อนามัยโลกเผย “ดีอาร์คองโก” ยืนยัน พบผู้ป่วย “อีโบลา” รายใหม่

2022-05-06 10:15:33

อนามัยโลกเผย “ดีอาร์คองโก” ยืนยัน พบผู้ป่วย “อีโบลา” รายใหม่

Advertisement

กินชาซา, 5 พ.ค. (ซินหัว) — วันพฤหัสบดี (5 พ.ค.) องค์การอนามัยโลก (WHO) รายงานว่าสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือดีอาร์คองโก (DRC) ยืนยันการตรวจพบผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลารายใหม่ในภูมิภาคตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศ ทำให้จำนวนผู้ป่วยยืนยันผลรวมอยู่ที่ 3 ราย นับตั้งแต่ดีอาร์คองโกประกาศการระบาดของโรคอีโบลา ครั้งที่ 14 เมื่อปลายเดือนเมษายนที่ผ่านมา

สำนักงานขององค์การฯ ประจำภูมิภาคแอฟริการะบุว่ากระทรวงสาธารณสุขดีอาร์คองโกยืนยันการตรวจพบผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลารายที่ 3 ในเมืองมบันดากา เมื่อวันที่ 4 พ.ค. ซึ่งเป็นชายวัย 48 ปี ที่มีประวัติเสี่ยงสูงจากการใกล้ชิดกับผู้ป่วยรายแรก โดยปัจจุบันมีการระบุตัวผู้มีประวัติสัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วย 444 รายแล้ว

ดีอาร์คองโกประกาศการระบาดของโรคอีโบลา ครั้งที่ 14 เมื่อวันที่ 23 เม.ย. หลังยืนยันการตรวจพบผู้ป่วยรายแรกในเมืองมบันดากาของจังหวัดอิเควเตอร์ทางตะวันตกเฉียงเหนือ โดยผู้ป่วยยืนยันผลสองรายแรกเป็นญาติกัน และเสียชีวิตหลังแสดงอาการ

องค์การฯ ระบุว่าดีอาร์คองโกกำลังประสบกับการระบาดของอีโบลา ครั้งที่ 14 นับตั้งแต่ปี 1976 โดยการระบาดในปัจจุบันนับเป็นครั้งที่ 6 หากนับเฉพาะตั้งแต่ปี 2018 ซึ่งเป็นปีที่เกิดการระบาดของอีโบลาบ่อยที่สุดในประวัติศาสตร์ของดีอาร์คองโก ส่วนการระบาดหลายครั้งก่อนหน้าในจังหวัดอิเควเตอร์คือในปี 2020 และ 2018 ซึ่งมีผู้ป่วย 130 ราย และ 54 ราย ตามลำดับ

อนึ่ง ดีอาร์คองโกเคยประกาศจุดสิ้นสุดการระบาดของอีโบลา ครั้งที่ 13 ซึ่งมีผู้ป่วยยืนยันผล 8 ราย ผู้เข้าข่ายป่วย 3 ราย และผู้ป่วยเสียชีวิต 6 ราย ในจังหวัดนอร์ธ กีวูทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ เมื่อเดือนธันวาคม 2021