กฟน.ชวนประชาชนล้างแอร์ลดโลกร้อน

2018-01-03 14:55:57

กฟน.ชวนประชาชนล้างแอร์ลดโลกร้อน

Advertisement

การไฟฟ้านครหลวงเชิญชวนประชาชนล้างเครื่องปรับอากาศลดโลกร้อน เพิ่มประสิทธิภาพเครื่องปรับอากาศและประหยัดพลังงาน ลดค่าไฟฟ้า ร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม ช่วยลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ พร้อมจัดกิจกรรมรณรงค์เปิดให้บริการล้างแอร์ราคาประหยัด 300 บาท จำนวน 25,000 เครื่อง เริ่ม 3 ม.ค.-30 เม.ย.นี้เมื่อวันที่ 3 ม.ค.นายจาตุรงค์ สุริยาศศิน ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) เปิดเผยว่า กฟน. ในฐานะรัฐวิสาหกิจที่จำหน่ายกระแสไฟฟ้าในเขตกรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ มีความตระหนักเกี่ยวกับปัญหาโลกร้อน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการก่อให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งการใช้เครื่องปรับอากาศด้อยประสิทธิภาพที่ขาดการดูแลไม่ได้ทำความสะอาดเป็นเวลานานอาจทำให้มีฝุ่นละอองและสิ่งสกปรกต่าง ๆ เข้าไปอุดตันทำให้เครื่องปรับอากาศทำงานหนักไม่เต็มประสิทธิภาพใช้พลังงานมากในการทำความเย็นเป็นสาเหตุทำให้ใช้กระแสไฟฟ้ามากขึ้นและก่อให้เกิดภาวะโลกร้อน ด้วยเหตุนี้ กฟน. จึงขอเชิญชวนประชาชนให้ร่วมกันล้างแอร์เพื่อลดโลกร้อน พร้อมทั้งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องปรับอากาศ สามารถระบายความร้อนรวมถึงทำความเย็นได้ดียิ่งขึ้นส่งผลให้ช่วยลดค่าไฟฟ้าจากการล้างแอร์อีกด้วย กฟน. จึงจัดให้มีกิจกรรมรณรงค์ล้างแอร์ลดโลกร้อนเป็นประจำอย่างต่อเนื่องทุกปีในราคาพิเศษเพียงเครื่องละ 300 บาท โดยเปิดรับสมัครจำนวน 25,000 เครื่อง ในเขตพื้นที่การให้บริการของ กฟน. โดยผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถแจ้งสมัครขอรับบริการผ่านช่องที่ทันสมัย MEA Smart Life Application หรือสมัครและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้า MEA Call Center โทร 1130 โดย กฟน. จะเริ่มรับสมัครตั้งแต่วันที่ 3 ม.ค.2561 ตั้งแต่เวลา 07.30 น. เป็นต้นไป โดย กฟน. จะเริ่มให้บริการล้างแอร์ระหว่างวันที่ 16 ม.ค. – 30 เม.ย. 2561 ทั้งนี้ กฟน. ขอสงวนสิทธิ์ให้บริการล้างแอร์สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย