"กาชาด"ชวนบริจาคโลหิต "วันกาชาดโลก"

2022-05-06 16:16:58

"กาชาด"ชวนบริจาคโลหิต "วันกาชาดโลก"

Advertisement

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เชิญชวนคนไทยรวมพลังบริจาคโลหิตช่วยเหลือผู้ป่วย เนื่องในวันกาชาดโลก  ระหว่างวันที่ 6-8 พ.ค.65 ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ และภาคบริการโลหิตแห่งชาติ 12 แห่งทั่วประเทศ


เมื่อวันที่ 6 พ.ค.65 รศ.พญ.ดุจใจ ชัยวานิชศิริ ผอ.ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เปิดเผยว่า วันกาชาดโลก ตรงกับวันที่ 8 พ.ค.ของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันเกิดของนายอังรี ดูนังต์ ผู้ให้กำเนิดกาชาดสากล สหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ (IFRC) และคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ (ICRC) จึงขอความร่วมมือให้สภากาชาดทั่วโลกจัดกิจกรรมเพื่อระลึกถึงนายอังรี ดูนังต์ ผู้ก่อตั้งองค์กรกาชาด และเพื่อ ยกย่องอาสาสมัครสมาชิกและเจ้าหน้าที่กาชาดทุกคนที่ทุ่มเททำงาน เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความทุกข์ยาก ของมวลมนุษยชาติ ตลอดจนเฉลิมฉลองความสำเร็จ ในการทำงานของสภากาชาด สำหรับปี 2565 ได้กำหนดแนวคิดของวันกาชาดโลกว่า We are all Humankind : Believe in the power of kindness ใจดี มีเมตตา มีพลัง เพื่อสื่อสารให้ประชาชนรับรู้ถึงการช่วยเหลือสังคมในรูปแบบต่างๆ โดยเฉพาะ การบริจาคโลหิต เนื่องจากโลหิตยังคงเป็นยารักษาโรคที่สำคัญ ซึ่งต้องได้มาจากการบริจาคเท่านั้น และมีความต้องการใช้ทุกวัน หากขาดแคลนโลหิต จะส่งผลกระทบต่อผู้ป่วยอีกจำนวนมาก และจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้ปริมาณการจัดหาโลหิตสำรองลดลงเกินกว่าครึ่ง ไม่เพียงพอสำหรับความต้องการของโรงพยาบาลต่างๆ ทั่วประเทศ จึงขอเชิญชวนคนไทยทุกคนรวมพลังช่วยกาชาด บริจาคโลหิตช่วยเหลือผู้ป่วย ระหว่างวันที่ 6-8 พ.ค.65 โดยมีกิจกรรมดังนี้


1.ผู้บริจาคโลหิตระหว่างวันที่ 6-8 พ.ค.65 รับแก้วเซรามิก International Movement และหน้ากากผ้า IFRC เป็นที่ระลึก พร้อมเพลิดเพลินไปกับนิทรรศการภาพถ่าย “We are all Humankind : Believe in the power of kindness ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ

2.กิจกรรมรณรงค์ผ่านสื่อ Social Media ร่วมเฉลิมฉลองเนื่องในวันกาชาดโลก 2565 และร่วมแสดงพลัง ของผู้ให้ ด้วยการบริจาคโลหิต โดยโพสต์ภาพถ่ายผ่าน Facebook เช็คอินสถานที่บริจาคโลหิต ตั้งค่าเป็นสาธารณะ ติด #BEHUMANKIND ลุ้นรับเสื้อยืดจำนวน 20 ตัว

ในสถานการณ์ COVID-19 ขอความร่วมมือผู้บริจาคโลหิต คัดกรองและประเมินตนเอง ก่อนมาบริจาคโลหิต

• กรณีติดเชื้อไวรัส COVID-19 งดบริจาคโลหิต 28 วัน หรือ 4 สัปดาห์ นับตั้งแต่หายป่วย และไม่มีอาการ

• กรณีได้รับวัคซีน COVID-19 เว้น 7 วัน บริจาคโลหิตได้

หากมีอาการข้างเคียงหลังฉีดวัคซีน ขอให้หายดีก่อน เว้น 7-14 วัน ตามความรุนแรงของอาการ