ถอดบทเรียนคดี "พรากผู้เยาว์" กฎหมายระบุต้องเจอคุกกี่ปี ?

2022-05-09 12:00:04

ถอดบทเรียนคดี "พรากผู้เยาว์" กฎหมายระบุต้องเจอคุกกี่ปี ?

Advertisement

ถอดบทเรียนคดีล่อลวง หรือ "พรากผู้เยาว์" (อายุไม่เกิน 15 ปี) กฎหมายระบุต้องนอนคุกกี่ปี ? จากกรณี "อดีตครูคนหนึ่ง" ถูกอัยการสั่งฟ้องข้อหา "พรากผู้เยาว์" ถึงแม้คดีนี้เพิ่งถูกสั่งฟ้องยังไม่ตัดสินความผิดก็จริง แต่ก็ทำเอาหลายคนตระหนักถึงภัยคุกคามเยาวชนไทยทั้งชายหญิง รวมถึงสงสัยในโทษที่ผู้ต้องหาจะได้รับเมื่อศาลตัดสินความผิดแล้ว ต้องจำคุกหรือปรับเป็นเงินเท่าไร ซึ่งโฆษกตำรวจแห่งชาติ เคยกล่าวเอาไว้แล้วเกี่ยวกับกฎหมายฉบับนี้ ยืนยันโทษหนักล่อลวง-พรากเด็กอายุไม่เกิน 15 ปี คุกหนัก 20 ปี ยอมรับ ยุคโซเชียลทุกคนเข้าถึงสื่อสังคมออนไลน์ง่าย เตือนครอบครัวต้องช่วยกันสอดส่อง 


โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กล่อวเอาไว้ว่า อยากฝากถึงพี่น้องประชาชนว่าให้ช่วยกันสอดส่อง ดูแล บุตรหลานของท่านอย่างเข้มงวด เพื่อไม่ให้ภัยร้ายในสื่อสังคมออนไลน์มาทำร้ายลูกหลานของท่านได้ และขอเตือนไปยังผู้ที่คิดจะกระทำความผิดต่อเด็กหรือเยาวชนนั้น อาจมีความผิดตามกฎหมายประมวลกฎหมายอาญามาตรา 277 ผู้ใดกระทำชำเราเด็กอายุยังไม่เกิน 15 ปี ซึ่งมิใช่ภริยาหรือสามีของตน โดยเด็กนั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตาม ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 5 ปี ถึง 20 ปี และปรับตั้งแต่ 100,000 บาท ถึง 400,000 บาท

มาตรา 279 ผู้ใดกระทำอนาจารแก่เด็กอายุยังไม่เกิน 15 ปี โดยเด็กนั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตาม ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 10 ปี หรือปรับไม่เกิน 200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับถ้าการกระทำความผิดตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสาม เป็นการกระทำโดยใช้วัตถุหรืออวัยวะอื่นซึ่งมิใช่อวัยวะเพศล่วงล้ำอวัยวะเพศหรือทวารหนักของเด็กนั้น ผู้กระทำต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 5 ปี ถึง 20 ปี และปรับตั้งแต่ 100,000 บาท ถึง 400,000 บาท

มาตรา 317 ผู้ใดโดยปราศจากเหตุอันสมควรพรากเด็กอายุยังไม่เกิน 15 ปี ไปเสียจากบิดามารดา ผู้ปกครอง หรือผู้ดูแล ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 3 ปี ถึง 15 ปี และปรับตั้งแต่ 60,000 บาท ถึง 300,000 บาทสำนักงานตำรวจแห่งชาติขอแสดงความห่วงใยกับพี่น้องประชาชน ขอให้ช่วยกันสอดส่องดูแลบุตรหลานของท่าน หากท่านพบเบาะแส หรือ หากท่านพบเห็นการกระทำความผิด ขอให้ท่านรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจที่สถานีตำรวจในพื้นที่ใกล้ท่าน หรือ โทร.สายด่วน 191 หรือ สายด่วนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 1599 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง