"ชัชชาติ" ชวนฟังปราศรัย 8 พ.ค.

2022-05-06 14:15:12

"ชัชชาติ"  ชวนฟังปราศรัย 8 พ.ค.

Advertisement

"ชัชชาติ"  ชวนฟังปราศรัย "รวมพลัง รวมความหวัง ส่งชัชชาติแก้กรุงเทพฯ" ณ สวนลุมพินี 8 พ.ค. 65 โค้งสุดท้ายก่อนเลือกตั้ง ประกาศขอวิ่งเข้าเส้นชัยพร้อมประชาชน

เมื่อวันที่ 6 พ.ค.65 นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. หมายเลข 8 ลงพื้นที่เขตลาดกระบังและเขตสวนหลวง หาเสียงในตลาดหลายแห่ง อาทิ ตลาดหัวตะเข้ ตลาดนำชัย ตลาดลานบุญ  พ่อค้าแม่ขายต้อนรับอย่างอบอุ่น

นายชัชชาติ  กล่าวเชิญชวนประชาชนร่วมงาน “รวมพลัง รวมความหวัง ส่งชัชชาติแก้กรุงเทพฯ” วันอาทิตย์ที่ 8 พ.ค. 65 เวลา 17.30-20.00 น. ที่ศาลาแปดเหลี่ยม สวนลุมพินี มีเป้าหมายนำเสนอผลการลงพื้นที่สำรวจปัญหาของคนกรุงเทพฯ ทั้ง 50 เขต กว่า 1,000 วัน ร่วมกับกลุ่มอาสาสมัครและประชาชน กระทั่งเกิดเป็นนโยบายพัฒนากรุงเทพฯ ให้เป็นเมืองที่น่าอยู่สำหรับทุกคนมากกว่า 200 นโยบาย ครอบคลุม 9 มิติการพัฒนา สำหรับประชาชนที่ไม่สะดวกเดินทางมายังสถานที่จัดงาน สามารถรับชมได้ผ่านเพจเฟซบุ๊ก “ชัชชาติ สิทธิพันธุ์”

นายชัชชาติย้ำว่า พร้อมวิ่งเข้าเส้นชัยในช่วงโค้งสุดท้าย ผลการเลือกตั้งเป็นอย่างไรประชาชนเป็นผู้ตัดสินใจสองปีครึ่งเหมือนระยะเวลาในการทำวิทยานิพนธ์เล่มใหญ่เล่มหนึ่ง วันที่ 8 พ.ค. จะเป็นการเล่าสรุปให้ฟังว่า การทำงานตลอด 2 ปีกว่าที่ผ่านมาเป็นอย่างไร ก็เป็นกิจกรรมที่สนุกๆ สบายๆ อยากให้ทุกคนรับฟัง ส่วนเวลาอีก 2 สัปดาห์ที่เหลือก็จะตั้งหน้าตั้งตาวิ่งเข้าเส้นชัย จะวิ่งเข้าได้ที่เท่าไหร่ให้เป็นหน้าที่ของประชาชนตัดสิน

นายชัชชาติ กล่าวต่อว่า ขอเชิญชวนประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งออกมาใช้สิทธิตอบระบอบประชาธิปไตยให้มากที่สุด เพื่อให้ได้ผู้ว่าฯ กทม. ที่เกิดจากฉันทามติของคนกรุงเทพฯ อย่างแท้จริง การลงพื้นที่เขตลาดกระบังและเขตสวนหลวงได้พูดคุยและรับฟังความต้องการจากผู้นำชุมชนหลายแห่งรวมกว่า 200 คน อาทิ ชุมชนเคหะร่มเกล้า ชุมชนมาเลไล ชุมชนวัดราชโกษา ชุมชนซิรอตุ้ล ฯลฯ มีประเด็นปัญหาในพื้นที่ เช่น ด้านการเดินทาง ด้านการระบายน้ำ ด้านสาธารณสุข นโยบายรายเขต สามารถตอบสนองปัญหาเส้นเลือดฝอยใกล้ตัวประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ นโยบายรายเขตเป็นผลจากการลงพื้นที่กว่า 2 ปี ประกอบกับการรับข้อร้องเรียนผ่านช่องทางออนไลน์ ที่ทำให้ทราบความต้องการจริงของประชาชน ช่องทางออนไลน์ที่เปิดให้ประชาชนร้องเรียนปัญหาใหม่ตลอดเวลา กระตุ้นให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เร่งแก้ไขปัญหาทันที สะท้อนถึงความโปร่งใส ไม่มีปัญหาที่ถูกเพิกเฉยและไม่ได้รับการจัดการ

นายชัชชาติ ได้ยกตัวอย่างนโยบายเขตลาดกระบังที่สอดคล้องกับปัญหาเส้นเลือดฝอยในพื้นที่ อาทิ ด้านการระบายน้ำ มีนโยบายลดจุดเสี่ยงน้ำท่วม ด้วยการเตรียมแผนรับมือและเร่งจัดสรรงบแก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วม 9 จุด และจุดเฝ้าระวังน้ำท่วมบนถนนกว่า 48 จุด รวมทั้งนโยบายขุดลอกคูคลอง 3,000 กิโลเมตร ด้านการสัญจร มีนโยบายเพิ่มรถเมล์สายหลักและสายรองราคาถูกราคาเดียว ขณะที่ด้านสาธารณสุข มีนโยบายยกระดับศูนย์บริการสาธารณสุข เพิ่มการรักษาและเพิ่มทรัพยากร และขยายโรงพยาบาลสังกัด กทม. ให้ครบ 10,000 เตียง เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงการบริการด้านสุขภาพที่มีคุณภาพ