ปธ.ยุทธศาสตร์ "เศรษฐกิจไทย" เชิญ "ธีระชัย"หารือแนวทางฟื้นเศรษฐกิจ 9 พ.ค.

2022-05-08 12:59:19

ปธ.ยุทธศาสตร์ "เศรษฐกิจไทย" เชิญ "ธีระชัย"หารือแนวทางฟื้นเศรษฐกิจ 9 พ.ค.

Advertisement

ประธานยุทธศาสตร์พรรคเศรษฐกิจไทยเชิญ "ธีระชัย"กูรูด้านเศรษฐกิจ ร่วมหารือแนวทางฟื้นฟูเศรษฐกิจ 9 พ.ค.

เมื่อวันที่ 8 พ.ค.65  นายวิชิต ปลั่งศรีสกุล รองหัวหน้าพรรคและประธานยุทธศาสตร์พรรคเศรษฐกิจไทย กล่าวว่า จากสภาพปัญหาเศรษฐกิจในปัจจุบันที่น่าเป็นห่วงของประเทศไทย ทั้งเรื่องภาวะหนี้สิน และเงินเฟ้อที่ประเทศไทยกำลังเผชิญอยู่ ทำให้พี่น้องประชาชน ประสบปัญหาในการดำรงชีวิต คุณภาพชีวิตของประชาชนตกต่ำลง มีภาวะหนี้สิน อันทำให้เกิดปัญหาตามมาอีกมากมาย ดังนั้นพรรคเศรษฐกิจไทย ซึ่งมีแนวคิดที่จะแสวงหาแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ยั่งยืน และเป็นรูปธรรม เพื่อให้พี่น้องประชาชน มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นในอนาคต จึงได้จัดประชุมเพื่อหาแนวทางฟื้นฟูเศรษฐกิจ โดยได้เชิญนายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และ นายอดุลย์ เขียวบริบูรณ์ ประธานคณะกรรมการญาติวีรชนพฤษภาคม’35 และอดีตคณะกรรมการศึกษาแนวทางการสร้างความปรองดอง สภาปฏิรูปแห่งชาติ ในนามกลุ่มสภาที่ 3 มาประชุมร่วมกับทีมยุทธศาสตร์ของพรรค  ทั้งนี้เพื่อให้ทั้งสองท่านได้แสดงวิสัยทัศน์และแนวทางแก้ไขปัญหาการเมืองและปัญหาเศรษฐกิจที่ประชาชนกำลังเผชิญอยู่ในขณะนี้ ซึ่งพรรคเศรษฐกิจไทยพร้อมที่จะผลักดันแนวทางที่เห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อประชาชน และส่วนรวมต่อไป

นายวิชิต กล่าวต่อว่า ในวันที่ 9 พ.ค.65 นี้ คณะกรรมการยุทธศาสตร์และนโยบายพรรค จะจัดให้มีการประชุม เวลา 10.00 น. จากนั้นเวลา 10.30 น.จะประชุมร่วมกับนายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล อดีต รมว.คลัง เพื่อรับฟังแนวทางแก้ปัญหาเศรษฐกิจ และนายอดุลย์ เขียวบริบูรณ์ และคณะเพื่อรับฟังแนวทางแก้ปัญหาการเมือง ที่ห้องประชุมชั้น3อาคารยูทาวเวอร์ ก่อนที่จะแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนร่วมกัน