วางศิลาฤกษ์ก่อสร้างลาน แท่นประดิษฐาน พระชัยชุมแพบรมนาถบพิตรฯ

2022-05-05 11:24:53

วางศิลาฤกษ์ก่อสร้างลาน แท่นประดิษฐาน พระชัยชุมแพบรมนาถบพิตรฯ

Advertisement

นายอำเภอชุมแพ ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์การก่อสร้างลาน แท่นประดิษฐาน พระชัยชุมแพบรมนาถบพิตรฯ


เมื่อวันที่ 5 พ.ค.65 ณ บริเวณลานพิธีหน้าที่ว่าการอำเภอชุมแพ จ.ขอนแก่น นางสุภาวดี ศรีสุขวัฒน์ นายอำเภอชุมแพ นายสมเกียรติ ดีบุญมี ณ ชุมแพ นายกเทศมนตรีเมืองชุมแพ ร่วมเป็นประธานในการประกอบพิธีพิธีวางศิลาฤกษ์การก่อสร้างลาน แท่นประดิษฐาน พระชัยชุมแพบรมนาถบพิตรฯ โดยมี พ.ต.อ.รัตนสุข คำวงศ์ ผกก.สภ.ชุมแพ ร.อ.ปฏิศักดิ์ นามวิจิตร ผบ.ร้อย.สสก.ร.8 พัน.2 ผู้แทน ผบ.ร.8 พัน.2 แพทย์หญิงจารุพรรณ มโนสิทธิศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมแพ จ.ขอนแก่น นางสาวนัยนา บรรดาศักดิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสอ นายธนกฤษ อธิรชานนท์ ประธานชมรมสื่อมวลชนอำเภอชุมแพ หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมพิธี


สำหรับการประกอบพิธี เริ่มต้นด้วยประธานในพิธี ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่จุดธูปเทียนบูชาฤกษ์ ก่อนพราหมณ์ทำพิธีเบิกฤกษ์ ถวายของบวงสรวง วางศิลาฤกษ์ ดอกไม้มงคล 9 ประเภท เจิมแผ่นศิลาฤกษ์ วางแผ่นศิลาฤกษ์ และวางแผ่นอิฐทอง นาก เงิน ลงในหลุมศิลาฤกษ์ โปรยข้าวตอก ดอกไม้ นิมนต์พระสงฆ์สวดชยันโต


การก่อสร้างลาน แท่นประดิษฐาน พระชัยชุมแพบรมนาถบพิตรฯ นี้จะก่อสร้างบริเวณด้านหน้าที่ว่าการอำเภอชุมแพ ติดกับถนนมลิวรรณ และถนนราษฎร์บำรุง เมื่อดำเนินการเเล้วเสร็จ จะประกอบพิธีอันเชิญพระชัยชุมแพบรมนาถบพิตรฯ ซึ่งถือเป็นพระประจำเมืองและเป็นหนึ่งในสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง โดยมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับหลักฐานทาง ประวัติศาสตร์ของแหล่งโบราณคดีโนนเมือง ขึ้นประดิษฐานอีกครั้ง ไว้ให้ประชาชนได้สักการะ บูชา กราบไหว้ขอพร เพื่อความเป็นสิริมงคล