เลขาธิการ พท. เผย "บุญจง" ถอนตัวว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.

2022-05-06 15:47:58

เลขาธิการ พท. เผย "บุญจง" ถอนตัวว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.

Advertisement

เลขาธิการ พท. เผย "บุญจง" ถอนตัวว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.หลังเสียงสะท้อนประชาชนหลากหลาย

เมื่อวันที่ 6 พ.ค.65  นายประเสริฐ จันทรรวงทอง ส.ส.นครราชสีมา เลขาธิการพรรคเพื่อไทย (พท.) กล่าวว่า ขอขอบคุณในความห่วงใยของสมาชิกพรรคและพี่น้องประชาชนทุกคน ที่ได้แสดงความคิดเห็นอย่างหลากหลาย ทุกความคิดเห็นของสมาชิกพรรคและพี่น้องประชาชน เป็นสิ่งที่พรรคต้องให้ความเคารพและรับฟัง และต้องขอเรียนว่า ตามกฎหมายมีขั้นตอนในการสรรหาผู้สมัคร อีกหลายขั้นตอน ในส่วนของ นายบุญจง วงศ์ไตรรัตน์ นั้นขั้นตอนยังต้องผ่านการพิจารณาของกรรมการสรรหาผู้สมัคร ส.ส.และกรรมการบริหารพรรคอีกครั้งหนึ่ง แต่อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ได้ประสานงานกับ นายบุญจง แล้ว นายบุญจง ได้แสดงเจตนาว่า เมื่อสมาชิกยังมีข้อคิดเห็นที่หลากหลาย และเพื่อความสบายใจของทุกฝ่าย จึงขอถอนตัวไปก่อน พรรคจึงขอถือโอกาสนี้ได้ นำเรียนมายังสมาชิกพรรคและพี่น้องประชาชน เพื่อโปรดทราบจึงนำเรียนมาด้วยความเคารพอย่างสูง