"หมออดิศักดิ์"จี้รัฐบาลหนุนคาร์ซีทราคาถูก

2022-05-10 17:13:12

 "หมออดิศักดิ์"จี้รัฐบาลหนุนคาร์ซีทราคาถูก

Advertisement

"หมออดิศักดิ์"จี้รัฐบาลหนุนคาร์ซีทราคาถูกสำหรับเด็ก ลดต้นทุนผู้ขาย ลดภาษีการนำเข้า

เมื่อวันที่ 10 พ.ค. 65 รศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ผอ.สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดลและหัวหน้าศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก คณะแพทยศาสตร์  รพ.รามาธิบดี แถลงข่าวเรื่อง “ถึงเวลาคุ้มครองชีวิตเด็กไม่เกิน 6 ปี ต้องนั่งคาร์ซีท” ภายหลังราชกิจจานุเบกษา ประกาศ พ.ร.บ.จราจรทางบกฉบับใหม่บังคับเด็กอายุไม่เกิน 6 ปีต้องนั่งคาร์ซีท ส่วนผู้โดยสารที่มีความสูงไม่เกิน 135 เซนติเมตรต้องคาดเข็มขัดนิรภัยเสมอฝ่าฝืนปรับ 2,000 บาท มีผลบังคับใช้ในอีก 120 วัน หรือในวันที่ 5 ก.ย.65

รศ.นพ.อดิศักดิ์ กล่าวว่า ศูนย์วิจัยติดตามเรื่องนี้กว่า 20 ปี ระหว่างนี้ประชาชนต้องเตรียมตัวหาอุปกรณ์ และปรับทัศนคติความปลอดภัยของที่นั่งนิรภัย เพราะการให้เด็กนั่งและคาดเข็มขัดตรงที่นั่งข้างคนขับทำให้เด็กเสี่ยงอันตรายมากกว่าเบาะหลัง 2 เท่าเมื่อเกิดอุบัติเหตุ หรือการอุ้มเด็กไว้บนตักไม่ได้ช่วยสร้างความปลอดภัย ทั้งนี้จากข้อมูล ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์พบว่า การเกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์ ทำให้เด็กที่โดยสารเสียชีวิตปีละ 140 รายขณะเดียวกันรัฐ องค์กร ประชาสังคม ชุมชน หน่วยงานบริการสุขภาพเด็กต้องเตรียมมาตรการช่วยเหลือการเข้าถึงที่นั่งนิรภัยคือ 1.ให้ความรู้ประชาชนอย่างทั่วถึง 2.สนับสนุนการซื้อ เพราะข้อมูลชี้ชัดว่าการลดอุบัติเหตุของเด็ก จะช่วยลดค่าใช้จ่ายของรัฐที่ต้องดูแลคนพิการใน 10-20 ปีข้างหน้าได้ ฉะนั้นเป็นการลงทุนมีความคุ้มทุนเพื่อลดการสูญเสียและ 3.มาตรการลดต้นทุนผู้ขาย ลดภาษีการนำเข้า รวมถึงองค์กร ชุมชนต้องเห็นความสำคัญ หาผลิตภัณฑ์ราคาถูกลงเพื่อทำคลังยืมคืน เนื่องจากที่นิรภัยเป็นสินค้าต้องใช้ตามอายุ หากไม่เกิดอุบัติรุนแรงสามารถนำมาเวียนใช้ได้ ทั้งนี้คาร์ซีทแบ่งเป็น 3 กลุ่มอายุคือกลุ่มอายุแรกเกิด-2 ปี ต้องใช้ที่นั่งนิรภัยนั่งเบาะหลัง หันหน้าเด็กไปหลังรถ , กลุ่มอายุ 3-7 ปี ใช้ที่นั่งที่มีเข็มขัดนิรภัยภายในยึด 5 จุดติดกับเบาะหลัง หันหน้าไปหน้ารถ และกลุ่มอายุ 6-7 ปีจะใช้เก้าอี้เสริมคาดยึดเข็มขัดจากตัวรถ