พระโคเสี่ยงทายกิน "น้ำ-หญ้า-ถั่ว-เหล้า"

2022-05-13 12:01:04

พระโคเสี่ยงทายกิน "น้ำ-หญ้า-ถั่ว-เหล้า"

Advertisement

พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจำปี 2565 พระยาแรกนาหยิบผ้าได้ 4 คืบ  ส่วนพระโคกิน "น้ำ-หญ้า-ถั่ว-เหล้า" พยากรณ์ว่า น้ำท่าจะบริบูรณ์พอสมควร ธัญญาหาร ผลาหาร ภักษาหาร มังสาหารจะอุดมสมบูรณ์ การคมนาคมจะสะดวกขึ้น การค้าขายกับต่างประเทศดีขึ้น ทำให้เศรษฐกิจรุ่งเรือง

เมื่อวันที่ 13 พ.ค.65  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ไปยังมณฑลพิธีท้องสนามหลวง ในการพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ พุทธศักราช 2565 มีนายทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทำหน้าที่พระยาแรกนา ได้ยาตราพร้อมเทพีออกจากโรงพิธีพราหมณ์


ทั้งนี้ผลการเสี่ยงทายในการพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ พุทธศักราช 2565 ผลการเสี่ยงทายผ้านุ่ง มีผ้า 6 คืบ 5 คืบ และ 4 คืบ โดยพระยาแรกนาตั้งสัตยาธิษฐานหยิบผ้านุ่งแต่งกายได้ผ้า 4 คืบ พยากรณ์ว่า น้ำจะมากสักหน่อย นาในที่ดอนจะได้ผลบริบูรณ์ดี นาในที่ลุ่มอาจจะเสียหายบ้าง ได้ผลไม่เต็มที่

ส่วนผลการเสี่ยงทายของกิน 7 สิ่งที่ตั้งเลี้ยงพระโค ประกอบด้วย ข้าวเปลือก ข้าวโพด ถั่วเขียว งา เหล้า  น้ำ และหญ้า โดยในปีนี้ พระโคกินน้ำ และ หญ้า พยากรณ์ว่า น้ำท่าจะบริบูรณ์พอสมควร ธัญญาหาร ผลาหาร ภักษาหาร มังสาหารจะอุดมสมบูรณ์    พระโคกินถั่ว พยากรณ์ว่า ผลาหาร ภักษาหารจะอุดมสมบูรณ์ดี และพระโคกินเหล้า พยากรณ์ว่า การคมนาคมจะสะดวกขึ้น การค้าขายกับต่างประเทศดีขึ้น ทำให้เศรษฐกิจรุ่งเรือง


ทั้งนี้ภายหลังเสร็จสิ้นพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ มีเกษตรกร และประชาชนเข้าไปเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าวที่พระยาแรกนาหว่านไว้ เพื่อนำกลับไปหว่านในที่นาของตนเอง และเพื่อความเป็นสิริมงคล