"สมศักดิ์"เปิดงานมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือนประจวบคีรีขันธ์

2022-05-12 17:50:10

"สมศักดิ์"เปิดงานมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือนประจวบคีรีขันธ์

Advertisement

"สมศักดิ์"เปิดงานมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน จ.ประจวบคีรีขันธ์มูลหนี้กว่า 548 ล้าน

เมื่อวันที่ 12 พ.ค.65 ที่ห้องประชุมอาคารสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ นายสมศักดิ์ เทพสุทิน  รมว.ยุติธรรม เป็นประธานเปิดงานมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน ครั้งที่ 9 จ.ประจวบคีรีขันธ์  และยุติธรรมพบประชาชน มีนายเสถียร เจริญเหรียญ  ผวจ.ประจวบคีรีขันธ์ นายเรืองศักดิ์ สุวารี อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ นางทัศนีย์ เปาอินทร์ อธิบดีกรมบังคับคดี รวมถึงหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนในพื้นที่จำนวนมากเข้าร่วมงาน โอกาสนี้ นายสมศักดิ์ เทพสุทิน ได้มอบเงินเยียวยาผู้เสียหายในคดีอาญา ตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ.2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ให้แก่ประชาชนจำนวน 10 ราย เป็นเงิน 778,514 บาท พร้อมมอบป้ายศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในพื้นที่จ.ประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 9 ศูนย์ และเยี่ยมชมบูธจัดแสดงนิทรรศการ การให้ความรู้ด้านการเงิน และการให้บริการต่างๆ ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม และหน่วยงานที่เข้าร่วมแก่ผู้ร่วมงานโดยเน้นถึงความปลอดภัยตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของกระทรวงสาธารณสุข


การจัดมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือนในครั้งนี้เป็นการดำเนินการตามนโยบายของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ประกาศให้ปีนี้เป็น “ปีแห่งการแก้หนี้ภาคครัวเรือน” โดยอนุมัติงบกลางเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานมหกรรมไกล่เกลี่ยแก้ปัญหาหนี้สินครัวเรือนในพื้นที่ 4 ภูมิภาค ครอบคลุมพื้นที่ทุกจังหวัดทั่วประเทศ ประกอบกับนโยบาย รมว.ยุติธรรม ได้ให้ความสำคัญในการช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะการแก้ปัญหาหนี้ กยศ.(กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา) หนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคล และหนี้เช่าซื้อรถยนต์ (ลิสซิ่ง) ซึ่งภายในงานได้มีการจัดไกล่เกลี่ยของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพที่เป็นหนี้ก่อนฟ้อง และการไกล่เกลี่ยของกรมบังคับคดีที่เป็นหนี้ภายหลังศาลมีคำพิพากษาแล้ว โดยมีกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา และสถาบันการเงิน จำนวน 9 แห่ง ได้แก่ ธนาคารออมสิน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด บริษัท บริหารสินทรัพย์ เจ จำกัด บริษัท เคบี เจ แคปปิตอล จำกัด บริษัท เจเอ็มที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน) บริษัท โตโยต้า สิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด รวมทั้งได้เชิญลูกหนี้เข้าร่วมงานทั้งสิ้น 9,139 ราย มูลหนี้รวมกว่า 548 ล้านบาท

นายสมศักดิ์ กล่าวว่า รัฐบาลได้จัดโครงการนี้ขึ้นเพื่อเป็นการคลายทุกข์ให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ จ.ประจวบคีรีขันธ์  เพื่อเป็นการลดหย่อนหนี้สินที่เป็นปัญหากับครอบครัวที่มีความทุกข์กังวล จึงได้มอบหมายให้กระทรวงยุติธรรมเป็นตัวกลางเปิดศูนย์ไกล่เกลี่ยไกล่เกลี่ยให้ฝ่ายเจ้าหนี้และลูกหนี้พูดคุยกัน โดยมีคนกลางที่ได้รับการอบรมและรับรองให้เป็นคนกลางในการไกล่เกลี่ย วันนี้ถือว่าเป็นการนำร่องให้กับคนที่อยู่ในเกณฑ์ที่ได้รับการไกล่เกลี่ย และหากประชาชนที่เดือดร้อนในเรื่องหนี้สินและไม่ได้มาร่วมงาน สามารถใช้บริการศูนย์ไกล่เกลี่ยภาคประชาชนซึ่งมีอยู่ 9 ศูนย์ใน จ.ประจวบฯ และมีการจัดตั้งไปแล้ว 850 ศูนย์ทั่วประเทศ มีการอบรมผู้ไกล่เกลี่ยรวมกว่า 3,000 ราย เพื่อช่วยเหลือหาทางออกแก้ไขปัญหาหนี้สินให้กับประชาชน