"ศรีสุวรรณ"จ่อร้อง ป.ป.ช.เอาผิดนายกฯให้ลูกสุนัข 2 บิ๊ก

2018-01-02 16:40:30

"ศรีสุวรรณ"จ่อร้อง ป.ป.ช.เอาผิดนายกฯให้ลูกสุนัข 2 บิ๊ก

Advertisement

"ศรีสุวรรณ"จ่อร้อง ป.ป.ช.เอาผิดนายกฯ 3 ม.ค. ปมให้สุนัข"บิ๊กฉัตร-บิ๊กป๊อก"รับของขวัญเกิน 3,000 บาท

เมื่อวันที่ 2 ม.ค.นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญ กล่าวว่า ตามที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี นำ ครม.สัญจรไปประชุมที่ จ.พิษณุโลกและสุโขทัย เมื่อวันที่ 25-26 ธ.ค.2660 ที่ผ่านมา โดยในระหว่างที่นายกฯ ลงพื้นที่เยี่ยมชมการดำเนินงานของบริษัทประชารัฐรักสามัคคี พิษณุโลก (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ได้ให้ความสนใจชมการเพาะเลี้ยงสุนัขพันธุ์บางแก้ว ของกลุ่มผู้เพาะเลี้ยงในพื้นที่ พร้อมกับซื้อลูกสุนัขบางแก้ว 3 ตัว เพื่อนำไปเลี้ยงเอง 1 ตัว และซื้อให้ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี คนละหนึ่งตัว โดยที่ลูกสุนัขบางแก้วที่นายกฯ ซื้อราคาตัวละ 6,000 บาท แต่นายกฯ ได้ให้เงินไป 25,000 บาท เพราะต้องการให้เป็นขวัญกำลังใจและเงินขวัญถุงแก่ผู้เพาะเลี้ยง ซึ่งการกระทำดังกล่าว ได้ปรากฏเป็นการทั่วไปต่อหน้าสื่อมวลชนและสาธารณะชนนั้น

"การให้หรือรับของขวัญ ซึ่งเป็นสุนัขดังกล่าว ถือว่าเป็นทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่มีมูลค่าเกินกว่า 3,000 บาท ถือว่ามีความผิดตามมาตรา 103 แห่ง พ.ร.ป.ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม ประกอบข้อ 5(2) ของประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. เรื่องหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด โดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 2543 และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่รัฐ 2544 ซึ่งบัญญัติไว้ชัดเจนว่า ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคล นอกเหนือจากทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย หรือกฎข้อบังคับที่ออกโดย อาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เว้นแต่การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา ตามหลักเกณฑ์และจํานวนที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด ซึ่งคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้ประกาศกำหนดไว้แล้วว่าทรัพย์สินจะมีมูลค่าเกินกว่า 3,000 บาทไม่ได้ การกระทำของ พล.อ.ประยุทธ์ พล.อ.อนุพงษ์ พล.อ.ฉัตรชัย จึงเข้าข่ายความผิดต่อกฎหมายดังกล่าวโดยชัดแจ้ง และเพื่อไม่ให้เป็นกรณีที่ผ่านเลยไปโดยกฎหมายไม่มีสภาพบังคับ สมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย จึงจะนำความไปร้องเรียนต่อ ป.ป.ช. เพื่อให้ตรวจสอบและใช้อำนาจหน้าที่ลงโทษทั้ง 3 บิ๊กตามที่กฎหมายบัญญัติต่อไป โดยจะเดินทางไป ป.ป.ช.วันพุธที่ 3 ม.ค.เวลา 10.30 น."นายศรีสุวรรณ กล่าว