"กาชาด" ชวนทำบุญบริจาคโลหิตเนื่องในวันวิสาขบูชา

2022-05-13 16:55:36

"กาชาด" ชวนทำบุญบริจาคโลหิตเนื่องในวันวิสาขบูชา

Advertisement

"กาชาด" ชวนทำบุญบริจาคโลหิตเนื่องในวันวิสาขบูชา ประกาศแนวทางบริจาคในสถานการณ์โควิด-19

เมื่อวันที่ 13 พ.ค.65  รศ.พญ.ดุจใจ ชัยวานิชศิริ ผอ.ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ เปิดเผยว่า วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสำหรับพุทธศาสนิกชนทั่วโลก มีเหตุการณ์ 3 ประการ เกิดขึ้นในวันเดียวกัน คือ ประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพานขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 ของทุกปี โดยในปี 2565 ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 15 พ.ค.65 พุทธศาสนิกชนส่วนใหญ่จะร่วมกันทำบุญตักบาตร ให้ทาน เวียนเทียน และบำเพ็ญสาธารณกุศล รวมถึงการบริจาคโลหิต เพื่อสร้างกุศลให้แก่ตนเอง และต่อชีวิตให้กับเพื่อนมนุษย์ในช่วงที่เกิดภาวะโลหิตขาดแคลน ซึ่งนับตั้งแต่เดือน ม.ค.65 เป็นต้นมา ปริมาณโลหิตทั่วประเทศที่ได้รับลดลง และมีค่าเฉลี่ยน้อยกว่าปี 2563 และ ปี 2564 ซึ่งเป็นช่วงที่มี การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 อย่างรุนแรง

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย จึงจัดกิจกรรมเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญสร้างกุศลด้วยการบริจาคโลหิตช่วยชีวิตผู้ป่วย ในโครงการ “สาธุชนผู้ศรัทธา บำเพ็ญบุญ บริจาคโลหิต เนื่องในวันวิสาขบูชา” ระหว่างวันที่ 14-16 พ.ค.65 ซึ่งถือเป็นการสร้างบุญกุศลอันยิ่งใหญ่ อีกทั้งยังเป็นการสร้างจิตสำนึกในการมองเห็นถึงความสำคัญของการบริจาคโลหิต ซึ่งสามารถทำได้ทุก 3 เดือน ส่งผลให้ได้รับปริมาณโลหิตที่เพียงพอบริจาคโลหิตได้ที่

• ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย, สถานีกาชาด 11 วิเศษนิยม (บางแค)

• หน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่ : เดอะมอลล์สาขาบางแค สาขาบางกะปิ สาขางามวงศ์วาน สาขาท่าพระ ศูนย์การค้าดิ เอ็มโพเรียม และบ้านทรงไทย (ย่านวงศ์สว่าง)

• ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ 12 แห่งทั่วประเทศ ได้แก่ จังหวัดลพบุรี ชลบุรี ราชบุรี นครราชสีมาขอนแก่น อุบลราชธานี นครสวรรค์ พิษณุโลก เชียงใหม่ นครศรีธรรมราช (ทุ่งสง), สงขลา และภูเก็ต

• โรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตทั่วประเทศ

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ จึงกำหนดแนวทางปฏิบัติการรับบริจาคโลหิต ในสถานการณ์ การระบาดของโรค COVID-19 ดังนี้

1. ผู้บริจาคโลหิตคัดกรองและประเมินตนเองก่อนมาบริจาคโลหิต เพื่อความปลอดภัยของท่าน และส่วนรวม

2. กรณีได้รับวัคซีน COVID-19 ให้เว้น 7 วัน หรือหากมีอาการข้างเคียงหลังฉีดวัคซีน เมื่อหายแล้ว ให้เว้น 7-14 วัน จึงจะบริจาคโลหิตได้

3. ผู้ที่ติดเชื้อ COVID-19 แต่ไม่แสดงอาการใดๆ งดบริจาคโลหิต 10 วัน หลังตรวจพบเชื้อ

4. ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง งดบริจาคโลหิต 5 วัน ดังนี้

● ผู้ที่ไม่ได้สวมหน้ากากอนามัย หรือไม่ได้สวมชุด PPE เมื่อสัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วย

● ผู้ที่อยู่ใกล้ พูดคุยกับผู้ติดเชื้อ COVID-19 ในระยะ 2 เมตร นานกว่า 5 นาที

● ผู้ป่วย ไอ จาม ใส่ โดยไม่สวมหน้ากากอนามัย

● ผู้ที่อยู่ในสถานที่ปิด ไม่มีอากาศถ่ายเทร่วมกับผู้ติดเชื้อ COVID-19 นานกว่า 30 นาที

5. ผู้ป่วย COVID-19 งดบริจาคโลหิต 14 วัน นับตั้งแต่หายป่วย ไม่มีอาการใดๆ หลงเหลืออยู่

6. กรณีติดเชื้อ COVID-19 ภายใน 7 วัน หลังการบริจาคโลหิต ให้แจ้งหน่วยงานที่รับบริจาคโลหิตทราบทันที