5 วันตายแล้ว 317 ศพ ศรีสะเกษครองแชมป์

2018-01-02 11:55:17

5 วันตายแล้ว 317 ศพ ศรีสะเกษครองแชมป์

Advertisement

ปภ.สรุปจำนวนผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตช่วง 7 วันอันตราย เทศกาลปีใหม่ 2561 สาเหตุหลักยังคงหนีไม่พ้น เมาแล้วขับขณะที่จังหวัดที่เสียชีวิตสะสมสูงสุดคือ จ.ศรีสะเกษ


 
เมื่อวันที่ 2 ม.ค. นายโอภาส การย์กวินพงศ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข แถลงข่าวสรุปยอดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ หรือ 7 วันอันตราย  โดยในวันที่ 1 มกราคม 2561 เกิดอุบัติเหตุ ครั้ง 677 ครั้ง มีผู้เสียชีวิต 71 ราย และผู้บาดเจ็บรวม 696 คน
โดยสาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุด คือ เมาแล้วขับ ร้อยละ 47.27 รองลงมา คือ ขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด ร้อยละ 26 / ส่วนยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุมากที่สุด ยังคงเป็น รถจักรยานยนต์ ร้อยละ 82.45 ส่งผลให้ 5 วัน นับตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2560 ถึง 1 มกราคม 2561 เกิดอุบัติเหตุรวม 3,056 ครั้ง ผู้เสียชีวิตรวม 317 ราย ผู้บาดเจ็บรวม 3,188 คน

สำหรับจังหวัดที่มีอุบัติเหตุสูงสุดในวันที่ 1 ม.ค. 2561 ได้แก่ อุดรธานี จำนวน 38 ครั้ง จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสูงสุดในวันที่ 1 ม.ค. 2561 ได้แก่ จ.กรุงเทพมหานคร และ จังหวัดร้อยเอ็ด มีถึง 5 ราย จังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสูงสุด ได้แก่ จ.อุดรธานี 39 ราย ส่วนจังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสะสมสูงสุด คือ จ.ศรีสะเกษ มีทั้งสิ้น 13 ราย และบาดเจ็บสะสมสูงสุด คือ จ.อุดรธานี มีทั้งสิ้น 118 ราย


ภาพ PORNCHAI KITTIWONGSAKUL / AFP

สำหรับการดำเนินคดีของผู้กระทำผิดจากการตั้งจุดตรวจกลัก 2,011 จุด ถูกดำเนินคดีรวม 138,279 ราย ซึ่งมีทั้งกรณีการไม่ววมหมวกกันน๊อก และ ขับรถโดยไม่มีใบขับขี่

สำหรับในปี 2560 พบว่ามีกรณีการดำเนินคดีที่เกี่ยวกับการจราจรในช่วงเทศการปีใหม่ 511,518 ราย โดยปี 2561 นี้รวม 5 วันของเทศกาลปีใหม่ มีเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 95,776 ราย