ่ง โรงเรียนในสังกัด กทม. 437 โรงเรียน ที่ดูแลนักเรียนกว่า 260,000 คน สามารถเป็นต้นแบบของ "โรงเรียนที่ปราศจากการกลั่นแกล้งรังแก" (Bully-free school) และเป็นเขตปลอดอำนาจนิยมได้ เราสามารถใช้พื้นที่โรงเรียน กทม. เป็น Sandbox พัฒนาหลักสูตรที่มีความหลากหลาย และเปิดกว้างให้เเด็กทุกคนสามารถวิ่งตามความฝันของตัวเองได้ เราทุกคนชอบพูดกันว่าเด็กคืออนาคตของชาติ แต่น่าเศร้าครับ ที่คนที่คิดว่าตัวเองเป็นผู้ใหญ่ในสังคมนี้เสียเอง ที่เป็นคนตีกรอบอนาคตไม่ให้เติบโตงอกงาม