"หมอสุกิจ"เผยประชุมสภาฯนัดแรก 25-27 พ.ค.

2022-05-10 14:38:53

"หมอสุกิจ"เผยประชุมสภาฯนัดแรก 25-27 พ.ค.

Advertisement

"หมอสุกิจ"เผยเปิดประชุมสภาฯนัดแรก 25-27 พ.ค. ถกร่าง พ.ร.บ.ต่าง ๆ  ส่วนร่าง พ.ร.บ.งบประมาณปี 66 วาระแรก 31 พ.ค. - 2 มิ.ย. 

เมื่อวันที่ 10 พ.ค.65  ที่รัฐสภา นพ.สุกิจ อัตโถปกรณ์ ที่ปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎร กล่าวว่า จากกรณีที่มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ เรียกประชุมสภาฯสมัยสามัญประจำปีครั้งที่ 1 ปี 2565 ในวันที่ 22 พ.ค.65  เป็นต้นไป ประธานสภาฯได้นัดประชุมสภาฯวันแรก ในวันที่ 25 พ.ค. โดยจะเป้นการพิจารณาระเบียบวาระเกี่ยวกับร่างพ.ร.บ.และกฎหมายต่างๆ ซึ่งเป็นเรื่องที่กรรมการธิการพิจารณาเสร็จแล้ว 9 ฉบับ และร่างพ.ร.บ.ที่เป็นเรื่องด่วน 13 ฉบับ โดยในจำนวนนี้เป็นร่างที่เสนอโดยรัฐบาลเพียง 1 ฉบับ นอกนั้นเป็นร่างที่เสนอโดยส.ส. และยังมีเรื่องค้างการพิจารณาที่เป็นร่างเสนอโดยส.ส.และภาคประชาชน จำนวน 30 ฉบับ ซึ่งประธานสภาฯต้องพิจารณาพิจารณากฎหมายให้มากที่สุดเพื่อประโยชน์ของประชาชน ส่วนในการประชุมในวันที่ 26 พ.ค. เป็นการพิจารณาเกี่ยวกับกระทู้ถามสด กระทู้ทั่วไป และกระทู้แยกเฉพาะ จากนั้นจะพิจารณารับทราบรายงานของส่วนราการต่างๆ จำนวน 23 เรื่อง นอกจากนี้ ประธานสภาฯยังนัดประชุมพิเศษ วันที่ 27 พ.ค. เนื่องจากยังมีเรื่องที่กรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว 21 เรื่อง คือ ญัตติต่างๆ ที่เป็นผลงานของสภาฯ

นพ.สุกิจ กล่าวต่อว่า ในการประชุมสภาฯสัปดาห์ถัดไปจะมีการพิจารณาร่างพ.ร.บ.รายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 ในวาระแรก ในวันที่ 31 พ.ค. และ วันที่ 1 - 2 มิ.ย. ซึ่งการกำหนดการพิจารณาไว้ 3 วัน ถือว่าเหมาะสมแล้ว เพราะที่ผ่านมาการพิจารณางบประมาณจะใช้เวลา 3 วัน ดังนั้นทางประธานสภาฯจึงเห็นว่า เพื่อให้ส.ส.มีเวลาศึกษาข้อมูลรายละเอียดของร่างพ.ร.บ.งบฯ โดยให้ทางคณะรัฐมนตรี (ครม.) ส่งเอกสารร่างพ.ร.บ.งบฯ ในวันที่ 17 พ.ค.นี้ และให้ส.ส.มารับเอกสารได้ตั้งที่วันที่ 19 พ.ค. ซึ่งจะมีเวลาเพียงพอในการศึกษา ส่วนประชุมร่วมีรัฐสภา มีร่างพ.ร.บ.ตำรวจที่พิจารณาเสร็จแล้ว มารออยู่แล้ว รวมถึงร่างพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญทั้ง 2 ฉบับ ที่ส่งให้สภาฯปลายเดือนนี้ ซึ่งสามารถพิจารณาร่วมกันไปได้ ส่วนจะเป็นวันไหนนั้นจะต้องมีหารหารือผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป อย่างไรก็ตาม สำหรับมาตรการป้องกันโควิด-19 ยังเข้มข้นเหมือนการประชุมสมัยที่ผ่านมา โดยมีการตรวจ ATK จุดวัดอุณหภูมิ ผู้ที่มีอยู่สภาฯต้องสวมหน้ากากอนามัย รวมทั้งส.ส.ต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ยกเว้นเมี่อมีผู้ภิปรายก็สามารถไปอภิปรายในจุดที่จัดไว้ให้และถอดหน้ากากอนามัยได้