กมธ.กฎหมายลูกเคาะสูตรคำนวณ ส.ส.บัญชีรายชื่อหาร 100

2022-05-12 18:14:58

กมธ.กฎหมายลูกเคาะสูตรคำนวณ ส.ส.บัญชีรายชื่อหาร 100

Advertisement

กมธ.กฎหมายลูกเคาะสูตรคำนวณ ส.ส.บัญชีรายชื่อหาร 100 ด้วยมติ 32 ต่อ 11 งดออกเสียง 2 

เมื่อวันที่ 12 พ.ค.65 ที่รัฐสภา นายสมชัย ศรีสุทธิยากร โฆษกคณะกรรมาธิการ(กมธ.)วิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ(พ.ร.ป.)ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส. (ฉบับที่…) พ.ศ…. รัฐสภา แถลงผลการประชุม กมธ.ฯ ว่า ในสัปดาห์หน้าจะเป็นการประชุมกมธ.นัดสุดท้าย โดยวันที่ 18 พ.ค.นี้ จะมีการเชิญคนแปรญัตติเข้ามา ส่วนวันที่ 19 พ.ค.นี้ จะเป็นการสรุปสุดท้ายก่อนส่งให้นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร บรรจุเข้าสู่ระเบียบวาระ 2-3 ซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นช่วงต้นเดือนมิ.ย. ทั้งนี้ กมธ.ได้หารือเกี่ยวกับการนับคะแนนการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร ได้ข้อสรุปว่า ให้เปิดช่องกระทรวงการต่างประเทศร่วมกับคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) สามารถนับคะแนนนอกราชอาณาจักรได้ในประเทศที่มีความพร้อม และส่งเพียงแค่ผลนับคะแนนกลับมาที่ไทย ส่วนหลักฐานอื่นๆ สามารถส่งตามหลังมาได้ ซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาบัตรเลือกตั้งที่นำกลับมานับคะแนนที่ไทยไม่ทัน เหมือนอย่างการเลือกตั้งปี2562 บัตรเลือกตั้งจากประเทศนิวซีแลนด์มาไม่ทันทำให้กลายเป็นบัตรเสีย

นายสมชัย กล่าวต่อว่า ขณะที่ปัญหาการนับคะแนนที่มีวิธีปฏิบัติแตกต่างกันของกรรมการแต่ละหน่วย เช่น บางครั้งไม่อนุญาตให้ประชาชนที่มาสังเกตการณ์การนับคะแนนถ่ายภาพ ถ่ายคลิป หรือไลฟ์สด กมธ.จึงเห็นว่า เพื่อความโปร่งใส จึงให้ประชาชนสามารถถ่ายภาพ ถ่ายคลิป หรือไลฟ์สดขณะการนับคะแนน แต่ต้องไม่ขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการประจำหน่วย โดยได้เขียนเพิ่มเติมไว้ในกฎหมายให้เกิดความชัดเจน อยู่ในสายตาประชาชน ลดการโต้เถียงกัน นอกจากนี้ ยังแก้ไขในกรณีเมื่อแต่ละหน่วยได้ผลคะแนนแล้วกำหนดให้กกต.ประจำเขตนำผลคะแนนของรายหน่วยประกาศขึ้นเว็บไซต์กกต.จังหวัดภายใน 72 ชั่วโมง หลังปิดหีบ เพื่อให้ตรวจสอบได้ว่าได้คะแนนเท่าไหร่ เพราะที่ผ่านมาเกิดปัญหาการหาคะแนนรายหน่วยยากมาก มีการโยนกันไปมาระหว่างกกต.ส่วนกลางกับกกต.จังหวัด จึงถือว่าเป็นการออกแบบใหม่

นายสมชัย กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ที่ประชุมยังมีการลงมติในประเด็นที่สำคัญกรณีวิธีการคำนวณส.ส.บัญชีรายชื่อ โดยเสียงส่วนใหญ่ของกมธ.เห็นด้วยกับสูตร 100 หาร ด้วยมติ เห็นด้วย 32 เสียง ไม่เห็นด้วย 11 เสียง และงดออกเสียง 2 เสียง

ผู้สื่อข่าวถามว่า เมื่อสิ้นสุดกระบวนการวาระ 3 ของรัฐสภาแล้ว จะไปยื่นร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อขอให้พิจารณาว่ากฎหมายลูกทั้ง 2 ฉบับขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ นายสมชัย กล่าวว่า คงไม่ร้อง เพราะหากร้องก็จะทำให้กระบวนการล่าช้าออกไปอีกประมาณ 1 เดือนถึง 1 เดือนครึ่ง

เมื่อถามถึงท่าทีของส.ว.ว่าจะร้องศาลรัฐธรรมนูญหรือไม่ นายสมชัย กล่าวว่า ท่าทีของส.ว.ไม่ชัดเจน แต่น่าจะกังวลในเรื่องเทคนิคทางกฎหมาย เช่น มาตรา 93 และมาตรา 94 ที่เกี่ยวกับส.ส.พึงมียังคงอยู่

นอกจากนี้นายสมชัยยังชี้แจงกรณีลงมติไม่เห็นด้วยกับสูตร 100 หารว่า ตนมาในนามของพรรคเสรีรวมไทย ซึ่งที่ผ่านมาส.ส.ของพรรคคือ พล.ต.ท.วิษณุ ม่วงแพรศรี ส.ส.บัญชีรายชื่อ ได้ยื่นแปรญัตติให้สูตรคำนวณใช้แบบ 500 หาร ดังนั้น เมื่อตนมาในนามของพรรคนี้ก็ต้องยืนตามคำแปรญัตติ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับมติไม่เห็นด้วย 11 เสียง ประกอบด้วย จากพรรคการเมือง 2 เสียงคือ นายสมชัย จากสัดส่วนพรรคเสรีรวมไทย และนพ.ระวี มาศฉมาดล ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังธรรมใหม่ ส่วนที่เหลืออีก 9 เสียง เป็น ส.ว.ทั้งหมด ได้แก่ พล.ร.อ.พัลลภ ตมิศานนท์ นางกาญจนารัตน์ ลีวิโรจน์ พล.อ.ยอดยุทธ บุญญาธิการ นางสุวรรณี สิริเวชชะพันธ์ นางวรารัตน์ อติแพทย์ น.ส.ปิยฉัฏฐ์ วันเฉลิม พล.อ.อกนิษฐ์ หมื่นสวัสดิ์ นายกิตติ วะสีนนท์ และพล.อ.ต.เฉลิมชัย เครืองาม

ส่วนงดออกเสียง 2 เสียง ได้แก่ นายสาธิต ปิตุเตชะ รมช.สาธารณสุข ในฐานะประธานกมธ. และนายดิเรกฤทธิ์ เจนครองธรรม ส.ว.