"สรรพากร"แจงไม่ได้มุ่งเก็บภาษีโครงการคนละครึ่ง

2022-05-03 10:24:51

"สรรพากร"แจงไม่ได้มุ่งเก็บภาษีโครงการคนละครึ่ง

Advertisement

กรมสรรพากรแจงไม่ได้มุ่งเน้นการเก็บภาษีจากโครงการคนละครึ่ง

เมื่อวันที่ 3 พ.ค.65  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตามที่มีข่าวการเรียกเก็บภาษีจากพ่อค้าแม่ค้าที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งนั้น กรมสรรพากร ขี้แจงว่า กรมสรรพากรไม่ได้มุ่งเน้นจัดเก็บภาสำหรับพ่อค้าแม่ค้าที่เข้าร่วมโครงการรัฐ โครงการใดโครงการหนึ่งแต่อย่างใด อย่างไรก็ดี พ่อค้าแม่ค้าที่เป็นบุคคลธรรมดา เมื่อมีเงินได้จากการค้าขายซึ่งเป็นรายได้ที่ไม่ได้รับการยกเว้น หากมีเงินได้ถึงเกณฑ์การยื่นแบบแสดงรายการตามกฎหมายกำหนด มีหน้าที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการ

นางสมหมาย ศิริอุดมเศรษฐ ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษี (กลุ่มธุรกิจพลังงาน) โฆษกกรมสรรพากร กล่าวว่า ผู้ที่มีเงินได้ถึงเกณฑ์ที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการจึงมีหน้าที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการ ส่วนจะมีภาษีที่ต้องชำระหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับรายได้ ค่าใช้จ่าย และค่าลดหย่อน สำหรับการหักค่าใช้จ่าย กฎหมายให้สิทธิ์ในการเลือกว่าจะขอหักค่าใช้จ่ายเป็นการเหมาจ่ายในอัตราร้อยละ 60 หรือจะเลือกหักค่าใช้จ่ายตามจริงก็ได้ โดยหลักสำคัญของการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานั้น หากบุคคลธรรมดามีเงินได้จากการค้าขายถือเป็นเงินได้ประเภทที่ 8 มีหน้าที่ต้องนำรายได้ที่ได้รับในปีภาษีมายื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีงินได้บุคคลธรรมดาเป็นปกติอยู่แล้ว

ทั้งนี้ หากท่านมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่ หรือสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทั่วประเทศ หรือศูนย์สารนิเทศสรรพากร 1161 (RD Intelligence Center)