เสนอ ครม.ขยายเวลาพิสูจน์สัญชาติแรงงานต่างด้าวถึง 30 มิ.ย.(คลิป)

2018-01-03 12:00:20

เสนอ ครม.ขยายเวลาพิสูจน์สัญชาติแรงงานต่างด้าวถึง 30 มิ.ย.(คลิป)

Advertisement


รมว.แรงงานเผยจะเสนอ ครม.พิจารณาขยายเวลาพิสูจน์สัญชาติแรงงานต่างด้าวออกไปจนถึง 30 มิ.ย.นี้ เนื่องจากการจัดระเบียบพิสูจน์สัญชาติประเทศต้นเข้ามาดำเนินการเองอาจมีข้อจำกัดค่อนข้างเยอะ ยอมรับเครื่องสแกนม่านตาไม่พออาจจะต้องเพิ่มเติมจากเดิมเมื่อวันที่ 3 ม.ค. ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รมว.แรงงาน ให้สัมภาษณ์ก่อนการประชุม ครม. ถึงการขยายระยะเวลาการพิสูจน์สัญชาติแรงงานต่างด้าวออกไปจนถึงวันที่ 30 มิ.ย.นี้ ว่า จะเสนอเรื่องดังกล่าวเข้าสู่ที่ประชุม ครม. เพื่อให้พิจารณาเห็นชอบ ซึ่งแรงงานต่างด้าวบางส่วนจากเดิมใบอนุญาตหมดอายุไปตั้งแต่สิ้นเดือน ธ.ค.2560 แล้ว และอีกกลุ่มจะหมดอายุ 31 มี.ค.2561 จึงต้องขอขยายเวลาระยะเวลาการพิสูจน์สัญชาติออกไป เนื่องจากการจัดระเบียบพิสูจน์สัญชาติประเทศต้นทางจะเข้ามาดำเนินการเอง อาจจะมีข้อจำกัดค่อนข้างเยอะ จึงต้องลงไปดูและจัดระบบใหม่เพื่อให้มีการบูรณาการร่วมกันระหว่างประเทศต้นทาง กระทรวงสาธารณสุข ตำรวจ และแรงงาน โดยขณะนี้ยังเหลือแรงงานต่างด้าวที่รอการพิสูจน์สัญชาติอยู่ประมาณ 9 แสนคน เมื่อถามว่าเครื่องสแกนม่านตายังเพียงพอต่อการใช้พิสูจน์สัญชาติหรือไม่ พล.ต.อ.อดุลย์ กล่าวว่า จากเดิมที่ใช้ของต้นทางยังไม่พียงพออาจจะต้องมีการเพิ่มเติมจากเดิม