"สวนดุสิตโพล’"เผยคนกรุงชื่นชอบ "ชัชชาติ"

2022-05-01 11:55:41

"สวนดุสิตโพล’"เผยคนกรุงชื่นชอบ "ชัชชาติ"

Advertisement

 "สวนดุสิตโพล’"เผยคนกรุงชื่นชอบ "ชัชชาติ" ตามด้วย "อัศวิน -ดร.เอ้"

เมื่อวันที่ 1 พ.ค. 65 สวนดุสิตโพล เผยผลสำรวจเรื่อง "การเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. ในสายตาคนกรุงเทพฯ” สำรวจความคิดเห็นของคนกรุงเทพฯ  เฉพาะผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จำนวนทั้งสิ้น 2,522 คน (สำรวจด้วยการเก็บข้อมูลภาคสนามและออนไลน์) ระหว่างวันที่ 12-28 เม.ย. 2565  โดยเมื่อถามว่า คนกรุงเทพฯ กับการไปใช้สิทธิเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม. วันอาทิตย์ที่ 22 พ.ค.65  ผลสำรวจพบว่า ไปแน่นอน ร้อยละ 82.20 คงจะไป ร้อยละ 11.86 ไม่แน่ใจ ร้อยละ 4.32 คงจะไม่ไป ร้อยละ 1.62

เมื่อถามว่า การติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. พบว่า อันดับ 1 โทรทัศน์ ร้อยละ  63.56 อันดับ 2  ป้ายโปสเตอร์ ป้ายประกาศ ป้ายหาเสียง ร้อยละ 56.82 อันดับ 3  เพจเฟซบุ๊ค ร้อยละ 30.97

ต่อข้อถามว่า คนกรุงเทพฯ ให้ความสนใจผู้สมัครแบบใด ระหว่าง “ผู้สมัครที่สังกัด “พรรคการเมือง” กับ “ผู้สมัครอิสระ” ผลสำรวจพบว่า อันดับ 1 ผู้สมัครอิสระ ร้อยละ 56.11 อันดับ 2 ผู้สมัครที่สังกัดพรรคการเมือง ร้อยละ 29.58 อันดับ 3 ยังไม่ตัดสินใจ ร้อยละ 14.31

เมื่อถามว่า คนกรุงเทพฯ จะตัดสินใจเลือกจากสาเหตุใด อันดับ 1 มีนโยบายดี ร้อยละ 58.37 อันดับ 2 ขยัน ตั้งใจทำงาน ร้อยละ  50.32 อันดับ 3 ภาพลักษณ์ดี นิสัยดี ประวัติดี ร้อยละ 47.18

เมื่อถามว่า การหาเสียงของผู้สมัครในปัจจุบันส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกมากน้อยเพียงใด  ผลสำรวจพบว่า มีผลมาก ร้อยละ 43.54 ค่อนข้างมีผล ร้อยละ 38.30 ไม่ค่อยมีผล ร้อยละ 14.16 ไม่มีผล ร้อยละ 4.00

ต่อข้อถามว่า คนกรุงเทพฯ ชื่นชอบผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. คนใดมากที่สุด ผลสำรวจพบว่า อันดับ 1  ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ร้อยละ39.94 อันดับ 2 อัศวิน ขวัญเมือง ร้อยละ 14.16 อันดับ 3 สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ร้อยละ 13.37 อันดับ 4 วิโรจน์ ลักขณาอดิศร ร้อยละ 10.00 อันดับ 5 ศิธา ทิวารี ร้อยละ 4.01  อันดับ 6  สกลธี ภัททิยกุล ร้อยละ 3.09 อันดับ 7 รสนา โตสิตระกูล  ร้อยละ 1.94 อันดับ 8  ผู้สมัครอื่น ๆ ร้อยละ 1.47 และ ยังไม่ตัดสินใจ ร้อยละ  12.02 เมื่อถามว่า คนกรุงเทพฯ คิดว่าคะแนนนิยมจากการทำโพลสำนักต่าง ๆ มีผลต่อการตัดสินใจเลือกผู้ว่าฯ กทม. หรือไม่ ผลสำรวจพบว่า ไม่มีผล ร้อยละ 64.79 ขณะที่ ร้อยละ35.21 มองว่า มีผล