50 เขต รับมอบบัตรเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.- ส.ก.

2022-05-12 20:16:31

50 เขต รับมอบบัตรเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.- ส.ก.

Advertisement

50 เขต รับมอบบัตรเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. และ ส.ก. ใช้ในการเลือกตั้ง 22 พ.ค.

เมื่อวันที่  12 พ.ค.65 นายขจิต ชัชวานิชย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร ในฐานะ ผอ.การเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร (ผอ.กต.ทถ.กทม.) เปิดเผยว่า ในวันนี้ได้มอบหมายให้ นายสุพจน์ หล้าจำศีล ผอ.สำนักงานปกครองและทะเบียน ในฐานะเลขานุการศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งกรุงเทพมหานคร พร้อมคณะกรรมการดำเนินการรับมอบบัตรเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) จากโรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง จ.ปทุมธานี พร้อมทั้งส่งมอบให้คณะกรรมการรับบัตรเลือกตั้งทั้ง 50 เขตปกครอง โดยขั้นตอนในการส่งมอบบัตรจะมีคณะกรรมการร่วมตรวจสอบ และติดตามเรื่องของการดูแลจัดเก็บบัตร ให้อยู่ในสถานที่ที่มีความปลอดภัย มิดชิด ก่อนที่จะมีการประทับตราสัญลักษณ์พิเศษสำหรับใช้ในการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นเท่านั้น


ในส่วนของสำนักงานเขต จะใช้รถตู้หรือรถกระบะที่มีหลังคาปิดมิดชิดสำหรับการขนส่งบัตรเลือกตั้ง เพื่อป้องกันบัตรเลือกตั้งสูญหายหรือเปียกฝนในขณะเดินทาง หรือในระหว่างหยุดพักรถ โดยนำบัตรเลือกตั้งที่ได้รับจากคณะกรรมการรับบัตรเลือกตั้งไปเก็บรักษาไว้ในที่ปลอดภัย และดำเนินการประทับตราบนบัตรเลือกตั้งและลงนามในปกบัตรเลือกตั้ง ตามคำสั่ง ผอ.กต.ทถ.กทม. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประทับตราบนบัตรเลือกตั้ง ของสำนักงานเขต และมอบหมายผู้ลงนามในปกบัตรเลือกตั้ง โดยให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตลอดระยะเวลาของการเก็บรักษาบัตรเลือกตั้ง ก่อนส่งมอบให้กับคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง ในวันเลือกตั้ง 22 พ.ค.65

โดยวานนี้ (11 พ.ค. 65) นายสมชัย สุรกาญจน์กุล ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร ได้มีการประชุมความพร้อมในส่วนของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบร้อย ณ ห้องประชุมปารุสกวัน 1 โดย พล.ต.ต.รุ่งโรจน์ ฐากูรปุณยสิริ รอง ผบช.น. กรรมการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร ได้มอบนโยบายการปฏิบัติงานแก่นายตำรวจที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ พ.ต.อ.อภิสัณห์ หว้าจีน รอง ผบก.อก.บช.น., พ.ต.อ.สิทธิชัย ศรีโสภาเจริญรัตน์ รอง ผบก.น.4, พ.ต.อ.ธนันท์ธร รัตนสิทธิภาคย์ รอง ผบก.น.9, พ.ต.อ.อรรถพล มีเสียง รอง ผบก.อคฝ. และผู้แทนจาก บช.ภ.1, 2, 7, บช.ศ., ส., ก., ปส., ตชด. และ รร.นรต. เข้าร่วมการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (VDO Conference) ซึ่งขณะนี้ในส่วนของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบร้อย มีความพร้อมเต็มที่