"กาโตะ"คืนเงิน 6 แสนวัดแล้ว

2022-05-04 21:39:10

"กาโตะ"คืนเงิน 6 แสนวัดแล้ว

Advertisement

"กาโตะ"คืนเงิน 6 แสนวัดเพ็ญชาติไปแล้ว โดยมีพยานรับทราบ

เมื่อวันที่ 4 พ.ค. 65 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตามที่นายพงศกร จันทร์แก้ว หรือ "อดีตพระกาโตะ" พระนักเทศน์ดัง  ได้เบิกเงินวัดเพ็ญชาติไปเป็นจำนวนเงิน 600,000 บาท นั้นวันนี้ นายพงศกร ได้นำเงินมาคืนที่วัดมังคลาราม เป็นเงิน 600,000 บาท โดยได้มีการทำหนังสือ ระบุว่า ตามที่อดีตพระกาโตะ ได้เบิกเงินวัดเพ็ญชาติไป เป็นจำนวนเงิน 600,000 บาทนั้น จึงเป็นที่สนใจต่อสังคมเป็นอย่างมาก วันนี้กาโตะ นายพงศกร จันทร์แก้ว นำเงินมาคืนที่วัดมังคลาราม เป็นเงิน 600,000 บาทโดยมีพยานรับทราบ