ประกันสังคมเตือนอย่าเชื่อข่าวปลอมผู้ประกันตนรับเงินเยียวยา 5 พัน

2022-05-12 17:45:56

ประกันสังคมเตือนอย่าเชื่อข่าวปลอมผู้ประกันตนรับเงินเยียวยา 5 พัน

Advertisement

ประกันสังคมเตือนอย่าเชื่อข่าวปลอม หยุดแชร์ผู้ประกันตน ม.33,39,40 รับเงินเยียวยา เข้าบัญชีสิ้นเดือนพ.ค. 65 คนละ 5,000 บาท

เมื่อวันที่ 12 พ.ค.65 น.ส.ลัดดา แซ่ลี้ รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม โฆษกสำนักงานประกันสังคม เปิดเผยถึงกรณีการเผยแพร่ทางสื่อออนไลน์ เรื่องผู้ประกันตน ม.33, 39, 40 ยังมีสิทธิรับเงินเยียวยาจากรัฐบาลอีกคนละ 5,000 บาท และสำนักงานประกันสังคม พร้อมโอนเงินเข้าบัญชีภายในสิ้นเดือนพฤษภาคม 65 นี้ว่า ในเรื่องดังกล่าว สำนักงานประกันสังคม เรียนชี้แจงว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลเท็จ ขอให้พี่น้องผู้ประกันตนอย่าหลงเชื่อ ทั้งนี้ สำนักงานประกันสังคมไม่มีนโยบายแจกเงินเยียวยา 5,000 บาท ให้ผู้ประกันตน ม.33, 39, 40 ดังกล่าวแล้ว โดยที่ผ่านมาสำนักงานประกันสังคมได้เคยมีโครงการเยียวยาอยู่ 3 ประเภท ดังนี้

1. โครงการเยียวยานายจ้างและผู้ประกันตนมาตรา 33 ในกิจการที่ได้รับผลกระทบ จากมาตรการของรัฐในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด

2. โครงการเยียวยาผู้ประกันตนมาตรา 39 และมาตรา 40

3. โครงการเยียวยาผู้ประกันตนในกิจการสถานบันเทิง และผู้ประกอบอาชีพอิสระที่ทำงานเกี่ยวข้องกับสถานบันเทิง ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐ

น.ส.ลัดดา กล่าวต่อว่า ซึ่งทั้ง 3 โครงการนี้ได้สิ้นสุดการดำเนินงานตั้งแต่เดือนมีนาคม 2565 ที่ผ่านมาไปแล้ว ขอให้ผู้ประกันตนอย่าหลงเชื่อ และขอความร่วมมือไม่ส่ง ไม่แชร์ข้อมูลดังกล่าว ต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ หากผู้ประกันตนประสงค์จะรับทราบข้อมูลข่าวสารจากสำนักงานประกันสังคม สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.sso.go.th หรือสายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ