ผู้ตรวจการแผ่นดินไม่ได้รับคำชี้แจงจาก ตร.ปมไม่ตรวจสารเสพติด 2 คนบนเรือคดี "แตงโม"

2022-05-09 22:00:07

ผู้ตรวจการแผ่นดินไม่ได้รับคำชี้แจงจาก ตร.ปมไม่ตรวจสารเสพติด 2 คนบนเรือคดี "แตงโม"

Advertisement

สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินยังไม่ได้รับคำชี้แจงจาก ตร.ปมไม่ตรวจสารเสพติด 2 ผู้ต้องสงสัยบนเรือคดี "แตงโม" 

เมื่อวันที่ 9 พ.ค.65  พ.ต.ท.กีรป กฤตธีรานนท์ เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน กล่าวว่า ขณะนี้ได้รับหนังสือผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงจากสถาบันนิติเวชวิทยา  รพ.ตำรวจ ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับคดีการเสียชีวิตของ "แตงโม" ภัทรธิดา พัชรวีระพงษ์ ตามที่นายรณณรงค์ แก้วเพ็ชร์ ประธานเครือข่ายรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคม ได้ยื่นเรื่องร้องเรียนขอให้ผู้ตรวจการแผ่นดินพิจารณาและแสวงหาข้อเท็จจริง ตลอดจนตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานสอบสวน สภ.เมืองนนทบุรี กรณีใช้ดุลพินิจโดยมิชอบด้วยกฎหมายและเลือกปฏิบัติในการตรวจหาสารเสพติดและแอลกอฮอล์ในร่างกายของประจักษ์พยานจำนวน 3 คน แต่ไม่ตรวจหาสารเสพติด ในร่างกายของประจักษ์พยานอีก 2 คน ซึ่งเป็นคดีเดียวกันและอยู่ในสถานที่เกิดเหตุเดียวกัน ซึ่งสรุปได้ว่า เมื่อวันที่ 26 ก.พ.65 พนักงานสอบสวน สภ.เมืองนนทบุรี  ได้ประสานเจ้าหน้าที่ รพ.พระนั่งเกล้า ทำการเก็บตัวอย่างเลือดจากพยานบุคคลที่อยู่ในเรือลำเกิดเหตุ จำนวน 3 ราย ระหว่างเวลา 12.07 น. ถึงเวลา 13.30 น. ต่อมาเมื่อวันที่ 9 มี.ค.65 พนักงานสอบสวน สภ.เมืองนนทบุรี ได้ส่งตัวอย่างเลือดดังกล่าวไปยังสถาบันนิติเวชวิทยา เพื่อตรวจหรือทดสอบหาปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดและตรวจหาสารเสพติดในร่างกายของพยานบุคคลในเรือลำเกิดเหตุ ผลการตรวจพิสูจน์ตัวอย่างเลือดโดยวิธี Gas Chromatography ตรวจไม่พบแอลกอฮอล์แต่อย่างใด แต่ผลการตรวจหาสารเสพติดของพยานบุคคลจำนวน 1 ราย ตรวจพบสารกลุ่มเบนโซไดอาซิปินส์ ชนิด Alprazolam

​อนึ่ง เมื่อวันที่ 1 มี.ค.65 สภ.เมืองนนทบุรีได้ประสานให้แพทย์และเจ้าหน้าที่ สถาบันนิติเวชวิทยา รพ.ตำรวจ ตรวจร่างกาย สารเสพติด และเก็บชีววัตถุของพยานบุคคล จำนวน 5 ราย ที่อยู่ในเรือลำเกิดเหตุ โดยทำการเก็บตัวอย่างปัสสาวะจากพยานบุคคล จำนวน 3 ราย และปัสสาวะและเลือดจำนวน 1 ราย แต่พยานบุคคลที่อยู่ในเรือลำเกิดเหตุจำนวน 1 ราย ไม่ได้ทำการเก็บตัวอย่างใด ๆ เนื่องจากเจ้าตัวไม่ยินยอมให้ทำการเก็บตัวอย่างเลือดและปัสสาวะ

ทั้งนี้สารเสพติดสามารถตรวจพบจากตัวอย่างของร่างกายได้นานที่สุดคือตรวจทางเส้นผม โดยสามารถตรวจหาสารเสพติดได้ย้อนหลังนานกว่า 3 เดือน แต่การตรวจหรือทดสอบหาปริมาณแอลกอฮอล์นั้นจะสามารถตรวจพบภายหลังดื่มแอลกอฮอล์เข้าไปในร่างกายภายใน 30 นาที และปริมาณแอลกอฮอล์จะลดลงเฉลี่ย 15 - 20 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ต่อชั่วโมง อย่างไรก็ตาม หากสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินได้รับการชี้แจงข้อเท็จจริงจากตำรวจภูธรภาค 1 แล้ว จะเร่งรัดสรุปผลการวินิจฉัยโดยเร็ว และขอให้สังคมมั่นใจว่าจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในคดีนี้อย่าง เท่าเทียมกัน โดยยึดถือพยานหลักฐานและหลักกฎหมายเป็นสำคัญ