"ปตท.-บางจาก"ขึ้นราคาเบนซิน 80 สตางค์ต่อลิตร E85 50 สตางค์ต่อลิตร

2022-05-06 19:28:02

"ปตท.-บางจาก"ขึ้นราคาเบนซิน 80 สตางค์ต่อลิตร  E85  50 สตางค์ต่อลิตร

Advertisement

"ปตท.-บางจาก"แจ้งปรับขึ้นราคาน้ำมันเบนซิน 80 สตางค์ต่อลิตร  E85 ปรับขึ้นราคา 50 สตางค์ต่อลิตร  มีผลตี 5 วันที่ 7 พ.ค.  เป็นต้นไป


เมื่อวันที่ 6  พ.ค.65  ปตท. และ บางจาก แจ้งปรับขึ้นราคาน้ำมันในกลุ่มเบนซิน 80 สตางค์ต่อลิตร  และน้ำมันเบนซินแก๊สโซฮอล์ E85 ปรับขึ้นราคา 50 สตางค์ต่อลิตร ส่วนน้ำมันในกลุ่มดีเซลราคาคงเดิม  มีผลวันที่ 7 พ.ค. 65 ตั้งแต่เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป