สัมมนาเจาะลึกตลาดไมซ์ ขยายโอกาสธุรกิจบนเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจชายฝั่งทะเลด้านใต้ ไทย – กัมพูชา - เวียดนาม (CVTEC)

2022-05-06 18:50:53

สัมมนาเจาะลึกตลาดไมซ์ ขยายโอกาสธุรกิจบนเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจชายฝั่งทะเลด้านใต้ ไทย – กัมพูชา - เวียดนาม (CVTEC)

Advertisement

ทีเส็บ จับมือสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จัดงานสัมมนา ‘CVTEC DMC Workshop & Matching ตราด – จันทบุรี’ เจาะลึกตลาดไมซ์ ขยายโอกาสทางธุรกิจบนเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจชายฝั่งทะเลด้านใต้ ไทย – กัมพูชา - เวียดนาม (CVTEC)สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ (TCEB) ร่วมกับ สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดตราด และสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดจันทบุรี จัดงานสัมมนา ‘CVTEC DMC Workshop & Matching ตราด – จันทบุรี’ งานสัมมนาเพื่อยกระดับและพัฒนาขีดความสามารถการแข่งขันด้านการจัดการอุตสาหกรรมไมซ์ ให้แก่ผู้ประกอบการท่องเที่ยวและไมซ์ในพื้นที่จังหวัดตราดและจันทบุรี เพื่อรองรับนักเดินทางไมซ์ทั้งจากในประเทศและต่างประเทศ ที่จะเดินทางมาทำกิจกรรมไมซ์บนเส้นทาง CVTEC ด้าน Business Model Canvas (BMC) และ Destination Management Canvas (DMC) พร้อมกับความรู้เชิงลึกเกี่ยวกับพฤติกรรมนักเดินทางไมซ์กัมพูชา เวียดนาม บนเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจชายฝั่งทะเลด้านใต้


นางวิยดา ซวง รองประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดตราด กล่าวว่า “การจัดงานนี้ สภาอุตสาหกรรมได้ร่วมมือกับทีเส็บ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการยกระดับและพัฒนาขีดความสามารถการแข่งขันด้านการจัดการอุตสาหกรรมไมซ์ ให้แก่ผู้ประกอบการท่องเที่ยวและไมซ์ในพื้นที่จังหวัดตราดและจันทบุรี เพื่อรองรับนักเดินทางไมซ์ทั้งจากในประเทศและต่างประเทศ (กัมพูชา เวียดนาม) ที่จะเดินทางมาทำกิจกรรมไมซ์บนเส้นทาง CVTEC พร้อมทั้งยกระดับพื้นที่เป้าหมายสู่การเป็นไมซ์ซิตี้ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และได้รับการยอมรับในระดับประเทศและระดับสากล และเพื่อกำหนดกิจกรรมตอบสนองแนวทางในการขับเคลื่อนเมืองไมซ์ ให้ประสบความสำเร็จโดยกลุ่มเป้าหมายในงานครั้งนี้ประกอบไปด้วย ภาคการท่องเที่ยวและไมซ์ ไม่ว่าจะเป็น โรงแรม, รีสอร์ท, ร้านอาหาร, สถานที่ท่องเที่ยว รวมไปถึงกิจกรรมไมซ์, สถานที่จัดประชุม, ชุมชนไมซ์ต่าง ๆสำหรับประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วมอบรม (ชาวตราดและชาวจันทบุรี) จะได้รับในครั้งนี้ คือ ความรู้เชิงลึกเกี่ยวกับพฤติกรรมนักเดินทางไมซ์กัมพูชา เวียดนาม สิ่งที่ควรทำ หรือไม่ควรทำกับนักท่องเที่ยว เพื่อเตรียมรองรับพฤติกรรมนักเดินทางจากกัมพูชาและเวียดนามในอนาคต เกิดการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไมซ์ในจังหวัดจันทบุรีและตราด จากฐานทรัพยากรที่เมืองมีอยู่ อย่างมีประสิทธิภาพ รวมไปถึงผู้ประกอบการทุกท่าน ได้มีโอกาสพัฒนาต่อยอดสินค้าและบริการในพื้นที่ต่อไป”

นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด กล่าวว่า “กระผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง สำหรับความร่วมมือกันของภาคเอกชนของจังหวัดตราดและจังหวัดจันทบุรีในการจัดงาน CVTEC DMC Workshop & Matching ในครั้งนี้ การจัดงานนี้ ผู้เข้าอบรมทั้งออนไลน์และออฟไลน์ จะได้รับความรู้เชิงลึกเกี่ยวกับพฤติกรรมนักเดินทางไมซ์กัมพูชา เวียดนาม พร้อมทั้งได้เรียนรู้การจัดงานไมซ์ อย่างไรให้ประทับใจลูกค้า สำหรับเตรียมรองรับพฤติกรรมนักเดินทางจากกัมพูชาและเวียดนามในอนาคต รวมไปถึงผู้ประกอบการทุกท่าน ได้มีโอกาสพัฒนาต่อยอดสินค้าและบริการในพื้นที่ต่อไป

ในฐานะของตัวแทนพื้นที่ หรือจังหวัดตราด ต้องขอขอบคุณ ทางสำนักส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ หรือทีเส็บ ที่สนับสนุนงานในวันนี้ ในการให้ความรู้ และพัฒนาศักยภาพแก่ผู้ดำเนินธุรกิจ เล็งเห็นถึงโอกาสในการช่วยเหลือ และแนะแนวให้แก่ผู้ประกอบการได้มีโอกาสต่อยอดการพัฒนาสินค้า และเจรจาจับคู่ทางการค้ากับตลาดที่มีกำลังซื้อสูง และมีศักยภาพจากกัมพูชาและเวียดนาม ขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมการอบรม เพื่อเป็นการพาจังหวัดตราดและจังหวัดจันทบุรีเป็นเมืองเป้าหมายของนักท่องเที่ยวกัมพูชาและเวียดนาม อย่างมีมาตรฐานยิ่งขึ้นไป”

นายสุวัชชัย นิมมานเทวินทร์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ ภาคกลางและตะวันออก ในฐานะผู้สนับสนุนหลัก กล่าวว่า “โครงการ CVTEC เป็นโครงการที่ TCEB และสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ดำเนินโครงการร่วมกันมาอย่างต่อเนื่อง โดยการใช้กลไกไมซ์ เพื่อผลักดันให้เกิดการยกระดับการเชื่อมโยงการค้าท่องเที่ยวและไมซ์ บนเส้นทางเชื่อมโยงระเบียงชายฝั่งทะเลของ 3 ประเทศ หรือ Southern Coastal Economic Corridor อันประกอบด้วย พื้นที่จังหวัดชลบุรี- ระยอง-จันทบุรี-ตราด ของไทย จังหวัดเกาะกง-สีหนุวิลล์-กัมปอต-แกป ของกัมพูชา และจังหวัดเกียนยาง-กาเมา ของเวียดนาม ซึ่งแต่ละจังหวัดบนพื้นที่เชื่อมโยง ล้วนแต่เป็นจังหวัดที่มีศักยภาพ เป็นแหล่งท่องเที่ยวสําคัญ สามารถเชื่อมโยงกับการเดินทางไปมาระหว่างกันได้อย่างสะดวกทั้งทางรถและทางเรือ นอกจากการมีจุดขายของสินค้าและบริการที่แข็งแกร่งในพื้นที่แล้ว พื้นที่เชื่อมโยงดังกล่าว ยังมีโครงสร้างพื้นฐานที่เพียบพร้อมในการรองรับการเดินทางไมซ์ไม่ว่าจะเป็น ที่พัก สถานที่จัดประชุมสัมมนาที่ได้มาตรฐาน รวมถึงเครือข่ายธุรกิจในท้องถิ่นที่แข็งแรง ทำให้เส้นทางดังกล่าว ถือเป็นเส้นทางแห่งโอกาสและเส้นทางไมซ์ใหม่แห่งอนาคต ในการทำตลาดไมซ์เพื่อรองรับนักเดินทางและนักธุรกิจไมซ์จากทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในรูปแบบ 1 Marketing 3 Destinationสำหรับการจัดงาน CVTEC DMC Workshop & Matching ในครั้งนี้ สสปน. ได้ร่วมมือกับสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดตราดและจันทบุรี เพื่อยกระดับผู้ประกอบการท่องเที่ยวและไมซ์ ในการเตรียมความพร้อมรองรับนักเดินทางไมซ์กัมพูชาและเวียดนามบนเส้นทาง CVTEC ผ่านกิจกรรมการให้ความรู้และการทำ Workshop เส้นทางไมซ์ รวมถึงองค์ความรู้ด้านการทำการตลาดไมซ์อย่างมืออาชีพ สำหรับนำไปต่อยอดเป็นโปรแกรมส่งเสริมการขาย เพื่อให้เส้นทางระเบียงชายฝั่งทะเล 3 ประเทศ เป็นจุดหมายปลายทางที่ประทับใจของนักเดินทางไมซ์ในอนาคตต่อไป

สำหรับงาน ‘CVTEC DMC Workshop & Matching ตราด- จันทบุรี’ จัดอบรมเป็นเวลาสองวัน ตั้งแต่วันที่ 28-29 เมษายน 2565 ณ โรงแรมตราดซิตี้ จ.ตราด ภายในงานมีการเสวนาและอบรมในหัวข้อต่าง ๆ จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ไม่ว่าจะเป็น “เจาะลึก DNA พฤติกรรมนักเดินทางไมซ์กัมพูชา เวียดนาม บนเส้นทางระเบียงศก. ชายฝั่งทะเลด้านใต้ ไทย – กัมพูชา - เวียดนาม (CVTEC)” โดย ดร. อภิชัย สมบูรณ์ปกรณ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไลคอน จำกัด, Do & Don’t อะไรที่ควรทำ และไม่ควรทำกับ นักเดินทางไมซ์ กัมพูชา เวียดนาม โดย นายลภน ซ่อมประดิษฐ์ CEO & Founder บริษัท แกรนด์ บุ๊คกิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด พร้อมทั้ง “จัดงานไมซ์ อย่างไรให้ประทับใจลูกค้า”โดย นางสาวกฤษณี ศรีษะทิน CIS, CED, DES, SEP, CEM ผู้ก่อตั้งและกรรมการผู้จัดการบจ. สตรีมอีเวนต์เอเชีย และประธานกรรมการฝ่ายพัฒนาศักยภาพ สมาคมส่งเสริมการประชุมนานาชาติ (ไทย) (TICA) กิจกรรม Business Model Canvas Workshop โดย นายพีระวัฒน์ อุรพีพัฒนพงศ์ Managing Director บริษัท กรีตา โซลูชั่นส์จำกัด และกิจกรรม Dinner Talk หัวข้อ “โอกาสการเติบโตของไมซ์บนเส้นทางบนเส้นทางระเบียงศก. ชายฝั่งทะเลด้านใต้ ไทย – กัมพูชา - เวียดนาม (CVTEC) ร่วมรับประทานอาหารแบบ Chef's Table โดยภายในงานได้รับเกียรติจาก นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เข้าร่วมในพิธีเปิด และพิธีมอบประกาศนียบัตร โดยมี นายสัคศิษฐ์ มุ่งการ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดตราด เป็นผู้มอบประกาศนียบัตรด้วยสามารถติดตามข่าวสารจาก CVTEC ได้ทางเฟซบุ๊กแฟนเพจ Facebook Fanpage: TCEB MICE Central