"ชัชชาติ"ลั่นจัดการปัญหาคนไร้บ้าน

2022-05-05 12:19:50

"ชัชชาติ"ลั่นจัดการปัญหาคนไร้บ้าน

Advertisement

"ชัชชาติ"ลั่นจัดการปัญหาคนไร้บ้าน ชนะโหวตสูงสุดเวทีมูลนิธิกระจกเงา

เมื่อวันที่ 5 พ.ค.65 นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. หมายเลข 8 ลงพื้นที่หาเสียงเช้านี้ เริ่มต้นที่ตลาดหลังธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ เขตพญาไท จากนั้นหาเสียงต่อที่ซอยตลาดศรีวนิช เขตราชเทวี ได้รับการต้อนรับจากประชาชนในพื้นที่อย่างอบอุ่น ประชาชนจำนวนมากสะท้อนปัญหาในชีวิตประจำวัน เช่น การจัดการขยะ การจัดการตลาด การจัดการน้ำเสีย

นายชัชชาติได้ย้ำหลายประเด็น อาทิ รณรงค์งดส่งต่อข้อมูลที่ไม่ถูกต้องผ่านช่องทางต่างๆ โดยเฉพาะแอปพลิเคชันไลน์ ซึ่งเป็นช่องทางที่ผู้สมัครหรือผู้ถูกกล่าวถึง ไม่สามารถแก้ไขข้อเท็จจริงได้ด้วยตนเอง ตลอดจนยืนยันว่าตนเองลงผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. ในนามอิสระจริง โดยมีทีมอาสาสมัครและคนรุ่นใหม่ให้การสนับสนุน ไม่ใช่พรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง รวมทั้งย้ำนโยบายการจัดการปัญหาคนไร้บ้าน สืบเนื่องจากขึ้นเวทีปราศรัยของมูลนิธิกระจกเงา เมื่อค่ำที่ผ่านมา

นายชัชชาติ กล่าวต่อว่า กทม. มีภารกิจ 5 ด้านที่ต้องดำเนินการเพื่อจัดการปัญหาคนไร้บ้าน ประการแรก กทม. ต้องดูแลสิทธิคนไร้บ้านเท่าเทียมกับพลเมืองทุกคน และต้องส่งเสริมทัศนคติคนในสังคมให้มองคนไร้บ้านในเชิงบวก ประการที่ 2 กทม. มีหน้าที่โดยตรงในการดูแลด้านที่อยู่อาศัย สาธารณสุข การจัดหาอาชีพ  ดังนั้น กทม. จะปฏิเสธหน้าที่ในการดูแลคนไร้บ้านไม่ได้ ประการที่ 3 กทม. ต้องแก้ไขปัญหาคนไร้บ้านครบวงจรและแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุ โดยพิจารณาสาเหตุที่ทำให้ประชาชนบางกลุ่มตัดสินใจออกจากบ้าน ประการที่ 4 กทม. ต้องทำศูนย์คนไร้บ้านให้มีคุณภาพ คำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และรับฟังความต้องการที่แท้จริงของคนไร้บ้าน ประการสุดท้าย กทม. ต้องแก้ปัญหาอย่างฉับไว ไม่ปล่อยปละละเลยปัญหาจนบานปลายและยากเกินกว่าจะแก้ไข

"จริงๆ การดูแลคนไร้บ้านไม่ได้มีประโยชน์เฉพาะกับคนไร้บ้าน แต่ต้องมองว่าเป็นการดูแลสิทธิขั้นพื้นฐานของทุกคน ถ้าคนไร้บ้านได้รับสิทธิที่ดี คนทั่วไปที่มีบ้านก็ย่อมได้รับการดูแลที่ดีไปด้วย ทั้งในแง่ห้องน้ำสาธารณะ จุดบริการน้ำดื่มสาธารณะ การเข้าถึงระบบบริการสาธารณสุข ฉะนั้นอย่าคิดว่าคนไร้บ้านเป็นคนกลุ่มน้อย ผมอยากให้มองในเชิงประสิทธิภาพของการบริหารเมือง ถ้าคนไร้บ้านได้รับการดูแลที่ดี คนทุกกลุ่มในสังคมก็จะได้รับการดูแลที่ดี"ฯายชัชชาติ กล่าว

ทั้งนี้เมื่อวันที่ 4 พ.ค. 65 ที่ผ่านมา นายชัชชาติ ร่วมเวทีปราศรัย “คนไร้บ้าน said จะเอาแบบนี้” จัดโดยมูลนิธิกระจกเงา ที่อนุสรณ์สถาน 14 ตุลา โดยนายชัชชาติได้นำเสนอนโยบายจัดการปัญหาคนไร้บ้าน ร่วมกับผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. อีก 4 ท่าน ภายหลังนำเสนอนโยบายแล้วเสร็จ คนไร้บ้านที่รับฟังกว่า 100 คน ได้ร่วมโหวตนโยบายที่ถูกใจ ผลปรากฎว่านโยบายของนายชัชชาติได้รับคะแนนโหวตที่ร้อยละ 56 หรือสูงสุดเป็นลำดับที่ 1 โดยหนึ่งในผู้โหวตกล่าวว่า ชื่นชมนโยบายนายชัชชาติที่ไม่เพียงส่งเสริมคุณภาพชีวิตขั้นพื้นฐาน เช่น ที่อยู่อาศัย จัดหาอาหารเครื่องดื่ม อำนวยความสะดวกห้องน้ำและห้องอาบน้ำ แต่ยังมุ่งพัฒนาทักษะวิชาชีพ ให้คนไร้บ้านมีโอกาสทางสังคมและเศรษฐกิจ สามารถเลี้ยงดูตัวเองได้ในระยะยาวต่อไป